poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


"Zpravodajství ve výborech"

Zuzana Roithová je v současné době zpravodajkou Zprávy o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (viz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5319182) a zároveň stínovou zpravodajkou ve Výboru pro mezinárodní obchod pro zprávu týkající se dovozu a vývozu psích a kočičích kůží (Nařízení EP a Rady, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, viz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5413232)
 
[ 1. února 2007 | Autor: ]
 
V minulosti byla Zuzana Roithová stínovou zpravodajkou pro tyto zprávy Evropského parlamentu: Zpráva o stavu ochrany spotřebitelů v nových členských státech, (viz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5199562) Zpráva o dopadech globalizace na vnitřní trh (viz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5211262) Zpráva o přezkoumání směrnice o zdravotnických prostředcích. (ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde o přezkoumání směrnice o zdravotnických prostředcích, viz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5303022) Více o jednotlivých tématech se můžete dočíst v dalších sekcích internetových stránek Zuzany Roithové.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled