poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Revidovaná směrnice o hračkách

 
[ 18. prosince 2008 | Autor: ]
 
Bezpečné hračky pro naše děti
 Loni na podzim jsem v mediích (např. www.youtube.com září 2007) varovala před narůstajícím počtem nebezpečných hraček z Asie na evropském trhu a slíbila jsem, že se zasadím o to, aby byl u nás do Vánoc trh bezpečnější. Někteří novináři se tomu smáli, jiní se tématu chopili a pak se spustila tak mocná lavina kontrol, že české kontrolní orgány konstatovaly, že každá osmá hračka na trhu je pro děti nebezpečná! Díky evropskému systému rychlého varování RAPEX byly staženy miliony hraček z evropského trhu ještě před Vánocemi. Mezi zachycenými nebezpečnými výrobky dokonce hračkám patřilo prvenství a přitom zdraví našich dětí patří k největším hodnotám. Současně jsme v Evropském parlamentu vyžádali na Komisi, aby v mimořádném termínu předložila modernější pravidla pro bezpečnost hraček. Po roce jednání jsme v našem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dojednali konečné znění nové Směrnice, která nahradí 20 let starou směrnici. Zpřísnili jsme požadavky na bezpečnost hraček a co je důležité - zasadili jsme se, že nejen výrobci, ale i dovozci budou právně odpovědní za to, že jimi dovážené hračky budou splňovat tyto zvýšené bezpečnostní standardy. Je to proto, že již 80 % hraček je do EU dováženo z Číny.
Obchod s hračkami představuje roční obrat 12,3 miliardy EUR. Evropští výrobci tvoří 20 % tohoto obratu a převážnou většinu tvoří malé podniky, které zaměstnávají 100 000 Evropanů.
  Co obsahuje návrh, který odhlasoval všemi hlasy Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele :
 1. Směrnice se týká hraček pro děti - do věku 14 let a zahrnuje fyzickou bezpečnost hraček - neobsahuje ustanovení týkající se výchovné hodnoty nebo morálních hledisek. V rámci fyzické bezpečnosti pokrývá požadavky na fyzické a mechanické vlastnosti hraček, hořlavost, hygienu a radioaktivitu. Na trh EU lze uvést pouze bezpečnou hračku. Regulace se vztahuje i na hračky dodávané neziskovými sdruženími zdarma.
 Kategorie látek, které jsou buď zakázány či výrazně omezeny: chemické látky obsažené v hračkách, nebezpečné látky - zejména karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR), alergeny a těžké kovy. Použití těžkých kovů - např. arzén, kadmium, chróm, olovo, rtuť, organický cín - je omezeno (o 50 %).
 2. Členské státy sami určí jazyky , kterým rozumí občané dané země pro veškerá varování a pokyny. zajistí, že jejich obsah bude jednoznačný a srozumitelný.
 3. Výrobci, dovozci a prodejci budou muset :
 - uvádět na obalech či hračce transparentním způsobem svou kontaktní adresu
 - zpřístupnit záznamy o stížnostech veřejnosti
 - mít povinnost aktivně snižovat veškerá rizika
 4. K podezřelým hračkám se bude přistupovat preventivním způsobem a úřady budou moci využít svých pravomocí, i když ještě nebude nebezpečí u hračky prokázáno.
 5. Nová pravidla pro posuzování bezpečnosti a technickou dokumentaci:
Již před uvedením hračky na trh musí výrobci dokončit dokumentaci a provést posouzení bezpečnosti. Novou povinností je také provádět analýzu nebezpečí, která může hračka představovat. Technická dokumentace bude muset navíc obsahovat podrobný popis konstrukce a výroby hračky, informace o součástkách a použitých materiálech. Bude archivována 10 let.
 6. Každá nová hračka musí buď odpovídat stávajícím standardům a pokud pro danou kategorii hraček ještě standard vytvořen není, tak bude podléhat povinnému testování rizik.
 7. Přísnější dozor úřadů
dozor bude moci vstoupit do prostor podnikatelů a vyžádat si potřebné informace. A to i v jiném členském státě ve spolupráci s tamními úřady.
 8. Zvýší se požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti hraček.
hračky i pro děti starší 36 měsíců budou muset být konstruovány tak, aby zamezily možnému zablokování dýchacích cest vně či uvnitř úst a nosu
 9. Výrobci dosud konstruovali hračky tak, aby vyhovovaly standardnímu chování dětí, nyní však budou muset vzít v potaz i nepředvídatelné chování našich ratolestí.
 10. Budou platit velmi přísná pravidla pro hračky prodávané s jídlem - budou baleny zvlášť a hračka musí být dostatečně velká, aby se zabránilo nechtěnému spolknutí - čokoládová vajíčka Kinder však budou za přísnějších podmínek povolená.
- Hračky či jejich části, včetně obalů, u kterých lze předpokládat, že se dostanou do kontaktu s jídlem: musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami - (příloha 2, čl. 4 f, g, h) - hračky obsažené v jídle musí být baleny odděleně - hračky, které jsou dosažitelné teprve po konzumaci jídla, ke kterému jsou připevněny, budou zakázány
Znění směrnice: Hračky obsažené v potravinách nebo spojené s potravinou musí mít svůj vlastní obal. Tento obal, ve své dodávané podobě, musí být v takovém rozměru, aby zamezil spolknutí či vdechnutí.
 11. Varování na hračkách a obalu i manuály jsou přísněji regulovány - jazyk bude muset být srozumitelný, zavádějí se nová varování např. o povinnosti dohledu dospělého , či že je nutná určitá maximální váha či výška dítěte pro bezpečné použití hračky apod.
  12. Jsou stanovena specifická pravidla pro užití chemických látek v hračkách. Karcinogenní a mutagenní látky nebo látky toxické pro reprodukci ve všech kategoriích jsou zakázány zcela a to i když nedosahují limitu obecně stanoveného pro výrobky. Výjimku může schválit vědecká komise, pokud analýza alternativ prokáže neexistenci alternativní látky a pokud nejsou zakázány obecnou evropskou chemickou legislativou - REACH.
 13. Jsou zvýšeny limity pro maximální obsah těžkých kovů.
 Limity jsou dvojnásobně přísnější:
  Element
mg/kg in dry, brittle, powder-like or pliable toy material
mg/kg
in liquid or sticky toy material
Mg/kg in
scraped off toy
material
Aluminium
5625
1406
70000
Antimony
45
11.3
560
Arsenic
3.8
0.9
47
Barium
4500
1125
56000
Boron
1200
300
15000
Cadmium
1.9
 0.5
23
Chromium (III)
37.5
9.4
460
Chromium (VI)
0.02
 0.005
 0.2
Cobalt
10.5
2.6
130
Copper
622.5
156
7700
Lead
13.5
3.4
160
Manganese
1200
300
15000
Mercury
7.5
1.9
94
Nickel
75
18.8
930
Selenium
37.5
9.4
460
Strontium
4500
1125
56000
Tin
15000
3750
180000
Organic tin
0.9
0.2
12
Zinc
3750
938
46000
  14. Rozšířen je seznam zakázaných alergenů. O některých dalších alergenech bude povinnost umístit informace na obale. Zakazuje se obohacovat hračky chemickými vůněmi. (výjimka ze zakázaných vůní platí jen pro tzv. čichové, kosmetické a chuťové hry).
  Celkový počet zakázaných alergenů je 55 (použity mohou být jen tam, kde je to technicky nutné a jsou obsaženy v minimálním množství) a dalších 12 látek je sice povoleno, ale v případě většího obsahu musí být jejich použití náležitě označeno.
   No
Name of the allergenic fragrance
CAS number
(1)

Alanroot (Inula helenium)

CAS 97676-35-2
(2)

Allylisothiocyanate

CAS 57-06-7
(3)

Benzyl cyanide

CAS 140-29-4
(4)
4 tert-Butylphenol
CAS 98-54-4
(5)
Chenopodium oil
CAS 8006-99-3
(6)
Cyclamen alcohol
CAS 4756-19-8
(7)
Diethyl maleate
CAS 141-05-9
(8)
Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
(9)
2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS 6248-20-0
(10)
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)
CAS 40607-48-5
(11)
4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
CAS 17874-34-9
(12)
Dimethyl citraconate
CAS 617-54-9
(13)
7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one
CAS 26651-96-7
(14)
6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
CAS 141-10-6
(15)
Diphenylamine
CAS 122-39-4
(16)
Ethyl acrylate
CAS 140-88-5
(17)

Fig leaf, fresh and preparations

CAS 68916-52-9
(18)

trans-2-Heptenal

CAS 18829-55-5
(19)
trans-2-Hexenal diethyl acetal
CAS 67746-30-9
(20)
trans-2-Hexenal dimethyl acetal
CAS 18318-83-7
(21)
Hydroabietyl alcohol
CAS 13393-93-6
(22)
4-Ethoxy-phenol
CAS 622-62-8
(23)
6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
CAS 34131-99-2
(24)
7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
(25)
4-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
(26)

4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one

CAS 943-88-4
(27)

1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one

CAS 104-27-8
(28)

Methyl trans-2-butenoate

CAS 623-43-8
(29)

6-Methylcoumarin

CAS 92-48-8
(30)

7-Methylcoumarin

CAS 2445-83-2
(31)

5-Methyl-2,3-hexanedione

CAS 13706-86-0
(32)

Costus root oil (Saussurea lappa Clarke)

CAS 8023-88-9
(33)

7-Ethoxy-4-methylcoumarin

CAS 87-05-8
(34)

Hexahydrocoumarin

CAS 700-82-3
(35)

Peru balsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

CAS 8007-00-9
(36)

2-Pentylidene-cyclohexanone

CAS 25677-40-1
(37)

3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one

CAS 1117-41-5
(38)
Verbana oil (Lippia citriodora Kunth)
CAS 8024-12-2
(39)
Musk ambrette (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene)
CAS 83-66-9
(40)
4-Phenyl-3-buten-2-one
CAS 122-57-6
(41)
Amyl cinnamal
CAS 122-40-7
(42)
Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
(43)
Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
(44)
Benzyl salicylate
CAS 118-58-1
(45)
Cinnamyl alcohol
CAS 104-54-1
(46)
Cinnamal
CAS 104-55-2
(47)
Citral
CAS 5392-40-5
(48)
Coumarin
CAS 91-64-5
(49)
Eugenol
CAS 97-53-0
(50)
Geraniol
CAS 106-24-1
(51)
Hydroxy-citronellal
CAS 107-75-5
(52)
Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
CAS 31906-04-4
(53)
Isoeugenol
CAS 97-54-1
(54)
Oakmoss extracts
CAS 90028-68-5
(55)
Treemoss extracts
CAS 90028-67-4
   No
Name of the allergenic fragrance
CAS number
(1)
Anisyl alcohol
CAS 105-13-5
(2)
Benzyl benzoate
CAS 120-51-4
(3)
Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
(4)
Citronellol
CAS 106-22-9
(5)
Farnesol
CAS 4602-84-0
(6)
Hexyl cinnamaldehyde
CAS 101-86-0
(7)
Lilial (referred to in the Cosmetics Directive in entry 83 as: 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde
CAS 80-54-6
(8)

d-Limonene

CAS 5989-27-5
(9)
Linalool
CAS 78-70-6
(10)
Methyl heptine carbonate
CAS 111-12-6
(11)

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

CAS 127-51-5
[12]
Anisyl cinnamal
CAS 122-40-7
  15. Jsou stanoveny i požadavky na elektrické a hygienické vlastnosti hračky.
 16. Doporučení věkové kategorie pro použití hračky musí být uvedeno na obalu a při prodeji přes internet také na webové stránce.
 17. Tato regulace platí plně pro všech 27 členských států a ty se nemohou v požadavcích na hračky odlišovat - i to zajistí spotřebitelům šanci nakupovat hračky přeshraničně beze strachu z nižší kvality výrobků.
 
18. Pro malé, avšak velmi silné, magnety v hračkách připravuje Evropský výbor pro normalizaci zvláštní pravidla, jako prozatímní opatření již platí od dubna nové nařízení, že k hračce musí být pevně připojeno varování "Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.[1]".
 19. Hračky určené k častému vkládání do úst budou muset bez ohledu na věkovou skupinu splňovat stejné limity jako materiály určené pro styk s potravinami.
  Znění směrnice: Hračky jasně určené pro děti mladší 36 měsíců, jejich součásti a všechny oddělitelné části těchto hraček musí mít takové rozměry, aby nemohly být spolknuty nebo vdechnuty. To se týká rovněž jiných hraček, které jsou určeny ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech oddělitelných částí těchto hraček.
  20. Hračky, které jsou navrženy k častému styku s pokožkou dítěte bez ohledu na věkovou skupinu musí splňovat požadavky na kosmetické prostředky.
 21. Hračky musí být vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu s ohledem na riziko infekce. Textilní hračky pro děti mladší 36 měsíců musí být pratelné a musí i po vyprání splňovat požadavky na bezpečnost.
 22. Opatření proti riziku vdechnutí malých částí je rozšířeno. Týká se jako dosud všech hraček určených pro věk do 36 měsíců, ale bude platit i pro starší děti jde-li o hračky určené ke vkládání do úst (například dětské hudební nástroje).
 23. Rozšiřuje se škála i věkové omezení pro opatření proti riziku uškrcení či udušení.
   ÚČINNOST
Výrobci musí dostat šanci přizpůsobit výrobní procesy novým pravidlům, a proto bude nová regulace plně závazná za 2 roky. Sjednocení standardů pro užití chemických látek bude platit o další 2 roky později. Přesto lze očekávat, že se objeví výrobky či informace o výrobcích, které již dnes splňují tyto standardy dříve.
   Směrnice se nevztahuje na následující předměty (jejich bezpečnost je upravena obecnými či jinými specifickými evropskými předpisy).
1. Dekorativní předměty pro oslavy.
2. Výrobky pro dospělé sběratele (modely ve zmenšeném měřítku; folklórní a dekorativní panenky; repliky historických hraček; napodobeniny skutečných střelných zbraní).
3. Sportovní potřeby (včetně kolečkových bruslí, skateboardů pro děti nad 20 kg).
4. Jízdní kola či koloběžky.
5. Elektricky poháněná vozidla.
6. Vybavení pro vodní sporty a vybavení pro výuku plavání.
7. Puzzle sestávající z více než 500 částí.
8. Vzduchové pušky a pistole, s výjimkou vodních pistolí, a luky pro lukostřelbu delší
než 120 cm.
9. Ohňostrojné výrobky včetně kapslí.
10. Sady šipek s kovovými hroty.
11. Funkční didaktické výrobky (jako jsou elektrické trouby, žehličky a jiné funkční
výrobky pracující s napětím nad 24 V).
13. Elektronická zařízení (jako jsou osobní počítače, herní konzole a jejich příslušná periferní zařízení).
14. Interaktivní software (počítačové hry).
15. Dětská šidítka.
16. Svítidla přitažlivá pro děti.
17. Elektrické transformátory pro hračky.
18. Vybavení pro dětská hřiště.
19. Hrací automaty.
20. Dětská vozidla.
21. Hračky s parním strojkem.
22. Praky a katapulty.
23. dětské knihy, které nejsou určeny k hraní
24. módní doplňky pro děti, které nejsou určeny pro hraní
  ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES
ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh
 Likvidace zboží:
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Společenství, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc výrobek představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
 Postup pro nakládání s výrobky představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tento … [akt], představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tento … [akt], provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny požadavky stanovené tímto … [aktem]. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto … [aktem], požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt. Na opatření uvedená v druhém pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla všechna náležitá nápravná opatření přijata u všech dotčených výrobků, které dodával na trh v celém Společenství.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu, nebo jej stáhnou z trhu nebo z oběhu. O takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni
a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) výrobek nesplňuje požadavky na zdraví nebo bezpečnost osob nebo požadavky týkající se ochrany jiného veřejného zájmu stanovené v tomto … [aktu];
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v … [odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů], které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními o svých námitkách.
7. Pokud do … [období bude upřesněno] od přijetí informací uvedených v odstavci 4 nepodá žádný členský stát ani Komise námitku, pokud jde o dočasná opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem přijata vhodná omezující opatření, jako je bezodkladné stažení daného výrobku z jejich trhů.

[1] Úřední věstník L 114 , 26/04/2008 S. 0090 - 0093. 2008/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2008 , kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují (oznámeno pod číslem K(2008) 1484)


Přiložené soubory
smernice_o_hrackach_predbezne_zneni.doc
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled