poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
20096
Zhoršují
18207
Nepozoruji žádnou změnu
11330


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Vystoupení k Harmonizačnímu balíčku před hlasováním

vystoupení před hlasováním
 
[ 5. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
"Paní předsedající, dříve než odhlasujeme po úspěšném trialogu osm směrnic tohoto harmonizačního balíčku, chci vás seznámit s následujícím prohlášením. Týká se názoru na postavení Evropského parlamentu v expertních týmech Evropské komise v rámci komitologie.

Prohlášení Evropského parlamentu: „Evropský parlament se domnívá, že za schůzky výborů v rámci postupu projednávání ve výboru ve smyslu přílohy I rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí lze považovat pouze schůzky, na nichž se projednávají prováděcí akty ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Na schůzky výborů, na nichž se projednávají jiné záležitosti, se tedy bod 15 rámcové dohody vztahuje.“

Této sněmovně nyní doporučuji schválit osm směrnic ve vyjednaném znění, jsou dalším důležitým milníkem na cestě za zlepšení bezpečnosti a průchodnosti evropského vnitřního trhu."


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled