poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19658
Zhoršují
17786
Nepozoruji žádnou změnu
10882


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu

16. 1. 2013, RC-B7-0029/2013

 
[ 16. ledna 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 27. října 2011 o Bahrajnu[1] a ze dne 15. března 2012 o porušování lidských práv v Bahrajnu[2],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu[3],

–    s ohledem na prohlášení svého předsedy ze dne 12. dubna 2011 o smrti dvou bahrajnských občanských aktivistů a ze dne 28. dubna 2011, v němž odsoudil rozsudek smrti, který byl vynesen nad čtyřmi bahrajnskými účastníky pokojných protestů za demokracii,     

–    s ohledem na cestu delegace jeho Podvýboru pro lidská práva do Bahrajnu ve dnech 19. a 20. prosince 2012 a na tiskové prohlášení, které tato delegace vydala, 

–    s ohledem na rozhodnutí bahrajnského kasačního soudu ze dne 7. ledna 2013 potvrzující rozsudky vydané nad 13 politickými aktivisty,    

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Bahrajnu, zejména její prohlášení ze dne 24. listopadu 2011 o zveřejnění zprávy bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, ze dne 5. září 2012 o rozhodnutích bahrajnského odvolacího soudu týkajících se případu Abdulhádího al-Chawádži a 19 dalších osob a ze dne 23. listopadu 2012 o prvním výročí zveřejnění zprávy bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, prohlášení jejího mluvčího ze dne 13. února 2012 k výročí nepokojů v Bahrajnu, ze dne 10. dubna 2012 o situaci Abdulhádího al-Chawádži v Bahrajnu, ze dne 16. srpna 2012 o odsouzení Nabíla Radžaba v Bahrajnu a ze dne 24. října 2012 a 7. listopadu 2012 o nedávném násilí v Bahrajnu a na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Egyptě, Sýrii, Jemenu a Bahrajnu, které učinila v Evropském parlamentu dne 12. října 2011,        

–    s ohledem na závěry zasedání Rady týkající se Bahrajnu, které se konalo ve dnech 24. května, 12. dubna a 31. března a 21. února 2011,

–    s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 23. června 2011 a ze 30. září 2011 k rozsudkům uděleným 21 bahrajnským politickým aktivistům, zastáncům lidských práv a vůdcům opozice a s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 12. dubna 2012 o bombovém útoku v Bahrajnu a na prohlášení ze dne 30. září 2011, 15. února 2012, 24. dubna 2012, 5. září 2012, 1. listopadu 2012 a 8. ledna 2013 o Bahrajnu,     

–    s ohledem na zprávu, jež v listopadu 2011 vydala bahrajnská nezávislá vyšetřovací komise, a s ohledem na její další zprávu ze dne 21. listopadu 2012,  

–    s ohledem na prohlášení Rady ministrů Rady pro spolupráci v Perském zálivu k teroristickým bombovým útokům v Manámě ze dne 5. listopadu 2012,

–    s ohledem na články 61, 84, 87, 134, 135 a 146 bahrajnského trestního řádu,   

–    s ohledem na prohlášení bahrajnského státního zástupce ze dne 23. října 2011 ohledně obnovení soudního řízení s lékaři, kteří byli předtím stíháni v rámci vojenského soudního řízení, 

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv, které byly aktualizovány v roce 2008,

–    s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s tvrdým zákrokem proti účastníkům protestů za demokracii, které proběhly v roce 2011, je situace v Bahrajnu v oblasti lidských práv nadále kritická; vzhledem k tomu, že aktivity bahrajnské vlády v poslední době nadále vážně porušují a omezují práva a svobody určitých skupin bahrajnských obyvatel, především právo jednotlivce na účast v pokojném protestu, svobodu slova a digitální svobodu; vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány pokračují v tvrdých zásazích proti účastníkům pokojných politických protestů; 

B.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní a policejní síly nadále užívají nepřiměřené násilí, jež vede ke zraněním a ztrátám na životech; vzhledem k tomu, že stále přibývá zpráv o násilí páchaném bahrajnskými orgány, včetně zatýkání bez soudního procesu, nezákonných razií v domech, nespravedlivých soudních řízení, útoků na sdělovací prostředky, zastrašování a ponižování občanů na kontrolních stanovištích a rozsáhlé diskriminace v práci a na univerzitách;       

C.  vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány dne 16. října 2012 zatkli Mohammeda al-Masqatího, předsedu bahrajnské mládežnické organizace pro lidská práva, a to na základě obvinění z účasti na údajně nelegálním shromáždění, které se konalo o týden dříve v Manámě; vzhledem k tomu, že pan al-Masqatí byl další den propuštěn na kauci a dosud nebylo stanoveno datum, kdy má být zahájeno soudní řízení; 

D.  vzhledem k tomu, že dne 18. října 2012 byli zadrženi čtyři muži z důvodu šíření pomluvy o bahrajnském králi na sociální síti, a vzhledem k tomu, že během jejich zatýkání bezpečností síly zabavily jejich počítače a další elektronická zařízení; vzhledem k tomu, že všichni zadržení popřeli spáchání jakéhokoli protiprávního činu;  

E.   vzhledem k tomu, že dne 30. října 2012 nařídil ministr vnitra, šejk Rašíd bin Abdullah al-Chalífa, zákaz veškerých veřejných shromáždění a demonstrací (přestože jej v současnosti formálně zrušil), podle něhož bahrajnské orgány nebudou nadále účastníky protivládních protestů tolerovat; 

F.   vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2012 bylo v hlavním městě Manámě odpáleno několik podomácku vyrobených bomb, při jejichž výbuchu přišli dva dělníci o život a jeden byl zraněn; 

G.  vzhledem k tomu, že dne 7. listopadu 2012 vláda bez řádného soudního procesu odebrala 31 aktivistům, kteří se účastnili pokojných protestů, státní občanství, čímž z hlediska mezinárodního práva porušila práva bahrajnských státních příslušníků; 

H.  vzhledem k tomu, že dne 18. prosince 2012 Sa´íd Júsif al-Muhafadha, viceprezident Bahrajnského centra pro lidská práva, který se neúnavně zasazoval o propuštění mnoha aktivistů, zejména Nabíla Radžaba, prezidenta tohoto centra, a Džalíly as-Salmána, bývalého místopředsedy sdružení učitelů Bahrajnu, byl zadržen a obviněn z trestného činu využívání sociálních médií k šíření nepravdivých zpráv; vzhledem k tomu, že jeho případ byl odročen na 17. leden 2013, a vzhledem k tomu, že nadále pobývá ve vazbě a v případě svého odsouzení čelí trestu odnětí svobody ve výši až dvou let; vzhledem k tomu, že byl bahrajnskými orgány v minulosti zadržen již několikrát, což jen dokresluje situaci zastánců lidských práv, jež jsou v Bahrajnu nuceni čelit neustálé a systematické pozornosti bahrajnských orgánů, bezdůvodného obtěžování a zadržování;     

I.    vzhledem k tomu, že dne 7. ledna 2013 potvrdil bahrajnský kasační soud rozsudky odnětí svobody pro 13 aktivistů obviněných ze spiknutí za účelem svržení monarchie; vzhledem k tomu, že osm z těchto aktivistů, včetně Abdulhádího al-Chawádži a Ibráhíma Šarífa, bylo odsouzeno k doživotnímu trestu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že tento rozsudek je konečný a jedinou nadějí pro obžalované představuje královská milost; vzhledem k tomu, že tento rozsudek podle všeho potvrzuje neschopnost bahrajnského soudního systému chránit základní lidská práva;

J.   vzhledem k tomu, že všechny případy, jež byly projednány vojenskými soudy, jsou nyní přezkoumávány běžnými soudy, a vzhledem k tomu, že běžné soudy obecně nezahajují nová řízení, ale spíše přezkoumávají odsuzující rozsudky na základě údajů shromážděných národními bezpečnostními soudy;  

K.  vzhledem k tomu, že navzdory příslibům týkajícím se provádění doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a dodržování základních lidských práv a základních svobod bahrajnské orgány nevyšetřily případy násilí a nepřivedly jejich pachatele k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že provádění doporučení této komise probíhá i nadále pomalu;

L.   vzhledem k tomu, že Bahrajn byl v září 2012 hodnocen v rámci pravidelného všeobecného hodnocení ze strany Rady OSN pro lidská práva; 

M.  vzhledem k tomu, že dne 7. prosince 2012 byl bahrajnský korunní princ Salmán bin Hamad bin Ísa al-Chalífa vyzván k dialogu s představiteli bahrajnské opozice, aby se tento neklidný stát perského zálivu dostal ze stávající bezvýchodné situace; vzhledem k tomu, že aby bylo možné dospět ke komplexnímu řešení, je zapotřebí vést dialog mezi všemi vnitrostátními aktéry;

1.   odsuzuje pokračující případy porušování lidských práv bahrajnskými orgány a bezpečnostními silami, zejména používání násilí, nadměrné používání slzného plynu a broků na krátké vzdálenosti, zákaz všech forem protestů a zatýkání a zadržování pokojně protestujících osob, které se rozhodly uplatnit své právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování, a to i přes velmi vítaná doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a proklamovaný závazek bahrajnských orgánů uplatnit její reformy;

2.   domnívá se, že odpovědnost za dřívější porušování práva je klíčovým prvkem na cestě k dosažení spravedlnosti a skutečného usmíření, které jsou nezbytné z hlediska sociální stability; rozhodně proto podporuje doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, pro něž se vyslovil také král Hamad a jeho vláda;

3.   považuje za politováníhodné, že návazná zpráva, kterou vyšetřovací komise vydala dne 21. listopadu 2012, zatím nevedla k žádné smysluplné změně v politice bahrajnských orgánů, zejména pokud jde o dosažení dostatečného pokroku při hledání politického řešení a slíbené demokratizaci země; naléhavě žádá bahrajnské orgány, aby zajistily urychlené provádění těchto doporučení, stanovily časový rámec a okamžitě začaly respektovat základní lidská práva a základní svobody;

4.   znovu opakuje svůj požadavek, aby bahrajnské bezpečnostní síly a orgány přestaly používat násilí vůči pokojně protestujícím občanům a ukončily pokračující represe politického disentu v podobě persekuce, zadržování a mučení; naléhavě vyzývá orgány k tomu, aby plně dodržovaly základní svobody, zejména svobodu shromažďování a svobodu projevu, a to jak online, tak i offline, a okamžitě ukončily veškeré omezování přístupu k informacím a komunikačním technologiím; vyzývá bahrajnské orgány, aby provedly nezbytné demokratické reformy a podporovaly inkluzivní a konstruktivní národní dialog, včetně přímých rozhovorů mezi vládou a opozičními složkami, které do něj v současnosti nejsou zapojeny, aby bylo možné v zemi dosáhnout usmíření a obnovit společný sociální konsenzus;

5.   považuje nedávné rozsudky nad opozičními aktivisty a zdravotnickými pracovníky za velmi politováníhodné a vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech bahrajnských politických vězňů, včetně učitelů, lékařů a dalších zdravotníků, kteří byli zadrženi a obviněni z údajného porušování zákonů, pokud jde o svobodu projevu a právo na pokojné shromažďování a sdružování, zejména Sa´ída Júsifa Muhafadhu, Nabíla Radžaba a Abdulhádího al-Chavádžu;

6.   vyzývá bahrajnskou vládu, aby provedla urychlené nezávislé vyšetřování všech případů násilí vůči dětem, mj. včetně jejich zatýkání, zadržování a mučení, a aby zajistila, že děti budou zadržovány v jiných zařízeních než v zařízeních pro dospělé osoby a že se s nimi bude jednat na základě soudního systému pro mladistvé;

7.   naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby okamžitě zrušily skutečná omezení týkající se všech demonstrací, která se neslučují s proklamovanou snahou o reformy a nepomáhají pokročit v procesu národního usmíření či vytvořit mezi všemi stranami důvěru;

8.   vyzývá bahrajnské orgány, aby zrušily veškerá omezení pro zahraniční novináře a mezinárodní lidskoprávní organizace a aby umožnily sledování vývoje situace na místě prostřednictvím určitého nezávislého mechanizmu; vyzývá k tomu, aby byl na základě rezoluce Rady OSN pro lidská práva, která má být schválena na jejím dalším zasedání v březnu roku 2013, vytvořen mezinárodní monitorovací systém, který by měl mandát sledovat provádění doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a doporučení vydaná v rámci pravidelného všeobecného hodnocení ze strany OSN, včetně doporučení týkajících se obránců lidských práv; vyzývá bahrajnské orgány, aby přijaly opatření, která by odrazovala od porušování lidských práv v budoucnu;

9.   vyzývá bahrajnské orgány, aby zajistily, aby se mohlo 31 Bahrajnců, jimž bylo odebráno občanství, odvolat proti tomuto rozhodnutí u soudu, jelikož je jasné, že odebrání občanství politickým protivníkům ze strany bahrajnských orgánů je v rozporu s mezinárodním právem;

10. poukazuje na svůj jednoznačný nesouhlas s nedostatečnou reakcí EU na stávající situaci v Bahrajnu a vyzývá místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby odsoudila pokračující porušování základních lidských práv a základních svobod, uvalila na osoby odpovědné za případy porušování lidských práv (jak se uvádí ve zprávě vyšetřovací komise) nebo do těchto případů zapletených cílená restriktivní opatření (zákaz udělování víz a zmrazení majetku) a přehodnotila současné obchodní a diplomatické vztahy EU s Bahrajnem;

11. vyzývá k pozastavení a zákazu vývozu slzného plynu a zařízení k udržování veřejného pořádku do Bahrajnu do doby, než bude provedeno vyšetření týkající se jejich nevhodného používání, a dokud nebudou pachatelé těchto skutků pohnáni k odpovědnosti; 

12. vyzývá EU k zavedení vývozních omezení týkajících se technologií používaných při vyhledávání, sledování, cenzuře a dohledu nad informacemi a sledování komunikačních toků, které vedou k porušování lidských práv;

13. vyzývá vládu Bahrajnu, aby přijala veškeré nezbytné kroky, které by zaručily kompetentnost, nezávislost a nestrannost soudnictví v Bahrajnu, a aby zajistila, že bude fungovat zcela v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, dále ji vyzývá k zajištění toho, aby soudy nemohly být zneužívány k politickým účelům nebo k sankcionování zákonného využívání všeobecně garantovaných práv a svobod; vyzývá bahrajnskou vládu, aby upevnila práva obviněných mj. tím, že zajistí, aby se jim dostalo záruk ohledně spravedlivého procesu a aby mohli účinně zpochybnit důkazy vznesené proti nim, vytvoří nezávislý soudní dohled nad detenčními zařízeními a zajistí, aby byli zadržovaní v průběhu trestního vyšetřování chráněni před surovým jednáním;

14. považuje za politováníhodné, že úmysl bahrajnské vlády reagovat na zjištění bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, jak bylo uvedeno v průběhu schůze konané v květnu 2012, kde proběhlo pravidelné všeobecné hodnocení a která se konala před zasedáním Rady OSN pro lidská práva v Ženevě v září 2012, je podle všeho jen planým slibem soudě podle toho, že od té doby nebylo ve vztahu k lidským právům nebo demokracii v Bahrajnu dosaženo žádného podstatného pokroku;

15. podporuje doporučení vydaná v průběhu pravidelného všeobecného hodnocení a vyzývá bahrajnskou vládu, aby přiměřenou a včasnou reakci na tato doporučení považovala za politickou prioritu a aby na to vyčlenila nezbytné prostředky; vyzývá bahrajnskou vládu, aby zlepšila ochranu lidských práv a ratifikovala mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, jako je Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, Opční protokoly k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před násilným zmizením;

16. podporuje spolupráci mezi Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Státním bahrajnskými ústavem pro lidská práva a na základě pařížských zásad pluralizmu a nezávislosti doporučuje tento ústav dále posílit; jednoznačně podporuje funkci tohoto ústavu, kterou je sledování situace v oblasti lidských práv všech Bahrajnců a jejich ochrana, je však i nadále přesvědčen, že je nutné zajistit svobodu pro činnost zastánců lidských práv a nezávislých nevládních organizací v Bahrajnu;

17. domnívá se, že příští parlamentní volby budou tvořit zásadní součást procesu národního usmíření, a podporuje snahy o to, aby bylo před všeobecnými volbami v roce 2014 zaručeno včasné vytvoření svobodného a spravedlivého volebního systému;

18. vyzývá místopředsedkyni / vysokou představitelku a členské státy, aby spolupracovaly při vypracování jasné strategie toho, jak se EU před ministerskou schůzkou mezi EU a Radou pro spolupráci v Perském zálivu, která se má konat v Bahrajnu v polovině roku 2013, aktivně zasadí o propuštění zatčených aktivistů, a to jak veřejně, tak i soukromě, a vyzývá v této souvislosti místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby spolupracovala s členskými státy, aby bylo zajištěno přijetí závěrů Rady pro zahraniční věci týkajících se situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, které by měly obsahovat konkrétní výzvu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění zatčených aktivistů; 

19. je přesvědčen, že je velmi důležité pokračovat v úsilí o rozšíření spolupráce mezi EU a oblastí Perského zálivu a podporovat vzájemné porozumění a důvěru; domnívá se, že pravidelná meziparlamentní setkání mezi Parlamentem a jeho partnery v regionu jsou důležitým fórem pro rozvíjení konstruktivního a upřímného dialogu o otázkách společného zájmu;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Bahrajnského království.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0475.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2012)0094.

[3] Úř. věst. C 247 E, 17.8.2012, s. 1.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled