poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Zpravodaj Z. Roithové


Zpravodaj poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové - 3/2006


Vážení spoluobčané, předkládám Vám další číslo Zpravodaje poslankyně Evropského parlamentu. Těší mě Váš zájem o informace, které v tomto bulletinu přináším.

Celá brožurka, i se všemi regionálními variantami, je uložena v pdf formátu a naleznete ji v příloze.
 
[ 7. června 2006 | Autor: ]
 
Vážení spoluobčané, předkládám Vám další číslo Zpravodaje poslankyně Evropského parlamentu. Těší mě Váš zájem o informace, které v tomto bulletinu přináším. Dovolte mi, abych Vám také touto cestou poděkovala za aktuální podněty, které mi zasíláte. Jsou pro mou práci poslance v Bruselu velmi důležité. Na následujících stránkách nabízím jako obvykle i stručný přehled toho, co a jak prosazuji v Evropském parlamentu. Pokud budete mít o některé téma hlubší zájem, můžete najít více podrobností na internetových stránkách www.roithova.cz. V této brožurce najdete informace o prioritách Evropské lidové strany, která je největší skupinou poslanců v Evropském parlamentu, dále užitečné rady, jak získávat informace o Evropské unii, a také aktuální seznam mých kontaktních míst. Velmi si vážím spolupráce s osobnostmi, které působí v jednotlivých regionech České republiky, dobře se orientují v evropských záležitostech a myšlenky a cíle Evropské lidové strany jsou jim vlastní. Jejich názory a stanoviska jsou pro mne kompasem. V Evropském parlamentu se zasazuji o řadu věcí, které jsou pro naše občany důležité. Vážným problémem je pro řadu regionů nezaměstnanost. Proto usiluji o odstraňování národních bariér pro volný pohyb zboží, služeb a osob uvnitř trhu Unie a aktivně podporuji navýšení finančních zdrojů pro podporu vzdělávání, vědy a pro rozvojové regionální programy. Aktivně se angažuji v politickém tlaku proti nedodržování lidských práv a také neférovým obchodním praktikám zejména ze strany asijských ekonomik, neboť připravují Evropany o práci. Vnitřní trh EU může být úspěšný, pokud bude fungovat také ochrana spotřebitele. Proto se podílím na legislativě, která zvyšuje ochranu spotřebitelů. Usiluji například o zavedení evropských standardů kvality dětské obuvi či o větší ochranu práv uživatelů služeb v digitálním prostředí. Dlouhodobě podporuji snížení cen léků a dodržování práv pacientů. Chci například, aby kdekoli v Unii měli jednoznačné právo na úhradu i neakutní léčby ze svého zdravotního pojištění, pokud jej platí v některé zemi Unie. Dále se snažím prosadit účinnější ochranu proti terorismu a kriminalitě. I na evropské úrovni podpoporuji náš program, zejména pokud jde o ochranu důstojnosti člověka, neziskový sektor a zvláště podporu rodin. Těším se na naši další spolupráci, neboť mi záleží na tom, aby moje práce v Evropském parlamentu byla lidem doma co nejvíce užitečná.

Vaše poslankyně Zuzana Roithová


Celá brožurka, i se všemi regionálními variantami, je uložena v pdf formátu a naleznete ji v příloze.Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled