poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Tajemný svět víry 3 pokračoval v pondělí 2. listopadu na Lékařské fakultě MU přednáškou na téma Komu patří budoucnost - Evropě nebo Asii? europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové.

Ve velké posluchárně očekávalo paní poslankyni kolem 80 posluchačů, jak universitních studentů, tak posluchačů ze sféry veřejné správy, i nejrůznějších odvětví školství, vědy i technického světa.

 
[ 5. listopadu 2009 | Autor: PhDr. Jiřina Štouračová ]
 

V úvodu referentka zmínila, jak z celoevropské perspektivy nahlíží na novodobý silný hospodářský tlak rychle se rozvíjející Asie a jeho zpětný vliv na hospodářství i politiku Evropy. Tento globalizovaný svět přináší nejen hospodářskou a obchodní výměnu, ale také setkávání se různých kultur a různých náboženství. V rámci krátkého dokumentárního filmu vyrobeného studenty žurnalistiky v Praze byly představeny různé názory evropských politiků, kteří zmíněnou problematiku znají a vyjadřují pro širší veřejnost.
Hypotetickou otázku, která z uvedených kultur má větší šanci, že převáží a bude sehrávat určující roli, nelze spolehlivě zodpovědět. Zásady, které ctí obě kultury jsou v zásadě totožné. Evropská kultura ale klade velký důraz na lidská práva, která jsou v Asii nedoceňována. Pro obě kulturní sféry ale platí, že kladou velký důraz na vědu, výzkum a vzdělávání.
Velmi zajímavým a aktuálním tématem vyprovokovala paní poslankyně pestrou a živou diskusi. Diskutovány byly otázky stanovení a hájení hodnot Evropské unie, napětí mezi placenou prací a prací nehonorovanou, ale přesto společensky velmi významnou. Utváření veřejného mínění ve prospěch dělby bohatství a moci; otázky jak působit proti stále silnějšímu směřování k pohodlné a odumírající Evropě, potřeba velkorysosti a podpory starého kontinentu vůči rozvíjející se Asii a trpělivé pochopení tohoto trendu ... a celá řada dalších.
Diskuse byla velmi živá, a tak aby její ukončení nepůsobilo příliš negativně, slíbili organizátoři přednášky, že se k tomuto tématu i k setkání s paní poslankyní opět záhy vrátíme.
PhDr. Jiřina Štouračová


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled