poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má aktuální činnost v EP


Projev ke Zprávě o ochraně spotřebitele v nových členských zemích

Tato zpráva je velmi důležitá pro zvyšování důvěry v náš společný vnitřní trh. Analýzu, kterou jsem provedla jako stínový zpravodaj společně s kolegy z EPP upozornila, že nové země přijali pod tlakem přístupových jednání v mnohém modernější a dokonce i v některých oblastech přísnější legislativu na ochranu spotřebitele, než mají staré, zejména zakládající členské země.
 
[ 14. prosince 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Z diskuse vyšlo najevo, že si to politici na obou stranách příliš neuvědomují. Všichni však vnímáme, že zásadní rozdíl mezi starými a novými zeměmi je v úrovni spotřebitelské kultury. Občané i jako zákazníci si jsou málo vědomi svých práv, mají málo informací a nedokáží svá práva důsledně prosazovat. Vždyť to nebylo možné po desítky let v předchozích totalitních systémech. Celé generace učil, že jen stát a nikoli občan o všem rozhoduje. Informovanost o právech a také pomoc při vymáhání jejich práva a to i mimosoudní cestou - to je alfa a omega implementace ochrany spotřebitele. Občané v nových zemích jsou také i z tohoto důvodu snadnou kořistí pro nekalé obchodní praktiky obchodníků i ze starých zemí, kde si totéž netroufnou. Například jde o případy omezování uživatelských práv u zboží s ochranou duševního vlastnictví, pokusy o distribuci netestovaného zboží ze třetích zemí a podobně. Chci zdůraznit, že spotřebitelské organizace jež jsou klíčové pro implementaci ochrany, stejně jako ostatní neziskové organizace v těchto zemích, trpí limitujícím nedostatkem finančních prostředků. Nemají prakticky žádný vlastní kapitál a těžce tak dostojí podmínkám spolufinancování většiny projektů. Proto je důležité upravit finanční pravidla pro evropské projekty tak, aby neziskovky mohly započítávat do vlastních nákladů také práci dobrovolníků. Spotřebitelé nejen v nových zemích by měli mít možnost objektivně srovnávat kvalitu, proto je důležité, aby Komise podporovala tvorbu měřitelných indikátorů kvality, vzdělávání pracovníků spotřebitelských organizací a to v jejich jazycích. V učebních osnovách na školách by mělo být témat spotřebitelské právo. Zpráva navrhuje další důležitá opatření. Závěrem chci zdůraznit, že zavádění přísnějších opatření na ochranu spotřebitele nesmí být účelově zneužívány pro omezování volného pohybu zboží a služeb. Proto také standardizace evropských výrobků odůvodněná potřebou dodržovat vysokou kvalitu, například kvůli ochraně dětských spotřebitelů, by měla být vytvářena na komunitární nikoli na národní úrovni. Řeč, kterou Zuzana Roithová přednesla na plénu EP ve Štrasburku 13.12.2005

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled