poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
20123
Zhoršují
18227
Nepozoruji žádnou změnu
11361


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o Laosu: případ Sombatha Somphoneho

6. 2. 2013, RC-B7-0054/2013
 
[ 6. února 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Laosu,

–    s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího vysoké komisařky OSN pro lidská práva o Laosu ze dne 21. prosince 2012,

–    s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 21. prosince 2012 o zmizení Sombatha Somphoneho v Laosu,

–    s ohledem na prohlášení ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové ze dne 16. ledna 2013 o zmizení čelního představitele laoské občanské společnosti Sombatha Somphoneho,

–    s ohledem na prohlášení laoského ministerstva zahraničí ze dne 19. prosince 2012 a na prohlášení laoského velvyslance při OSN ze dne 4. ledna 2013,

–    s ohledem na dopisy mnoha poslanců Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů a na společný otevřený dopis 65 nevládních organizací ze dne 17. ledna 2013, jež byly adresovány laoskému premiérovi a týkaly se zmizení Sombatha Somphoneho,

–    s ohledem na dopis ze dne 4. ledna 2013, který zaslalo Asijské fórum pro lidská práva a rozvoj předsedovi mezivládní komise ASEAN pro lidská práva,

–    s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se obhájců lidských práv,

–    s ohledem na Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, jejímž signatářem Laos je, a na Deklaraci OSN ze dne 18. prosince 1992 o ochraně všech osob před násilným zmizením,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Laos ratifikoval v roce 2009,

–    s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ze dne 21. září 2010 týkající se Laosu,

–    s ohledem na dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Sombath Somphone, významný představitel společenského rozvoje a vzdělávání mladých, zmizel dne 15. prosince 2012 v laoském hlavním městě Vientiane; vzhledem k tomu, že záznam z průmyslové kamery, který získala jeho rodina, ukazuje, že Sombath Somphone byl naposledy spatřen s místní policií na policejní stanici v Thadeau asi v 6 hodin večer v den svého zmizení a byl odvezen v autě, které řídili muži v civilním oděvu;

B.  vzhledem k tomu, že laoská vláda ve svém prohlášení ze dne 19. prosince 2012 potvrdila, že událost byla zaznamenána bezpečnostní kamerou; vzhledem k tomu, že příslušné orgány prohlásily, že se stal obětí únosu, jehož motivem byly osobní či obchodní spory;

C.  vzhledem k tomu, že OSN a 65 mezinárodních organizací na ochranu lidských práv vyjádřily obavy ohledně toho, že Sombath Somphone se mohl stát obětí násilného zmizení, které pravděpodobně souviselo s jeho prací, a dále vyjádřily hluboké znepokojení ohledně jeho bezpečnosti a nedostatečného pokroku a poskytování informací, pokud jde o vyšetřování skutečností souvisejících s jeho zmizením ze strany laoských orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že se rodině nepodařilo Sombatha Somphoneho od tohoto dne vypátrat, a to i navzdory opakovaným výzvám k místním orgánům a pátrání v přilehlé oblasti;

E.   vzhledem k tomu, že Sombath Somphone je široce uznáván a velmi dobře znám díky své rozsáhlé práci v oblasti udržitelného a spravedlivého rozvoje, což souvisí zejména s tím, že v roce 1996 založil Školící středisko pro participativní rozvoj (PADETC); vzhledem k tomu, že v roce 2005 získal cenu Ramona Magsaysaye za významnou práci ve prospěch komunity;

F.   vzhledem k tomu, že Sombath Somphone v říjnu 2012 jakožto člen laoského národního organizačního výboru spolupořádal 9. asijsko–evropské fórum občanské společnosti, které se konalo ve Vientiane před summitem ASEM 9, a byl zde také jedním z hlavních řečníků;

G.  vzhledem k tomu, že skupina poslanců sdružení ASEAN navštívila v týdnu od 14. do 18. ledna 2013 Laos, aby se o případu Sombatha Somphoneho informovala;

H.  vzhledem k tomu, že v Laosu dochází k porušování základních svobod, zejména svobody tisku a sdělovacích prostředků, náboženského vyznání, shromažďování, akademické svobody a práv menšin;

1.   vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně zmizení, bezpečnosti a dobrých životních podmínek Sombatha Somphoneho;

2.   je znepokojen liknavostí a nedostatečnou transparentností, co se týče vyšetřování zmizení Sombatha Somphoneho; vyzývá laoské orgány, aby okamžitě zahájily transparentní a důkladné vyšetřování, které bude probíhat v souladu s jejich závazky vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv, a aby zajistily neprodlený a bezpečný návrat Sombatha Somphoneho k jeho rodině;

3.   vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby pozorně sledovala vyšetřování zmizení Sombatha Somphoneho ze strany laoské vlády;

4.   žádá laoské orgány, aby znovu veřejně potvrdily zákonnost a legitimitu činností vykonávaných ve prospěch udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti, s cílem zabránit zastrašování, které vyvolávají takové případy, jako je zmizení Sombatha Somphoneho;

5.   vítá návštěvu skupiny poslanců sdružení ASEAN v Laosu v lednu 2013, která se konala za účelem získání informací o případu Sombatha Somphoneho, a vyzývá komisi ASEAN pro lidská práva, aby zřídila vyšetřovací výbor, jenž by prošetřil události související s násilným zmizením Sombatha Somphoneho;

6.   vyzývá EU, aby Laos začlenila mezi své priority pro 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva;

7.   zdůrazňuje, že by laoské orgány měly podniknout všechny nezbytné kroky k ukončení praktik svévolného zatýkání a tajného zadržování; vyzývá je, aby kvalifikovaly násilné zmizení jako trestný čin a aby ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; zdůrazňuje, že násilná zmizení představují jasné porušení základních lidských práv a svobod;

8.   vyzývá laoskou vládu, aby dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a práva menšin a aby chránila právo na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení a ukončila veškerá omezení vykonávání těchto práv, jak je doporučeno ve všeobecném pravidelném přezkumu OSN ze dne 21. září 2010;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, sekretariátu ASEAN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Laosu.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled