poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


MUDr. Zuzana Roithová, MBA v Evropském parlamentu

- člen frakce ELS-ED, místopředsedkyně České národní delegace při ELS-ED - místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele - zastupující členka Výboru pro zahraniční obchod (do února 2005 zastupující členka ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku) a Výboru pro ženská práva a rovnost pohlaví - členka Delegace ve Společném parlamentním shromáždění AKT-EU (Africké, karibské a tichomořské státy)
 
[ 18. září 2004 | Autor: Z. Roithová ]
 
MUDr. Zuzana Roithová MBA patří díky svému místopředsednictví stěžejního Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele mezi významné političky v EU a zároveň se množstvím svých aktivit na podporu národních pozic nových členských zemí zařadila mezi nejaktivnější nové poslance EP. „Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele má klíčovou zodpovědnost za oblast, která je motorem fungování EU. Před námi je dokončení legislativních pravidel pro úplné otevření vnitřního trhu všem podnikatelům a zároveň posílení práv spotřebitelů. Každý spotřebitel – klient v EU má právo na zboží a služby ve standardní kvalitě nehledě na to, kde si je kupuje. A také výroba či provozovna musí splňovat evropské standardy pro lidskou práci a v oblasti ekologie. Nyní je hlavním úkolem odstranit veškeré legislativní i administrativní překážky, které brání občanům v řadě zemí využívat všech výhod společného volného trhu: volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu. Zatímco trh zboží je v bezcelním prostoru Unie dostatečně funkční, služby zůstávají dostupné občanům většinou jen v rámci hranic jednotlivých zemí. Právě služby, včetně liberalizace zdravotních služeb, jsou nyní středem naší pozornosti v oblasti legislativních změn.“ „Práce v tomto výboru mi umožňuje pomáhat českým podnikatelům při jejich vstupu na společný trh a současně prosazovat účinnou ochranu spotřebitelů.“ „Podobně jako v předchozím výboru mohu pomoci při prosazování pozic českého průmyslu na světových trzích, ve Výboru pro zahraniční obchod. Zde lze učinit mnohé i při ochraně evropského trhu vůči nekalé konkurenci firem z jiných kontinentů.“ „Podpora křesťansko-demokratických hodnot a rodinné politiky je mým osobním cílem ve Výboru pro ženská práva a rovnost pohlaví.“ „Členkou Společného parlamentního shromáždění AKT-EU jsem proto, že se zajímám o řešení ekonomických, sociálních a zdravotních problémů nejchudších států na světě. Řešení nespočívá jen v humanitární pomoci, ale ve změně zahraniční obchodní politiky rozvinutých zemí.“ Oblasti dosavadní činnosti Zuzany Roithové v EP • stínová zpravodajkyně pro Zprávu EP o stavu ochrany spotřebitelů v nových členských státech • věnuje se tématu liberalizace zdravotních služeb a zavedení kontroly jejich kvality (směrnice o službách na vnitřním trhu) • uspořádala v Praze seminář o právech pacientů – Ochrana a bezpečí pacientů v EU • navrhovatel Zprávy EP o dopadech globalizace na vnitřní trh, jejíž se nakonec stala stínovou zpravodajkou• vystoupila na podporu rovnováhy výdajů veřejných rozpočtů – tj. Paktu stability a růstu • významně intervenovala ve prospěch ochrany textilního průmyslu proti nekalým soutěžním praktikám ze strany států mimo EU (např. z Číny) • iniciovala v tomto směru Písemné prohlášení vůči Evropské komisi a členským státům • navrhla opoziční hnutí v Bělorusku na Sacharovovu cenu za mír a svobodu myšlení • podpořila mír a aktivisty lidských práv na Kavkazu, ve Vietnamu, Východním Timoru apod. • v Praze uspořádala konferenci o Evropské ústavě – Křesťanské hodnoty v současné evropské politice • jako jediný poslanec z ČR podepsala požadavek na vlády států EU o zanesení odkazu o křesťanských základech evropské společnosti do národních ratifikačních zákonů o Evropské ústavě • kritizovala alibistickou zprávu Evropské komise o souhlasu s přistoupením Turecka do EU. Jako vhodnější variantu spolupráce podporuje strategické partnerství. • podpořila Písemné prohlášení vůči Evropské komisi pro stažení a přepracování návrhu směrnice o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů (jelikož poslední úpravy se vymkly původnímu účelu) • angažuje se při formulování návrhu stěžejní směrnice REACH (o registraci chemických látek) • pracuje v parlamentních skupinách pro bioetiku, zdravotně postižené, zdraví a Tibet • spoluformuje křesťansko-demokratické hodnoty programu ELS

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled