poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Informace Zuzany Roithové o výjezdním zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP v ČR

20. až 22. června 2006 proběhne v Praze, Novém Boru, Liberci a Jablonci nad Nisou výjezdní zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, jehož místopředsedkyní je Zuzana Roithová (KDU-ČSL).
 
[ 15. června 2006 | Autor: ]
 
21. června 2006 se devět europoslanců z Evropské lidové strany (EPP-ED), Sociálních demokratů (PSE), Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a Zelených/Evropské svobodné aliance (Green/EFA) zúčastní konference "Dva roky poté - příležitosti a překážky pro vnitřní trh a spotřebitele" za přítomnosti vládních agentur CzechTrade, CzechInvest, či České obchodní inspekce a zástupců profesních a odborových organizací i organizací zabývající se ochranou spotřebitele. Zuzana Roithová jako stínová zpravodajka Zprávy o ochraně spotřebitele v nových členských zemích upozornila mj. na to, že země desítky přijaly mnohdy modernější a přísnější legislativu na ochranu spotřebitele, než mají státy patnáctky. „Zásadní rozdíl je ale v úrovni spotřebitelské kultury,“ říká Roithová, „alfou a omegou ochrany spotřebitele je informovanost o jeho právech a také pomoc při jejich vymáhání – a to i mimosoudní cestou.“ Zatímco koncem 90. let přijaly tři spotřebitelské poradny v ČR 400 stížností, v roce 2004 jich bylo 11 tisíc v 17 poradnách a přes internet, úspěšnost stoupla z 50 na 90 % (informace Sdružení na ochranu spotřebitele). Problémem je podle Roithové také limitující nedostatek finančních prostředků pro spotřebitelské organizace, které jsou pro ochranu spotřebitele klíčové. Odpoledne bude delegace diskutovat s členy senátního Výboru pro záležitosti EU o Směrnici o službách. Senát podporoval stejné principy jako Zuzana Roithová, která považuje odhlasovanou směrnici za příliš kompromisní. „Obrovským zklamáním je pro mne rozmělnění principu země původu a nejasnost jeho výkladu,“ říká europoslankyně, „na druhé straně je přijetí směrnice lepší než její zamítnutí a zachování bariér na vnitřním trhu.“ Podle Roithové návrh i v přijatém znění zjednodušuje podnikání v zahraničí. České republice přinese aplikace Směrnice hospodářský růst až o 1,6 procenta, na 18 700 pracovních míst a nárůst vývozu v hodnotě 12,5 miliardy korun (studie Ministerstva průmyslu a obchodu). Europoslanci se setkají také se zástupci České celní správy a pražským primátorem Pavlem Bémem. 22. června navštíví členové výboru Liberecký region, který je příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu NISA. Europoslanci se setkají s hejtmanem Libereckého kraje a navštíví firmu Jablonex a Crystalex. V současnosti Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projednává zprávu o Důvěře spotřebitelů v elektronickém prostředí, kterou europoslankyně Zuzana Roithová iniciovala a stala se hlavní zpravodajkou. Spotřebitelé nutně potřebují lepší právní ochranu pro nákupy učiněné přes internet, elektronické bankovnictví, ochranu osobních údajů v počítačových sítích, rovné a spravedlivé podmínky smluv uzavíraných na dálku telekomunikačními prostředky, férové podmínky pro používání online obsahu či produktů v rámci duševního vlastnictví, omezení nevyžádané emailové reklamy apod. „Formulovaná práva jsou prvním krokem, který by upozornil, že je nutné vytvořit právní jistoty nejen pro autory, ale i pro spotřebitele,“ upozorňuje Roithová, „chci proto prosadit, aby se práva spotřebitelů stala součástí legislativy na ochranu duševního vlastnictví.“ Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví ČR, je také stínovou zpravodajkou pro stanovisko k novelizaci Směrnice o zdravotních prostředcích, která by kromě zvýšení bezpečnosti pacientů mohla přinést velké úspory finančních prostředků ve zdravotnických systémech díky přesnější evidenci o vícenásobném použití a využití nejnovějších technologií. Účastníci výjezdního zasedání: Arlene McCARTHY (PSE), předsedkyně výboru Macolm HARBOUR (EPP-ED), člen předsednictva EPP-ED Christopher HEATON-HARRIS (EPP-ED) Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED) Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED) Evelyne GEBHARDT (PSE) Joel HASSE FERREIRA (PSE) Janelly FOURTOU (ALDE) Pierre JONCKHEER (GREENS/EFA) Podrobnější informace naleznete na www.roithova.cz, nebo kontaktujte kancelář Zuzany Roithové: mailto:zuzana.roithova@europarl.europa.eu

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled