poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Zdravice účastníkům Konference vzdělávání sester: Současnost a očekávání "Dny Marty Staňkové III " konané 30.3.2006

K rukám účastníků Konference „Dny Marty Staňkové III“ konané 31.3.2006 v Praze
 
[ 29. března 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

 V Bruselu 30. března 2006
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi poděkovat Vám za milé pozvání a možnost oslovit Vás alespoň zprostředkovaně a říci Vám, že je mi velmi líto, že jsem nemohla dnes přijít  mezi Vás, protože jsem právě pracovně v Bruselu. 
Dnes je totiž příležitost zavzpomínat na naši společnou cestu. Spojovala nás společná vize ošetřovatelství jako významného samostatného oboru v rámci zdravotnických profesí. Moderní koncepce ošetřovatelství vyžadovala novou legislativní úpravu vzdělávání a to celoživotního tak, aby jeho úroveň byla srovnatelná s evropskými standardy a aby přinesla lepší perspektivu jak sestrám  tak pacientům. Když jsem ve své kanceláři Evropského parlamentu psala tyto věty, vzpomněla jsem si na absurdní překážky, které stály v cestě za lepší legislativou. Ani se mi nechce uvěřit, jak hloupé předsudky zejména mezi lékaři, politiky ale i mnoha řediteli nemocnic jsme museli překonávat. Kolik bylo rivality uvnitř odborné veřejnosti a kolik falešných argumentů! Naší argumentací však byl prospěch pacienta a pak také právo EU.
Se vstupem do EU nastal proces harmonizace s právem EU, který však není z české strany úplně dokončen. Mezitím jsme v Evropském parlamentu přijali novou směrnici o vzájemném uznávání kvalifikací a která je pro ČR závazná. Sestry a porodní asistentky již  budou vzdělávány v systému rovném Evropě.
Dnes se již po třetí  scházíte na Dnech Marty Staňkové. Znala jsem ji jako uznávanou autoritu nejen v ČR. Trpělivě, krůček po krůčku vyšlapávala cestičku ostatním ošetřovatelkám. Uměla najít prostředky pro zvyšování úrovně profesionálů, byla hnacím motorem tvorby systému dobrovolné registrace sester, kterou v roce 2001 zahájila Česká asociace sester. Chci ocenit, že v jejím odkazu pokračujete.
Vím, že Vaší ambicí je zvyšování  kvality péče, která počítá s pacientem jako informovaným partnerem. Jsem dlouhodobě přesvědčená, že se tato vize musí stát cílem celého našeho zdravotního systému, pokud chceme, aby byl efektivní. To je vize, která nás nadále spojuje. V Bruselu  často přednáším o trnité cestě našeho zdravotnictví, a vím, že naše draze zaplacené zkušenosti pomohou jiným se poučit. 
Přeji Vám hodně nadšení a  sil do Vaší práce a také úsměvy na tvářích Vašich spokojených  pacientů.
V úctě
Zuzana Roithová

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled