poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Dvojtečka, za níž musí následovat ohleduplnější řešení

PROTI SMLOUVĚ

 Na bohulibý cíl, jímž je boj proti šíření nelegálních kopií a padělků všeho druhu, bychom měli myslet především s ohledem na výrobce a prodejce nelegálních napodobenin na jedné a uživatele a spotřebitele na druhé straně. Mezi těmito póly se totiž pirátský svět rozprostírá.

 
[ 1. února 2012 | Autor: Zuzana Roithová, Právo ]
 

             A buďme upřímní: padělatele nezastavila dohoda Světové obchodní organizace o ochraně duševního vlastnictví TRIPS, ani přísná legislativa evropských zemí, protože celníci a policie zvládnou zkontrolovat jen zlomek zboží.

            Spotřebitelé se obávají spíš o kvalitu a bezpečnost zboží než o ztráty majitelů duševních práv. Běžný uživatel internetu nemusí vědět, že pracuje s daty, která ukradl a na síť umístil někdo jiný.

            ACTA připomíná prohibiční zákony, které vedly k likvidaci domácích nelegálních palíren a rozmachu mezinárodního organizovaného zločinu. Nová smlouva sice sjednocuje některé definice na mezinárodní úrovni a zvyšuje tak standardy ochrany duševního vlastnictví v zemích, jako je například Mexiko, ale největší distributoři padělků – tedy Čína, Indie a Brazílie, kde pirátský byznys běží v mnoha případech s požehnáním úřadů – nebyly k jednání o ACTA vůbec pozvány, natož aby ji signovaly.

            Z pohledu Evropana vidím jako problém i to, že k rozhovorům nebyla dostatečně přizvána odborná veřejnost a dokument nebere ohledy na legitimní práva spotřebitelů. Obsahuje nejednoznačné a sporné závazky, aby státy kontrolovaly poštovní zásilky či zavazadla na vnějších hranicích, nebo aby správci internetu hlásili webové stránky podezřelé ze šíření nelegálního obsahu. V obou případech se naplňování zákona neobejde bez zásahu do osobních svobod a ty jsou pro EU zásadní.

            Díky tlaku Evropského parlamentu smlouva dává státům možnost hraniční kontroly neuplatňovat a občanům možnost žádat o přezkum zásahu do jejich práv. To ale nenahradí chybějící definice a hlavně širší strategii, jejíž součástí by měla být také cenově a technologicky přijatelná možnost stahovat například filmy a písničky legálně.

            Jako členka Výboru pro občanská práva a zpravodajka EPP nepovažuji ACTA za tečku, ale dvojtečku, za níž musí následovat koncepčnější a k občanským právům ohleduplnější řešení.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled