poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Dopis Zuzany Roithové ministru financí Miroslavu Kalouskovi ve věci snížení DPH na dětskou obuv

V Praze 11. 2. 2009

 

Vážený pane ministře,

 

dovoluji si Vás požádat o následující opatření v souvislosti s uvažováním  o snižování DPH.

 
[ 26. března 2009 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

 Doporučuji do skupiny zahrnout obuv pro děti do 15 let, ale jen tu, která  má dobrovolnou certifikaci zdravotně nezávadné obuvi. Tato obuv je  pro stále větší počet rodičů nedostupná  díky vyšší ceně.

Tři země zavedly pro zdravotně vhodnou obuv nepovinnou certifikaci (Česká republika - Žirafa, Polsko a Německo), nepoučení a zejména chudší rodiče  kupují  dětem levné nekvalitní asijské boty, které způsobují ortopedické vady (viz studie Baťovy univerzity, která je dostupná též na mých www stránkách http://www.roithova.cz/clanek.html?id=159).

 

Vážený pane ministře, takové  opatření  považuji za velmi užitečné i když jen za přechodné, protože  jediné správné řešení, které chceme dosáhnout je, aby všechny boty prodávané v EU pro děti do 15 let splňovaly základní zdravotní kritéria a to bez ohledu na zemi ( světadíl) původu. 

Spolu s předsedy příslušných odborných lékařských společností s  odborníky ze  Zlínské univerzity Tomáše Bati  i výrobci dětské obuvi se zasazuji se dlouhodobě o  vytvoření  evropských minimálních standardů kvality pro výrobu a prodej ortopedicky a hygienicky nezávadné  obuvi pro děti do 15 let, která je podmínkou pro zavedení povinné certifikace.

     Cílem je eliminovat z trhu  nekvalitní dětské boty, které prokazatelně poškozují zdravý vývoj dětí. 99 % dětí se rodí se zdravýma nohama, ale již třetina prvňáků má dnes nevratné vady způsobené špatným obouváním. Jde o generaci obouvanou převážně do čínských  bot.  

V příloze pro Vaši informaci přikládám text  manifestu Za zdravé obouvání dětí.

 

 

 Jsem připravena poskytnout Vám další podklady pro odůvodnění  návrhu na snížení DPH pro zdravou obuv

 

Děkuji předem za Vaši  odpověď

 

Zuzana Roithová

 

 

Příloha:

 

Manifest za zdravé obouvání dětí v České republice

          My, níže podepsaní odborníci a lékaři, se společně s poslankyní Zuzanou Roithovou obracíme na její kolegy, evropské poslance, Evropskou komisi (komisařku pro ochranu spotřebitele) a Radu EU s žádostí, aby se zasadili o vytvoření jednotných evropských minimálních standardů pro výrobu a prodej ortopedicky a hygienicky vhodné obuvi pro děti do 15 let a aby zavedli povinnou certifikaci, která zaručí, že na trh EU bude uváděna jen zdravotně nezávadná obuv pro děti bez ohledu na původ země výroby.

 K tomuto požadavku nás vede fakt, že se rodiče v EU potýkají se stále větším nedostatkem zdravotně (ortopedicky a hygienicky) nezávadné obuvi pro malé i větší děti. Namísto toho jsou evropské obchody a tržiště přeplněné nekvalitními botami, většinou z dovozu, které nesplňují lékaři doporučená kritéria pro zdravé obouvání (v Česku, Belgii, Norsku a Švýcarsku je podíl importovaných bot v prodejnách vyšší než 90 procent). Obuv dále není vyráběna a prodávána ve všech velikostech, ale často jen ob číslo, současně velikosti neodpovídají uváděným číslům. V prodejnách chybí funkční a správné měřáky velikosti nohou a prodavači nebývají proškoleni. Tři země zavedly pro zdravotně vhodnou obuv nepovinnou certifikaci (Česká republika - Žirafa, Polsko a Německo), rodiče ale často o zdravotních rizicích nejsou informováni a pak dávají přednost levným botám vyrobeným bez dodržení zdravotních norem, které mohou nohy jejich potomků nevratně poškodit.

 Studie odborníků z České republiky (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) prokázala, že se 99 % dětí rodí se zdravýma nohama, ale už téměř třetina prvňáků má vady způsobené špatným obouváním. Jen v osmi členských zemích Unie (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie a Velká Británie) existují národní normy nebo předpisy pro dětskou obuv, týkají se hlavně použitých materiálů a z ortopedických vlastností zahrnují nejvýše tvar svršku nebo výšku podpatku - na další důležité anatomické či ortopedické požadavky se bohužel nevztahují (jde hlavně o dostatečný prostor pro nohu v botě, flexibilitu/tuhost obuvi, dostatečně pevný opatek, tlumení nárazu při chůzi a hmotnost obuvi).

 Upozorňujeme na to, že je stále méně prodejen, kde lze zdravotně nezávadnou obuv vůbec koupit, a to jen v omezeném sortimentu a jen v některých velikostech. Zdravé boty označené nepovinnou certifikací se vyrábějí ve stále menších sériích a i kvůli tomu jsou 3x dražší než ty levné nekvalitní. A proto boty, které jsou optimální pro zdravý růst dětí, mohou kupovat jen bohatší rodiče, přičemž také ubývá výrobců kvalitních bot v EU.

Chceme dosáhnout toho, aby všechny boty prodávané v EU pro děti do 15 let splňovaly základní zdravotní kritéria. Jsme si vědomi toho, že tento problém je potřeba koordinovat ze všech členských států a že takový úkol lze požadovat od Evropské komise, která s ohledem na ochranu dětského spotřebitele má právo navrhnout jak standardy, tak povinnou certifikaci výrobků a zaručit tak spotřebitelům přístup k zdravotně nezávadné obuvi ve všech členských státech.

Česká republika, dne 20. 11. 2008

odpověď ministra financí M. Kalouska: 

 Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled