poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Manipulace s geny utržená z řetězu

Když na mě poprvé z televize zabečela klonovaná ovce Dolly, jako lékařka jsem si říkala, že se nám otevírají dveře k novým způsobům boje s neléčitelnými nemocemi. Ale říkala jsem si také, jestli zároveň neotevíráme Pandořinu skříňku s dosud neznámými chorobami. Když nyní Evropský parlament posvětil novou legislativu, která má Evropě usnadnit vývoj genové terapie a modifikovaných tkání, ozvaly se moje pochybnosti znovu.
 
[ 2. května 2007 | Autor: Zuzana Roithová, MfDnes, 2.5.2007 ]
 
V jednotlivých členských zemích Evropské unie platí pro takzvanou genovou či samobuněčnou léčbu různá pravidla. Ve Velké Británii s liberálními zákony má tak pacient s artrózou kyčlí větší naději na moderní terapii než třeba v Česku či ještě konzervativnějším Polsku nebo Itálii. Této nesrovnalosti se sedmadvacítka snaží zabránit – Evropský parlament se proto rozhodl sjednotit podmínky, za jakých se budou na trh produkty genové terapie uvádět. Bohužel posvětil pravidla, která nestanovují hranice pokusů s lidským genomem – o tom si každý stát rozhoduje jinak.

Člověk v ohrožení

Pochopitelně, technologie moderní medicíny jsou součástí obrovských investic, jejichž návratnost a očekávaný zisk by omezení výzkumu a aplikací mohlo značně snížit. Ale pro budoucnost života na Zemi je důležité si uvědomit, že o důsledcích zásahů do přirozeného vývoje musíme přemýšlet dvakrát: nejde jen o rychlost aplikace nových léčebných postupů, ale i o samu jedinečnost člověka. Ohrožena může být jeho duchovní i biologická podstata – genová terapie se přitom může projevit až na dalších pokoleních. Odborná veřejnost často touží odhalovat tajemství přírody a ovlivňovat ji bez ohledu na důsledky. Normální občan pak těžko odolá „racionálně“ zdůvodněným ústupkům z etických hodnot. A přestože většina evropských zemí podepsala Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, jejíž součástí je protokol o ochraně důstojnosti člověka a zákazu klonování lidských bytostí, lákají často vavříny za vědecký pokrok víc. To se podle mého názoru projevilo i na půdě Evropského parlamentu.

Kam zmizela etika?

Evropští liberálové, socialisté a komunisté bez hlubší znalosti problému odmítli pozměňovací návrhy, které zakazují hybridy a chiméry, čili transplantaci lidské DNA do zvířecích embryí či naopak. Nová legislativa bez etických hranic tak otevírá prostor i pro průmyslové používání zárodků člověka, a dokonce nezakazuje ani prodej lidských orgánů. Zní to jako sci-fi? Kéž by bylo…
Ve Velké Británii už vědecké týmy požádaly o registraci kravských vajíček, do nichž byla implantována DNA člověka. Jistě – vytvoření lidského klonu není ani zdaleka v dohledu, mimo jiné i proto, že pravděpodobnost tělesného či duševního postižení je stále příliš vysoká. Brzy ale možná nastane situace, kdy budou rizika klonování člověka srovnatelná s početím dítěte ve zkumavce či umělým oplodněním. Jenže lidskou bytost neurčují jen geny. Formuje ji prostředí, kde vyrůstá a žije, rodinná výchova, kamarádi, to, co čte – nikdy nemůže vzniknout jedinec identický s jiným jedincem. Není tedy přípustné „pěstovat si“ dvojče na orgány.
Směrnice bez etického rozměru, jak ji schválil Evropský parlament, je proti zdravému rozumu. Nařízení by mělo stanovit alespoň minimální standardy v rámci celé Unie.

Článek vyšel v Mf Dnes 2. větna 2007

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled