poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má aktuální činnost v EP


Soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

Pátý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je tu. Soutěž je určena lidem, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Nejzazší termín pro podání přihlášek je 23. leden 2012.

 
[ 7. prosince 2011 | Autor: ]
 

Příklad pro mladé Evropany

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách a je určena především mladým lidem. Projekt by měl sloužit jako příklad pro ostatní Evropany  a měl by obsahovat praktické příklady jejich vzájemného soužití jako jednoho společenství. Soutěžními projekty v minulosti byly např. výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem apod.

Oceněny mohou být projekty krátkodobé (roční) nebo dlouhodobé. Upozorňujeme, že přihlášku mohou podat pouze ti autoři projektu, kteří splňují věkovou podmínku 16-30 let, byť se na projektu podíleli/jí mladší i starší osoby.

Jak se přihlásit

Zájemci, kteří jsou autory či se spolupodílejí na projektu, ať jednotlivci nebo skupiny, musí do 23. ledna registrovat sebe i projekt a krátce ho shrnout v aj, fr či nj, přičemž doporučujeme dbát na kvalitu shrnutí. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách soutěže: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html .

 

Celková hodnota udělených cen: 10 000 euro

Tři vítězné projekty získají dotaci ve výši 5 000€, 3 000€ a 2 000€.  Vítězové budou také pozváni na návštěvu do Evropského parlamentu. Účastníci rovněž obdrží drobný dárek.

Navíc představitelé všech 27 národních projektů budou pozváni do Cách, aby se zde dne 15. května 2012 zúčastnili slavnostního předávání cen.


Vítězové 2011

V roce 2011 byla první cena udělena anglickému projektu "Europe & Me" - internetový časopis zaměřený na životní styl mladých Evropanů s mottem "učiňme Evropu osobní".

Druhou cenu získal řecký projekt "Balkán za hranicemi" zaměřený na každoroční pořádání festivalu krátkých filmů včetně seminářů a podpory sítě mladých lidí.

Třetí cenu získala průkopnická španělská iniciativa "Escena Erasmus Project" orientovaná na studenty Erasmu a platformu pro studentské divadelní spolky.

Více informací i o předchozích finalistech naleznete na stránkách soutěže.

Výběr výherců

Termín pro podání přihlášek: 23. ledna  2012

Tři nejlepší projekty budou vybrány ve dvou kolech.

První kolo (národní): do 5. března 2012 vybere národní porota složená z nejméně dvou europoslanců a jednoho zástupce mládežnické organizace výherce národního kola v každém ze 27 členských států EU;

Druhé kolo (evropské): do 5. dubna 2012 vybere evropská porota složená ze tří europoslanců, předsedy Evropského parlamentu a čtyř zástupců mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého z 27 projektů předložených národními porotami výherce.


Více informací

Více informací získáte na níže uvedených stránkách Ceny Karla Velikého (www.charlemagneyouthprize.eu)  nebo případně zkontaktujte Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice - telefon +420 255 708 208 nebo mail: eppraha@europarl.europa.eu .

 

 

 

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled