poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení ke zprávě o rádiových zařízeních

(rozprava)
celý text...
 
[ 12. března 2014 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Harmonizačnímu balíčku

Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Výbušniny pro civilní použití – Váhy s neautomatickou činností – Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí – Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy – Jednoduché tlakové nádoby – Měřidla (rozprava)
celý text...
 
[ 4. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Výbušniny pro civilní použití – Váhy s neautomatickou činností – Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mez

(rozprava)
celý text...
 
[ 4. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Politika EU vůči Bělorusku

Vystoupení v rámci rozpravy
celý text...
 
[ 11. září 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Strategie vnitřní bezpečnosti EU

Vystoupení v rámci rozpravy
celý text...
 
[ 11. září 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Směrnice - pyrotechnické výrobky

Vystoupení k hlasování
celý text...
 
[ 22. května 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance - Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi

vystoupení v rámci rozpravy
celý text...
 
[ 21. května 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Nařízení o posílené spolupráci v olbasti evropské jednotné patentové ochrany

Přijetím tohoto nařízení jsme se konečně dostali k praktickému vytvoření evropského patentu - díky nástroji posílené spolupráce.
celý text...
 
[ 11. prosince 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii

Mé vystoupení k doporučení ke zprávě předsedů Evropské rady, komise, centrální banky a Euroskupiny.
celý text...
 
[ 20. listopadu 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

Trvalý deficit obrany obětí trestných činů ve srovnání s ochranou práv pachatelů je potřeba napravit.
celý text...
 
[ 11. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Farmakovigilance

Téma se složitým názvem pojednává o velmi důležité problematice zdravotních kontrol léčiv.
celý text...
 
[ 10. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk

Pro výzkum kmenových buněk není potřeba embryonálních buněk!
celý text...
 
[ 10. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Porušování schengenských pravidel

Jde opět o porušování pravidel Schengenu v Bavorsku.
celý text...
 
[ 4. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Ještě jednou k ACTA

ACTA se projednávala i 4. července.
celý text...
 
[ 4. července 2012 | Autor: | celý text...
 

K zprávě o modernizaci celních pravidel


celý text...
 
[ 3. července 2012 | Autor: | celý text...
 

Řeč v rozpravě o ACTA

Můj stručný příspěvek v debatě o ACTA na plénu.
celý text...
 
[ 3. července 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Systém eCall: nová služba čísla 112 pro občany

Podporuji zavedení dalšího bezpečnostního prvku, který po airbazích a poutacích pásech pomůže zachránit mnoho lidských životů.
celý text...
 
[ 2. července 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Lidská práva a bezpečnostní situace v oblasti Sahelu

Afrika je velký, krásný a velmi nemocný kontinent. Jeho nejubožejší částí je Sahel.
celý text...
 
[ 14. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Přeshraniční dobrovolné činnosti v EU

Velmi si vážím dobrovolníkům a domnívám se, že jejich role je pro naší společnost nezastupitelná.
celý text...
 
[ 11. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Ochrana kritické informační infrastruktury: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti


celý text...
 
[ 11. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky

Energetika je klíčovým sektorem, propojeným prakticky se vším.
celý text...
 
[ 11. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Situace na Ukrajině, případ Julie Tymošenkové

22. května se situace Julie Tymošenkové velmi dlouho debatovala na plénu. Zde je můj příspěvek i odkaz na další diskusi.
celý text...
 
[ 22. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Vízová reciprocita s Kanadou je jedno z mých významných témat.
celý text...
 
[ 21. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Co si představit pod „místní výrobou“ potravin?

Ráda jsem se připojila k iniciativě švédské kolegyně v apelu na jasnější definici místních produktů.
celý text...
 
[ 19. dubna 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Rozprava o Společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob

Jako stínová zpravodajka skupiny Křesťanských demokratů ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsem prosadila úpravu, která měla zaručit fiskální neutralitu směrnice, která by mohla pomoci firmám využívat lepšího daňového prostředí.
celý text...
 
[ 18. dubna 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Letní čas v Evropském parlamentu

Negativní vliv fakticky nepotřebných změn času je potřeba kritizovat všude - i na plénu EP.
celý text...
 
[ 28. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení o udavačském portálu PVV v Nizozemsku

Rozčílil mne udavačský web strany Geerta Wilderse, který je zaměřen proti spoluobčanům z východní Evropy - včetně Čechů. Je to pokus o znovuoživení ducha 20. a 30. let - a vyhýbavost nizozemského premiéra se mi také nelíbí.
celý text...
 
[ 15. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k rozpravě o rovnoprávnosti žen a mužů v EU

Navržené zprávy o rovnoprávnosti žen a mužů v EU se mi v mnoha bodech nelíbily - jasně jsem proti tomu protestovala.
celý text...
 
[ 12. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Boloňském procesu

Vystoupila jsem ke zprávě o vysokém školství v Evropě - a varovala před škrty v tomto oboru.
celý text...
 
[ 12. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k zprávě o systému pojištění vkladů

Vystoupila jsem jako navrhovatelka mého výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
celý text...
 
[ 15. února 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Přístupové smlouvě o přistoupení Chorvatské republiky k EU

Vstup Chorvatska do Unie zaručuje stabilitu a přináší zisky i českým občanům.
celý text...
 
[ 30. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o reformě pravidel o státní pomoci EU pro služby všeobecného zájmu

Mezi státy jsou značné rozdíly pokud jde o definici i šíři služeb poskytovaných ve veřejném zájmu a jejich výjimek z pravidel vnitřního trhu.


celý text...
 
[ 15. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Online gamblingu

Tato zpráva a zelená kniha Komise jsou správným vykročením po čtyřech letech diskusí o tom, jak regulovat neregulovatelné - On line gambling překračující nejen hranice států, ale i EU.


celý text...
 
[ 15. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k rezoluci k Tibetu

Chci vyjádřit velkou lítost, že brutální perzekuce ze strany nemilosrdné čínské vlády dohání tibetské mnichy a jeptišky se upalovat, protože nemají jinou možnost, jak proti tomuto útlaku bojovat.


celý text...
 
[ 27. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení na téma Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech

Paní předsedající, dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporů, ale s jednou velkou výhradou, a tou je zařazení rodinných věcí do rozsahu tohoto návrhu.


celý text...
 
[ 24. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Situaci matek samoživitelek

Paní předsedající, chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně Matery, pokud jde o situaci matek samoživitelek.


celý text...
 
[ 24. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke Zprávě Vysoké Komisařky Catherine Ashtonové k situaci v Jemenu, Bahrajnu, Sýrii a Egyptě

Vážená paní vysoká komisařko,

nedělní masakr křesťanů v Káhiře, za kterým stojí de facto dnes vládnoucí egyptská armáda, je naprosto nepřijatelný. (...)


celý text...
 
[ 12. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení "Eritrea: případ Dawita Isaaka"

Rozprava o usnesení "Eritrea: případ Dawita Isaaka"


celý text...
 
[ 15. září 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o návrhu rozhodnutí EP a Rady o podmínkách přístupu ke Galileu

Písemné vysvětlení


celý text...
 
[ 13. září 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o přípravě na volby do ruské Státní dumy v prosinci

(rozprava)


celý text...
 
[ 6. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice v roce 2010

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 5. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Univerzální služba a linka tísňového volání 112

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 4. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Rozpočtová podpora EU ve prospěch rozvojových zemí

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 4. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zvyšování dopadu rozvojové politiky EU


celý text...
 
[ 4. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k podvodným katalogovým firmám

(rozprava)


celý text...
 
[ 9. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Usnesení o případu Julie Tymošenkové a dalších členů bývalé ukrajinské vlády

(rozprava)


celý text...
 
[ 9. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o přezkumu evropských družicových navigačních programů v polovině období: hodnocení provádění, budoucí výzvy a perspektivy financování

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 8. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k obchodním vztahům EU-Kanada

(rozprava)


celý text...
 
[ 6. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Pokroku směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

(rozprava)


celý text...
 
[ 6. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami

(rozprava)


celý text...
 
[ 10. května 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k ústní otázce na EK o vymáhání právních předpisů týkajících se vyvážení toxického odpadu do rozvojových zemí

(rozprava)


celý text...
 
[ 10. května 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o veřejných zakázkách

(rozprava)


celý text...
 
[ 6. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o uvolnění prostředků z fondu solidarity

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 6. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zdravotním tvrzení na potravinách

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 6. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o uvolnění finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci


celý text...
 
[ 5. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k novému rámci politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách - vysvětlení hlasování

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 5. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k novému rámci politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách

(rozprava)


celý text...
 
[ 4. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Dohodě mezi EU a Kanadou o letecké dopravě

(vysvětlení hlasování)


celý text...
 
[ 24. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o právech spotřebitelů

(rozprava)


celý text...
 
[ 23. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 7. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zvládání chřipky typu H1N1

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 7. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Snížení nerovnosti v oblasti zdraví"

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 7. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k situaci v Egyptě

(rozprava)


celý text...
 
[ 16. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o evropských penzijních systémech


celý text...
 
[ 15. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o padělaným lékům


celý text...
 
[ 15. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o posílené spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

(rozprava)


celý text...
 
[ 14. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Provádění směrnice o službách"

(rozprava)


celý text...
 
[ 14. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči

(rozprava)


celý text...
 
[ 17. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních produktů na trh

(rozprava)


celý text...
 
[ 17. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Aktuální situace kolem kanadských víz pro občany ČR

(Jednominutové projevy - článek 150 jednacího řádu)


celý text...
 
[ 17. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Provádění Evropského konsensu o humanitární pomoci

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 17. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o posílené spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

(rozprava)


celý text...
 
[ 14. 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zrušení směrnic týkajících se metrologie

(rozprava)


celý text...
 
[ 14. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k ústní otázce na bezpečnost hraček

(rozprava)


celý text...
 
[ 14. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Dopad reklamy na chování spotřebitelů"

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 13. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě Jill Evans o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních

vysvětlení hlasování


celý text...
 
[ 24. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení EP k mezinárodní dohodě ACTA

vysvětlení hlasování


celý text...
 
[ 24. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Lidská práva, sociální a environmentální normy v mezinárodních obchodních dohodách – Politiky mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu – Sociální odpovědnost podniků v dohodách o mezinárodním obchodu

(rozprava)


celý text...
 
[ 24. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Informacím o léčivých přípravcích (kodex Společenství týkající se humánních léčivých přípravků)

(rozprava)


celý text...
 
[ 22. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Veřejnoprávnímu vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému

(krátké přednesení)


celý text...
 
[ 22. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení v debatě k uvádění země původu u některých výrobků dovážených do EU ze třetích zemí

(rozprava)


celý text...
 
[ 20. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení v diskuzi k Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA)

(rozprava)


celý text...
 
[ 20. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Vystoupení v rámci rozpravy


celý text...
 
[ 19. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k hlasování o farmakovigilanci


celý text...
 
[ 22. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o vytvoření dohledu nad finančními trhy


celý text...
 
[ 22. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě Marielle Gallo o dodržování práv duševního vlastnictví


celý text...
 
[ 22. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k užívání ochranných známek Společenství na vnitřním trhu


celý text...
 
[ 21. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod"


celý text...
 
[ 20. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu"


celý text...
 
[ 20. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke směrnici o ochraně zvířat pro vědecké účely:


celý text...
 
[ 8. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě FTA EU-Korea


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o spravedlivých příjmech zemědělců


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o roli žen ve stárnoucí společnosti


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o volném pohybu pracovníků


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství


celý text...
 
[ 7. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o propojení obchodních rejstříků


celý text...
 
[ 6. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o roli žen ve stárnoucí společnosti


celý text...
 
[ 6. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Evropské službě pro vnější činnost


celý text...
 
[ 7. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Dohodě mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu


celý text...
 
[ 6. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o právech cestujících v autobusové dopravě


celý text...
 
[ 6. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k hlasování o zelené knize o nákládání s biologickým odpadem


celý text...
 
[ 6. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o nových potravinách


celý text...
 
[ 6. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o průmyslových emisích a omezování znečištění ovzduší


celý text...
 
[ 6. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení na plénu ke zprávám "Internet věcí" a "Řízení internetu"


celý text...
 
[ 14. června 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k Energetické náročnosti budov


celý text...
 
[ 18. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě Astrid Lulling "Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné"

Po přijetí na plénu:

Milí kolegové,

jsem ráda, že zpráva výboru pro rovné příležitosti žen dostala tak širokou podporu při dnešním hlasování. Jsem si vědoma, že zajistit pro ženy podnikatelky srovnatelné sociální podmínky jako mají zaměstnanci je především odpovědností  členských států. Nicméně tato zpráva dává jasné mantinely, kterými by se měly země řídit. Nepovažuji to za porušení suibsidiarity, ale pokud má někdo pochybnosti, může iniciovat  přezkoumání. Díky Lisabonské smlouvě to mohou učinit i národní parlamenty. Jsem zvědavá, zda toho kritici využijí, či budou jen do nekonečna planě mluvit.


celý text...
 
[ 18. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna nařízení (ES) č. 1104/2008)


celý text...
 
[ 18. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami


celý text...
 
[ 17. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o Novém vývoji v oblasti veřejných zakázek

Vystoupení po hlasování:

Veřejné zakázky patří bohužel také k největším příkladům korupce. Ráda jsem podpořila zprávu paní Rühle volající po zjednodušení veřejných zakázek, ale současně upozorňuji, že dokud EK nezavede veřejný portál s informacemi o okolnostech podezřelých zakázek z fondů EU, mnoho se toho nezmění. Soutěž nebude efektivnější, spravedlivější a dostupnější pro malé a střední podnikatele. Jde mi o monitoring a analýzy, o referenční ceny například za kilometr dálnice, o zveřejňování skutečných vlastníků vítězných firem, včetně dceřiných firem holdingů a také o jména opakovaných vítězů, aby to mohla media a veřejnost prověřovat.


celý text...
 
[ 17. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke SWIFTu


celý text...
 
[ 21. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o zákazu kyanidové těžby na území EU


celý text...
 
[ 21. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k prohlášení vysoké představitelky Ashtonové k Summitu EU-Kanada


celý text...
 
[ 21. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o bezpečnostních poplatcích v letectví

Přestože plně podporuji tento návrh, protože výrazně zvyšuje transparentnost sazeb a účtování bezpečnostních poplatků pro všechny evropské spotřebitele, kteří využívají leteckou přepravu, tak mě zaráží, proč nedochází v této důležité oblasti k větší harmonizaci. Obávám se, že díky dominantnímu postavení některých letišť cestující platí příliš vysoké poplatky bez přímého dopadu na úroveň, rychlost či kvalitu bezpečnostních opatření při odbavení.


celý text...
 
[ 20. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k politice EU týkající se Arktidy

Je nejvyšší čas vytvořit koherentní evropskou a arktickou politiku, která vyřeší také vleklé spory o nová území. Vlivem tání se zvyšuje těžební potenciál na nových územích do 200 m pod hladinou, jde o miliony km2. Spory mezi Ruskem, Norskem, USA a Kanadou mají ovšem i geopolitický význam. Ledová pokrývka je již nyní poloviční. To, co je však nejdůležitější, je ochrana vod před znečištěním, přičemž klíčový je také nukleární odpad v ruské Arktidě.

Paní vysoká představitelko, pocházím ze země, která zdánlivě nemá nic společného s Arktidou, ale mohu Vás ujistit, že mnoho občanů i v České republice zajímá, jaké postavení si Unie vydobude, pokud jde o zahraniční politiku, a to včetně vlivu na budoucnost Arktidy. Jde o udržitelné čerpání surovin, udržitelný transport, podmínky pro vědecká bádání, ochranu přírody a v neposlední řadě také o práva původních obyvatel.

S nelibostí sleduji spory o nové i historické državy. Obávám se, že to může být i nový zdroj vážných konfliktů. Dalším z nich je spor o strategickou severní spojnici mezi Asií a Amerikou. Paní komisařko, zasaďte se o to, aby spadala natrvalo do mezinárodních vod, a také o to, aby Arktida byla trvale demilitarizovanou zónou. Převezměte prosím aktivní koordinační roli při dosahování mezinárodní dohody o všech těchto věcech, které se týkají Arktidy. Unie by neměla pasivně přihlížet, ale aktivně jednat, a předejít tak eskalaci konfliktů a přírodních škod.


celý text...
 
[ 16. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o fungování vnitřního trhu

Parlament podle očekávání schválil všechny tři zprávy o fungování vnitřního trhu. Ale u zprávy kolegyně von Thun Und Hohenstein socialisté a Zelení zvedli zbraň proti návrhu, aby se prováděly pravidelné testy fungování vnitřního trhu. Argumentují, že by to nabouralo dohodnuté sociální a enviromentální standardy. Vždyť ale víme, že nás tyto standardy něco stojí, a víme také, že umožňují vyšší kvalitu života v Evropské unii. V rozpravě dnes levice nevysvětlila, proč se tak bojí objektivizace této hodnoty. Já jsem vše svým hlasováním podpořila.


celý text...
 
[ 16. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o pohybu osob s dlouhodobým vízem

Podpořila jsem nařízení, kterým se zlepšuje pohyb osob s dlouhodobým vízem v schengenském prostoru. Je logické, že studenti, badatelé, podnikatelé ze třetích zemí by měli mít právo pohybovat se po celé Unii, pokud získají vízum v kterémkoli členském státě.

 

Chci však opět apelovat na solidaritu zemí s Českou republikou, která marně bojuje proti zavedení vízové povinnosti ze strany Kanady. Jde o bezprecedentní nerovnost občanů Evropské unie. Kanada nyní zvažuje zavedení víz pro další země, např. Maďarsko, a to si přece nesmíme nechat líbit. Na vině jsou příliš štědré, a tudíž lákavé podmínky pro žadatele o azyl. Doslova provokují ke svému zneužívání. Kanada slíbila, že je změní, nic však nedělá. Omlouvám, se že jsem využila příležitosti znova na tuto skutečnost upozornit.


celý text...
 
[ 16. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o politických vězních na Kubě

Vážený pane předsedo, 

bylo mi ctí dnes podpořit usnesení o vězních svědomí na Kubě, nejen jako poslankyni z bývalé totalitní komunistické země, ale i z důvodu osobního setkání s disidenty na Kubě. Po svém návratu jsem parlament informovala také o tristní  situaci v kubánském zdravotnictví - kdo nemá dolary či není členem komunistické strany, nemá k zdravotní péči prakticky přístup. Političtí vězni jsou  výhradně   odkázáni na léky od svým příbuzných. Setkala jsem se s kolegou lékařem disidentů Darsim Ferrerem, jehož bohužel dnešní usnesení nezmiňuje. Je nyní od loňského července uvězněn spolu s mnoha dalšími statečnými bojovníky za demokracii na Kubě. Dnes Evropský parlament Kubu opětovně vyzývá k propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí a k zachovávání lidských práv, která jsou na Kubě stále hrubě porušována. Myslím, že jsme přijali mimořádně silný text a děkuji všem svým kolegům za obhajobu práva kubánského lidu na svobodu a demokracii.


celý text...
 
[ 11. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o Obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA)

Chci poděkovat  zpravodajům a všem kolegům, kteří se zasloužili o to, že tak obrovskou většinou Evropský parlament  zřetelně vyjádřil svůj nekompromisní postoj vůči netransparentnímu vyjednávání o této tak důležité mezinárodní dohodě.

Očekáváme od ní, že otevře novou mezinárodní dimensi pro boj proti padělkům, ale nesníží práva evropských občanů na soukromí. Problém vidím také v tom, že

Čína není přizvána k jednáním. Ve včerejší diskusi mi komise odpověděla, že to také považuje za strategickou chybu. To, že se Čína, která je největším zdrojem padělků na světě připojí k dojednané smlouvě později, je málo reálné.

Naše dnešní  kritická zpráva věřím přiměje Komisi přehodnotit svůj přístup k  parlamentu, který po Lisabonské smlouvě má spolurozhodovací pravomoci v nových oblastech včetně zahraniční politiky. 


celý text...
 
[ 10. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o tzv. Goldstonově zprávě OSN

Dámy a pánové,

nepodpořila jsem společnou resoluci  socialistů, liberálů, levého bloku a zelených  o uplatňování doporučení Goldstoneovy  zprávy o Izraeli.  Tato zpráva byla přijata loni v listopadu ve valném shromáždění OSN jen pěti členskými zeměmi EU ze 27.  

Důvodem je , že zpráva nebyla odpovědně  analyzována na úrovni Rady pro lidská práva, a tak valné shromáždění hlasovalo o nevyvážené zprávě, která líčí Izrael jako teroristickou organizaci.

Patřím k politikům, kteří usilují o objektivní a nekompromisní  vyšetření všech případů údajného porušování lidských práv při konfliktu v Gaze.

V sázce je však důvěryhodnost závěrů šetření. Není možné dopustit zpolitizování probíhajícího vyšetřování, které  není ještě dokončeno. Vždyť cílem by mělo být  dosažení mírového řešení izraelsko- palestinského konfliktu a budoucí prosperita dvou nezávislých států Izraele a Palestiny  a nikoli přetahování se Evropy a USA o vlivu na tuto oblast.


celý text...
 
[ 10. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní

Vážený pane předsedo,

Jsem ráda, že EP tak jednoznačně odhlasoval zprávu o nešíření jaderných zbraní. Jako křesťan vítám, že si představitelé Západní civilizace více jak šedesát let od konce války uvědomili, že existence jaderných zbraní je obrovským globálním  rizikem, a proto usilují o jejich snížení. Vážnou hrozbou je, že Írán a Korejská lidově demokratická republika se nehodlají připojit k dohodě o nešíření jaderných zbraní. Tyto země  navíc nesplňují mezinárodní povinnosti v oblasti jaderné bezpečnosti. To, že Írán brání zpřístupnění svých jaderných zařízení inspektorům z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, znamená  aktuální  bezpečnostní hrozbou nejen pro státy ve svém bezprostředním okolí, ale i pro EU.

Na závěr bych chtěla poděkovat kolegům za snahu o maximálně vyvážený text usnesení.


celý text...
 
[ 10. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě "Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu"

Hlasovala jsem pro prodloužení přechodného období, během kterého mohou některé státy uplatnit výjimky, protože tyto státy se zavázaly, že napříště již nebudou žádat o další prodloužení výjimek pro veterinární podmínky. Mám pochopení pro obavy Irska, Malty, Švédska a Spojeného království, jelikož mají vyšší požadavky na dokumentaci pro domácí zvířata, která cestují se svými majiteli do jejich zemí. Hlavními riziky jsou vzteklina, echinokokóza a nemoci přenášené klíšťaty. Ovšem je potřeba říci, že tuto nejednotnost, kterou umožňují přechodná období pro některé státy, musíme do budoucna odstranit a že je naprosto nutné, abychom postupovali společně a měli harmonizovanou legislativu.


celý text...
 
[ 9. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě o síti SOLVIT

Vážení kolegové, páni komisaři, internetová služba SOLVIT funguje už osmým rokem a dokázala úspěšně vyřešit 83 % stížností občanů a podniků způsobených nesprávnou aplikací evropského práva v členských státech, a to do deseti dnů. V roce 2008 SOLVIT svým neformálním řešením předešel soudním sporům a škodám ve výši 32 milionů EUR.

Problém, který naše tři zprávy odhalují, má dvě roviny: především je to liknavost řady členských zemí, s jakou implementují evropské právo do národní praxe, a to manko je sto směrnic, které nemají plný účinek na vnitřním trhu. Vím, že to je malé procento, ale je to procento důležité. Za druhé je to velmi špatné využívání praktického nástroje SOLVIT. Např. v České republice je dobře odborně veden, ale jen 7 % registrovaných podnikatelů vůbec o této službě ví. Ve Francii je situace úplně nejhorší. Podle statistik má SOLVIT na starost jen jeden stážista.

Jsem ráda, že náš výbor podpořil i mé návrhy, které jsem jako stínová zpravodajka předložila, např. opatření na posílení odborné administrativní kapacity sítě SOLVIT v členských státech. Zejména však jde o propagaci sítě v řadách podnikatelů, expatriatů, různých asociací, v národních parlamentech a také tady. Upozorňuji, že je nutné, aby se SOLVIT propojil s jednotnými kontaktními místy i poradenskými službami, které provozuje Komise, a samozřejmě je důležité, aby Komise zajistila včasné informování všech zemí o problémech řešených sítí SOLVIT. Tyto analýzy by měla Komise uvádět ve výročních zprávách, a tím bychom samozřejmě měli zlepšit využitelnost sítě SOLVIT.

Jsem ráda, že náš výbor napříč politickým spektrem podpořil všechny tři zprávy v tak širokém rozsahu, a věřím, že je podpoří také plenární zasedání. Děkuji všem zpravodajům za odvedenou práci.

Vážení kolegové, páni komisaři, internetová služba SOLVIT funguje už osmým rokem a dokázala úspěšně vyřešit 83 % stížností občanů a podniků způsobených nesprávnou aplikací evropského práva v členských státech, a to do deseti dnů. V roce 2008 SOLVIT svým neformálním řešením předešel soudním sporům a škodám ve výši 32 milionů EUR.

Problém, který naše tři zprávy odhalují, má dvě roviny: především je to liknavost řady členských zemí, s jakou implementují evropské právo do národní praxe, a to manko je sto směrnic, které nemají plný účinek na vnitřním trhu. Vím, že to je malé procento, ale je to procento důležité. Za druhé je to velmi špatné využívání praktického nástroje SOLVIT. Např. v České republice je dobře odborně veden, ale jen 7 % registrovaných podnikatelů vůbec o této službě ví. Ve Francii je situace úplně nejhorší. Podle statistik má SOLVIT na starost jen jeden stážista.

Jsem ráda, že náš výbor podpořil i mé návrhy, které jsem jako stínová zpravodajka předložila, např. opatření na posílení odborné administrativní kapacity sítě SOLVIT v členských státech. Zejména však jde o propagaci sítě v řadách podnikatelů, expatriatů, různých asociací, v národních parlamentech a také tady. Upozorňuji, že je nutné, aby se SOLVIT propojil s jednotnými kontaktními místy i poradenskými službami, které provozuje Komise, a samozřejmě je důležité, aby Komise zajistila včasné informování všech zemí o problémech řešených sítí SOLVIT. Tyto analýzy by měla Komise uvádět ve výročních zprávách, a tím bychom samozřejmě měli zlepšit využitelnost sítě SOLVIT.

Jsem ráda, že náš výbor napříč politickým spektrem podpořil všechny tři zprávy v tak širokém rozsahu, a věřím, že je podpoří také plenární zasedání. Děkuji všem zpravodajům za odvedenou práci.


celý text...
 
[ 9. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k otázce na Komisi "Hazardní hry poskytované on-line a nedávná rozhodnutí Evropského soudního dvora"

Rozvoj internetového hazardu umožňuje téměř nekontrolovatelně obcházet zákony členských států a praní špinavých peněz. Pro vnitřní trh představuje otazník nad monopolním postavením sázkařských kanceláří a další otazníky nad neprůhledným financováním profesionálního sportu právě kvůli jeho vazbě na hazard. Zvyšuje riziko závislosti hlavně mladistvých.


celý text...
 
[ 11. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě Marca Tarabelly Rovnost žen a mužů v Evropské unii - 2009


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení Obchodování s lidmi


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení Situace v Íránu


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke Zprávě o pokroku Turecka za rok 2009


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke Zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2009


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení k usnesení Nedávné zemětřesení na Haiti


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě Leonarda Domeniciho Podpora řádné správy v daňové oblasti


celý text...
 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení ke zprávě Marca Tarabelly Rovnost žen a mužů v Evropské unii - 2009


celý text...
 
[ 8. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev na plénu k obchodování s lidmi - interpelace na Radu a Komisi

Vážení kolegové, každoročně je více než jeden milion osob zneužito pro otrocké práce, z toho 90 % za účelem sexuálních služeb. Pouze 3 000 obětí dostalo pomoc a jen 1 500 činů se dostalo k soudu a to přesto, že v celé EU to je trestný čin. Studie dokladují, že výdělky z obchodu s lidmi převyšují zisky z pašování a distribuce drog. S rozšiřováním Unie na východ tento organizovaný zločin narůstá. Přesto dosud nemáme společnou strategii, chybí koordinace opatření různých institucí a členských států, které by se neměly bránit harmonizaci legislativy, i když to není zakotveno ve Smlouvách.


celý text...
 
[ 19. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev na plénu k druhé revizi dohody z Cotonou o partnerství AKT-EU

Vážení kolegové,

kritizuji opakovaně, že do rozhodování o rozvojové pomoci  nejsou začleněny vedle vlád také národní parlamenty a nevládní organizace rozvojových zemí, a že nemají přístup ke strategickým dokumentům.


celý text...
 
[ 19. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení Zuzany Roithové ke zprávě o používání informačních technologií pro celní úřady EU

Jsem přesvědčena, že potřebujeme pokročilé informační systémy celní správy propujující celní i policejní orgány členských států. Občanům  EU dlužíme efektivnější  boj proti dovozu padělaného, ale i nebezpečného zboží na náš trh ze třetích zemí.


celý text...
 
[ 24. listopadu 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP ve Štrasburku v den přijetí "Telekomunikačnímu balíčku"

"Po úspěšném hlasovánjí chci jako jedna ze stínových zpravodajek Telekomunikačního balíčku vyjádřit, že jsem potěšena, že tato významná novelizace pravidel vnitřního trhu na poli zejména elektronické komunikace přináší další konkurenční výhodu pro evropské podnikatele a zároveň solidní práva pro spotřebitele a uživatele. Jako jedna z hlavních předkladatelek pozměňovacího návrhu, kterým Evropský parlament prosadil jasné garance pro uživatele na spravedlivý proces při odpojování od Internetu, kvituji, že Rada nakonec našim návrhům ustoupila. Díky našim garancím se odpojení od Internetu bude týkat skutečných zločinců jako jsou teroristé či šířitelé dětské pornografie, nikoliv běžných uživatelů."


celý text...
 
[ 24. listopadu 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev k přípravám Summitu Evropské rady 29. - 30. října 2009


celý text...
 
[ 21. října 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zuzana Roithová hodnotí české předsednictví


celý text...
 
[ 15. července 2009 | Autor: Štrasburk, plenární zasedání | celý text...
 

Stanovisko k ochraně zvířat využívaných pro vědecké účely


celý text...
 
[ 4. května 2009 | Autor: Štrasburk, 4.5. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k harmonizaci stavebních výrobků

 


celý text...
 
[ 23. dubna 2009 | Autor: Štrasburk, 23.4. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k revizi přeshraniční zdravotní péče


celý text...
 
[ 23. dubna 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 23.4. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k mikroůvěrům


celý text...
 
[ 24. března 2009 | Autor: | celý text...
 

Stanovisko k politicie soudržnosti mikroůvěrům


celý text...
 
[ 24. března 2009 | Autor: Štrasburk, 24.3. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k budoucnosti automobilového průmyslu


celý text...
 
[ 24. března 2009 | Autor: Štrasburk, 24.3. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k tzv. "Novým potravinám"


celý text...
 
[ 24. března 2009 | Autor: Štrasburk, 24.3. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k biocidním látkám


celý text...
 
[ 23. března 2009 | Autor: Plenární zasedání, Štrasburk | celý text...
 

Stanovisko Zuzany Roithové o ochraně dětí pokud jde o videohry


celý text...
 
[ 12. března 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 12.3. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k otázce průmyslových emisí


celý text...
 
[ 10. března 2009 | Autor: Štrasburk, 10.3. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k situaci na Srí Lance


celý text...
 
[ 5. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 5.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k uavření věznice na Guantanámu


celý text...
 
[ 4. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 4.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko ke klimatickým změnám


celý text...
 
[ 4. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 4.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k sankcím pro zaměstnavatele státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem


celý text...
 
[ 4. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 4.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k energetickému balíčku


celý text...
 
[ 4. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 4.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k ochraně volné přírody


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: | celý text...
 

Stanovisko k sankcím pro zaměstnavatele státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k minimálním normám pro přijímání žadatelů o azyl


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k zadávání zakázek v předobchodní fázi


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 | celý text...
 

Stanovisko k boji proti dětské pornografii


celý text...
 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 | celý text...
 

Vysvětlení hlasování k výroční zprávě o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské parlamentu, Rady a Komise


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii (2004-2008)


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva 188)


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o nebezpečných látkách a přípravcích (dichlormethan)


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o bezpečnostních a biometrických prvcích v cestovních pasech a cestovních dokladech


celý text...
 
[ 14. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o společné zemědělské politice a potravinovém zajištění světa


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k rozpravě o povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k rozpravě o nebezpečných látkách a přípravcích


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy


celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k rozpravě o revizi sdělení o vysílání - státní podpora veřejnoprávnímu vysílání


celý text...
 
[ 12. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k rozpravě o rámcové směrnici o udržitelném používání pesticidů - Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh


celý text...
 
[ 12. ledna 2009 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke směrnici o pracovní době


celý text...
 
[ 17. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 17.12. 2008 | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke směrnici o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů


celý text...
 
[ 17. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 17.12. 2008 | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Evropskému sociálnímu fondu, Fondu soudržnosti


celý text...
 
[ 15. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 15. 12. 2008 | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k otázce schvalování typu motorových vozidel a motorů


celý text...
 
[ 15. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 15.12. 2008 | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání k revizi směrnice o hračkách


celý text...
 
[ 15. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 15. 12. 2008 | celý text...
 

Projev k letištním poplatkům


celý text...
 
[ 22. října 2008 | Autor: Štrasburk, 22.10. 2008 | celý text...
 

Projev k léčivům


celý text...
 
[ 22. října 2008 | Autor: Štrasburk, 22.10. 2008 | celý text...
 

Projev ke kolektivním smlouvám přeshraničních pracovníků


celý text...
 
[ 22. října 2008 | Autor: Štrasburk, 22.10. 2008 | celý text...
 

Projev k revizi "Timeshare"


celý text...
 
[ 22. října 2008 | Autor: Štrasburk, 22.10. 2008 | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání - přehled


celý text...
 
[ 21. října 2008 | Autor: | celý text...
 

Projev k telekomunikačnímu balíčku, ke zprávě del Castillo


celý text...
 
[ 21. října 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 | celý text...
 

Projev k rozpravě o výsledcích summitu Rady

Diskusi o míře a tempu zvyšování ekologických, sociálních a dalších standardů a revize evropské regulace - to považuji za klíč k řešení ekonomické recese, které bude nyní čelit evropské hospodářství.
celý text...
 
[ 21. října 2008 | Autor: Štrasburk, 21.10. 2008 | celý text...
 

Projev k úpravě právního rámce v případech mezinárodních rozvodů

Bohužel rozvody patří ke stinné stránce evropské civilizace. A přibývá tzv. mezinárodních rozvodů.
celý text...
 
[ 21. října 2008 | Autor: Štrasburk, 21.10. 2008 | celý text...
 

Projev k vytvoření Aliance pro změny klimatu mezi EU státy a rozvojovými zeměmi

Vítám návrh na vytvoření globální Aliance pro změnu klimatu mezi EU a nejméně rozvinutými zeměmi a malými ostrovními rozvojovými státy.
celý text...
 
[ 21. října 2008 | Autor: Štrasburk, 21.10. 2008 | celý text...
 

Projev k telekomunikačnímu balíčku, ke zpráva Trautmann


celý text...
 
[ 24. září 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 | celý text...
 

Projev k telekomunikačnímu balíčku, ke zprávě Harbour


celý text...
 
[ 24. září 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 | celý text...
 

Projev k Usnesení EP o IASCF (účetní standardy)


celý text...
 
[ 24. září 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 | celý text...
 

Projev k přeshraniční správě autorského práva - návrh usnesení Giuseppe Gargani


celý text...
 
[ 24. září 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 | celý text...
 

Projev ke změně jednacího řádu - článek 121


celý text...
 
[ 23. září 2008 | Autor: Brusel, 23.9. 2008 | celý text...
 

Projev ke společné rozpravě o finančních trzích

Před šesti lety jsme odstartovali globální harmonizaci účetních pravidel a konkurenční soutěž v  evropském bankovním sektoru.
celý text...
 
[ 22. září 2008 | Autor: Brusel, 22.9. 2008 | celý text...
 

Projev k Návrh nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení EP a Rady 1907/2006


celý text...
 
[ 4. září 2008 | Autor: Brusel, 4.9. 2008 | celý text...
 

Projev k výroční zprávě Evropské centrální banky (ECB) za rok 2007


celý text...
 
[ 9. července 2008 | Autor: Štrasburk, 9.7. 2008 | celý text...
 

Projev k k začlenění letectví do systému regulace skleníkových plynů


celý text...
 
[ 8. července 2008 | Autor: Štrasburk, 8.7. 2008 | celý text...
 

Projev ke zprávě o cestě k nové kultuře městské mobility


celý text...
 
[ 8. července 2008 | Autor: Štrasburk, 8.7. 2008 | celý text...
 

Projev ke vstupu Slovenska do eurozony


celý text...
 
[ 18. června 2008 | Autor: Štrasburk, 18. 6. 2008 | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání ke zprávě Othmara Karase o zelené knize o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu


celý text...
 
[ 5. června 2008 | Autor: Zuzana Roithová, Plenární zas. Brusel, 4.6. 2008 | celý text...
 

Projev ke zprávě o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz. (J.P.Audy)


 
celý text...
 
[ 5. června 2008 | Autor: Zuzana Roithová, Plenární zas. Brusel, 4.6.2008 | celý text...
 

Projev ke zvýhodněným celním tarifům


celý text...
 
[ 4. června 2008 | Autor: Brusel, 4.6. 2008 | celý text...
 

Projev ke zprávě o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz


celý text...
 
[ 4. června 2008 | Autor: Brusel, 4.6. 2008 | celý text...
 

Projev k přístupnosti bankovních služeb


celý text...
 
[ 4. června 2008 | Autor: Brusel, 4.6. 2008 | celý text...
 

Projev ke zprávě týkající se strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti


celý text...
 
[ 24. května 2008 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení hlasování k Rozhodnutí EP a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)


celý text...
 
[ 21. května 2008 | Autor: Štrasburk, 21.5. 2008 | celý text...
 

Projev ke Spotřebitelské strategii EU

Plenární zasedání EP, Štrasburk, 19.5.2008

 
celý text...
 
[ 20. května 2008 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev ke zprávě o čínské politice a jejím vlivu na Afriku


celý text...
 
[ 23. dubna 2008 | Autor: Štrasburk, 22.4. 2008 | celý text...
 

Vyjádření k hlasování o resoluci k Tibetu


celý text...
 
[ 10. dubna 2008 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vysvětlení hlasování k rezoluci o pásmu Gaza


celý text...
 
[ 20. března 2008 | Autor: Štrasburk, 20.3. 2008 | celý text...
 

Vysvětlení k hlasování o Evropském Technologickém Institutu


celý text...
 
[ 11. března 2008 | Autor: Štrasburk, 11.3. 2008 | celý text...
 

Stanovisko k opravnému rozpočtu EU č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III


celý text...
 
[ 11. března 2008 | Autor: Štrasburk, 11.3. 2008 | celý text...
 

Projev k uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU


celý text...
 
[ 11. března 2008 | Autor: Štrasburk, 11.3. 2008 | celý text...
 

Stanovisko k trvale udržitelné dopravní politice s ohledem na energetickou a environmentální evropskou politiku.

Plenární zasedání EP, 10.3. 2008, Štrasburk
Zuzana Roithová

celý text...
 
[ 11. března 2008 | Autor: | celý text...
 

Projev k trvale udržitelné dopravní politice s ohledem na energetickou a environmentální evropskou politiku.


celý text...
 
[ 10. března 2008 | Autor: Štrasburk, 10.3. 2008 | celý text...
 

Projev ke Goods package


celý text...
 
[ 19. února 2008 | Autor: Štrasburk, 19.2. 2008 | celý text...
 

Projev ke konferenci o klimatických změnách na Bali


celý text...
 
[ 31. ledna 2008 | Autor: Brusel, 31.1. 2008 | celý text...
 

Vysvětlení hlasování ke zprávě o situaci v Keni


celý text...
 
[ 16. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 16.1. 2008 | celý text...
 

Projev k situaci v Pákistánu


celý text...
 
[ 16. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 16.1. 2008 | celý text...
 

Vyjádření ke zprávě o vzdělávání dospělých


 
celý text...
 
[ 16. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 15.1.2008 | celý text...
 

Projev ke směrnici o spotřebitelských úvěrech


celý text...
 
[ 15. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 15.1. 2008 | celý text...
 

Projev k Nařízení 1408/ 71 o koordinaci uplatňování sociálního zabezpečení


celý text...
 
[ 15. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 15.1. 2008 | celý text...
 

Stanovisko ke CARS 21


celý text...
 
[ 15. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 15.1.2008 | celý text...
 

Vyjádření k obchodu s textilem

Zuzana Roithová, plenární zasedání Strasbourg, 12.12.2007

celý text...
 
[ 13. prosince 2007 | Autor: | celý text...
 

Debata k posouzení schengenského hodnocení nových států


celý text...
 
[ 15. listopadu 2007 | Autor: Štrasburk, 14.11.2007 | celý text...
 

Vstup do věku globalizace

KLíčová debata plenárního zasedání EP, Zuzana Roithová, 14.11. 2007 Štrasburk
celý text...
 
[ 14. listopadu 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev ke zprávě EU-Africké vztahy, 24. 10. 2007, Štrasburk

Afrika bývala  špatným  svědomím  Evropy kvůli koloniální politice. Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.


celý text...
 
[ 24. října 2007 | Autor: | celý text...
 

Strategie CO2 pro automobily, vystoupení Zuzany Roithové na plenárním zasedání ve Štrasburku, 24.10. 2007

Vážený pane předsedo,
dnes jsme uložili automobilovému průmyslu vyvinout motory, které sníží emise CO2 pod  120g / km.
celý text...
 
[ 24. října 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev na plenárním zasedání EP ve Štrasburku 27.9. 07:Společný návrh usnesení o Barmě

Vážení kolegové,
společnou rezoluci o Barmě jsem podpořila, ale mám vážné výhrady k jejímu kompromisnímu znění.
celý text...
 
[ 27. září 2007 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev na plenárním zasedání EP ve Štrasburku: Odstraňování překážek a nedostatků na vnitřním trhu

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
 Před 15ti lety se členské země shodly na hlubší hospodářské integraci a zavázaly se vytvořit jednotný evropský prostor pro volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. V devadesátých letech  tak vzniklo konkurenceschopné prostředí  pro podnikatele, které spotřebitelům přineslo širokou nabídku a nižší ceny.
celý text...
 
[ 4. září 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové k rezoluci o spolupráci EU s Ukrajinou

Velmi oceňuji politický dosah  zprávy. Je dokladem, že Ukrajina není ohrožením, ale příležitostí pro EU.  

celý text...
 
[ 12. července 2007 | Autor: | celý text...
 

Vyjádření Zuzany Roithové o Směrnici o vozidlech s ukončenou životností

Dnes jsme zmocnili i s mým hlasem Komisi, aby flexibilně měnila přílohy za účelem stanovení některých technických požadavků a pravidel kontroly vozidel  v EU.
celý text...
 
[ 11. července 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev ke Směrnici o liberalizaci poštovních služeb

Oceňuji politickou dohodu o tak kontroverzních opatřeních jako je liberalizace  poštovních služeb.  Myslím, že ten kompromis je tak trochu  kvadraturou  kruhu.
Jde o to, že na jedné straně chceme liberalizovat poštovní služby, protože věříme, že konkurence  přinese spotřebitelům vyšší kvalitu služeb, širší nabídku a to za nižší cenu. Na druhou stranu se bojíme, že by univerzální služby mohly v tržním prostředí úplně selhat.  A že by občané, kteří nevyužívají moderní technologie, byli zbaveni možností komunikovat na dálku alespoň tak jako dosud. 
celý text...
 
[ 11. července 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev k Akčnímu programu EU v oblasti zdraví

Akční program stanovuje priority pro projekty z evropských i národních peněz, podle toho na co se v Evropě nejčastěji umírá. Tedy  na kardiovaskulární neuropsychické choroby, rakovinu,  nemoci zažívacího či dýchacího aparátu a další. Je  logické, že na něco umřít musíme, podstatné však je v jakém věku.
celý text...
 
[ 9. července 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP k rezoluci o Kubě

Vážení kolegové,

Nedávno jsem byla na Kubě. Odmítám názor předřečníka. Kuba neučinila vůbec žádný pokrok v dodržování lidských práv. Naopak přitvrdila.


celý text...
 
[ 22. června 2007 | Autor: | celý text...
 

Řeč zpravodajky Zuzany Roithové ke Zprávě o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí

Vážený předsedo, vážená paní komisařko, milé kolegyně a kolegové,
 Mám radost, že po roční práci mohu spolu se stínovými zpravodaji předložit plénu zprávu o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí. Evropský parlament tím vyšle silný politický apel na Evropskou komisi a členské státy, aby modernizovaly podmínky pro online podnikání a sladily krok v oblasti ochrany spotřebitele s nejnovějšími trendy v digitálním prostředí. Podnikatelé i spotřebitelé čekají na jednoznačná a snadno vymahatelná pravidla, která zvýší kulturu obchodování po internetu na evropském trhu. Zpráva je jen začátek celého procesu. Jsem si vědoma, že její realizace klade nemalé úkoly na bedra Komise, která je limitována finančně i personálně.

celý text...
 
[ 21. června 2007 | Autor: | celý text...
 

Vysvětlení k hlasování o Nařízení o definici, popisu, prezentaci a označování lihovin

Milí kolegové, chci Vám poděkovat,
že v parlamentu střežíme  kulturní evropské dědictví a napříč frakcemi  usilujeme, aby tradiční  technologická  či zeměpisná označení lihovin byla přesná tak, aby vylučovala zahrnutí jiných produktů pod stejné označení.

celý text...
 
[ 19. června 2007 | Autor: | celý text...
 

Zákaz dovozu a vývozu kočičích a psích kůží a výrobků z nich

Dámy a pánové,  zákaz obchodování  kočičích a psích kůží v  EU je důležitý z několika důvodů.

celý text...
 
[ 18. června 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP, 24.05.2007: Diskuse k Rezoluci o situaci ve Venezuele


celý text...
 
[ 24. května 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP 24. 5. 2007 o zprávě týkající se strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti

Dnešní Doporučení Evropského parlamentu Radě o vývoji strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti, považuji za jednu z nejvýznamnějších a dobrých zpráv pro evropské občany. Je důkazem, že Unie plní svou klíčovou roli v  oblasti, která z podstaty  vyžaduje nejtěsnější mezinárodní spolupráci. A ta funguje opravdu již skvěle.
celý text...
 
[ 24. května 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP 23.5.: Roaming

Končí  sedmiletá  válka mezi Evropským parlamentem a evropskými operátory.  Jako poslanci jsme nemohli dále  přihlížet  lichvářským cenám (až pětkrát vyšším než náklady), kvůli nimž se omezuje komunikace uvnitř vnitřního trhu. Už jsme se nemohli jenom podivovat nad  vysokými rozdíly v cenách za mezinárodní hovory mezi severem a jihem Evropy a jen kritizovat netransparentnost.  

celý text...
 
[ 23. května 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP: Vynětí zdravotních služeb ze směrnice o službách

Projev Zuzany Roithové ke zprávě o vynětí zdravotních služeb ze Směrnice o službách.
celý text...
 
[ 21. května 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev k Rezoluci Evropského Parlamentu o novináři BBC Alanu Johnstonovi , který byl unesen v Gaze

Plenární zasedání EP, 26.4.2007, Štrasburk
celý text...
 
[ 26. dubna 2007 | Autor: | celý text...
 

Projev na plenárním zasedání EP k Nařízení EK o Registraci, hodnocení a omezování chemických látek ( REACH)

Dojednaný kompromis není ani katastrofou pro evropský průmysl na jedné straně, ani promarněnou příležitostí pro zlepšení ochrany zdraví půl miliardy Evropanů.

celý text...
 
[ 11. prosince 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Směrnice o službách na vnitřním trhu EU (2.čtení)

Dnes věřím schválíme Směrnici, která odstraní diskriminaci při podnikání ve službách v zahraničí. Ačkoli o rovnoprávném podnikání mluví smlouvy, řada zemí vybudovala systém administrativních překážek, které brání každému, kdo by chtěl ze sousední země konkurovat kvalitou či cenou domácím poskytovatelům.
celý text...
 
[ 15. listopadu 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání - přehled

Aktualizovaný přehled všech vystoupení Zuzany Roithové na plenárním zasedání naleznete na: http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=CZ&partNumber=1&language=CS&id=28352
celý text...
 
[ 13. listopadu 2006 | Autor: Eva Holubová | celý text...
 

Řeč Zuzany Roithové k otázce na Evropskou komisi týkající se zavedení cel na dovoz obuvi z Číny a Vietnamu

Ohrazuji se proti názoru, že anti-dumping je škodlivým protekcionismem. Opak je pravdou. Pro Evropu není nic horšího než to, že je benevolentní k nefér obchodním praktikám ze třetích zemí a zároveň má na evropské výrobce velmi přísný metr. Nedivme se, že evropské firmy svou výrobu přesunují do Asie, kde mohou využívat nízké sociální a ekologické standardy k tomu, aby s obrovskou marží prodávali sice levné, ale nekvalitní boty, textil, elektroniku a další zboží Evropanům, kteří navíc přicházejí o práci doma.
celý text...
 
[ 11. října 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP 16.5.2006:diskuse ke směrnici O financování evropské normalizace

Technická harmonizace odstraňuje nejen technické překážky pro obchodování i běžný život, ale také zaručuje vysokou ochranu spotřebitelů ve všech členských zemích. Například po té, kdy byla roce 97 zavedena evropská norma pro dětská hřiště poklesla úrazovost dětí v Rakousku o více než 25%.
celý text...
 
[ 16. května 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Řeč k nařízení EP a Rady o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

Mám výhrady k návrhu Komise. Jeho administrativní a finanční nákladnost neprospěje soutěži a zvýší ceny pro spotřebitele. Proto se ptám: komu má sloužit tento nákladný systém?
celý text...
 
[ 15. května 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Společná rozprava - Zdokonalení tvorby právních předpisů

Jsem si vědoma, že nový přístup k evropské regulaci vyžaduje změnu myšlení, možná i smluv. Chceme-li však udržet důvěru občanů v EU musíme zastavit odliv investic a ubývání pracovních míst. Kvůli tomu musíme nejen redukovat a zjednodušit legislativu.Jsem přesvědčena, že musíme také prověřovat původní cíle evropské i národní regulace. To je vážná politická výzva.
celý text...
 
[ 4. dubna 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev k Akčnímu programu EU v oblasti zdraví

Velmi si vážím práce, kterou zpravodaj a člen Evropské lidové strany pan Trakatelis věnoval přípravě této zprávy v níž má Evropský parlament svůj důležitý hlas. Také občané a zdravotníci ocení nový akční plán, o kterém vedeme diskusi. Především však politici a manažéři ve zdravotnictví v něm naleznou společnou cestu pro řešení problémů , které přesahují hranice členských států. Zpráva dává zelenou moderní strategii zejména koordinaci aktivit, ale bohužel již není provázena odpovídající finanční podporou z Evropských zdrojů po té, co unijní rozpočet zásadně změnila Rada.
celý text...
 
[ 16. března 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

ŘEČ ZUZANY ROITHOVÉ O SMĚRNICI O SLUŽBÁCH

Právě rozhodujeme na dlouhou dobu dopředu o osudu jedné ze základních svobod Unie, která je v evropském právu již přes padesát let.  Zatímco se Evropa otevírá ekonomikám třetích zemí, uvnitř si její státy vybudovaly hradby bariér pro vzájemné poskytování služeb. Nastává okamžik, kdy tyto umělé zdi buď zbouráme, anebo je slavnostně za potlesku odborářů zkolaudujeme. 

celý text...
 
[ 14. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

ZPRÁVA O VLIVU GLOBALIZACE NA VNITŘNÍ TRH EU

Tato zpráva reaguje na  růst  problémů, kterým dnes čelí vnitřní trh uvnitř světového hospodářství. Světová hospodářská pravidla se v realitě spíše rozcházejí s vnitřními pravidly Unie, a proto stojíme na vážné křižovatce. Osud Evropské prosperity závisí za prvé na tom, jak a kdy provedeme revizi regulací našeho sociálně tržního hospodářství směrem k výraznější  flexibilitě a za druhé také na tom, zda bude  mít Evropa zásadnější vliv na tvorbu a kontrolu pravidel světového hospodářství  blíže k naším hodnotám.

celý text...
 
[ 13. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vystoupení na plenárním zasedání - přehled

Aktualizovaný přehled všech vystoupení Zuzany Roithové na plenárním zasedání naleznete na: http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?country=CZ&partNumber=1&language=CS&id=28352
celý text...
 
[ 9. ledna 2006 | Autor: Jiří Jirsa | celý text...
 

Podpora ochrany spotřebitele v nových členských státech

Pane komisaři, potěšil jste mě svými slovy a já bych jenom chtěla dodat, že tato zpráva je velmi důležitá pro zvyšování důvěry v náš společný vnitřní trh. Ochrana spotřebitele a vnitřní trh jsou spojité nádoby...
celý text...
 
[ 13. prosince 2005 | Autor: Z. Roithová | celý text...
 

Vývoz zbraní

Dámy a pánové, stojíme na historické křižovatce, když chceme nabourat zaběhnuté praktiky národních států obchodování se zbrojním materiálem. Zelená kniha o veřejných zakázkách v oblasti obrany i budoucí směrnice proto potřebují silnou politickou podporu, neboť mají prolomit tabu, jakým je dnešní uzavřený zbrojní trh v Evropě...
celý text...
 
[ 16. listopadu 2005 | Autor: Z. Roithová | celý text...
 

Vyjádření poslankyně Z. Roithové ke sdělení EK o textilním průmyslu

Pane komisaři, úvodem chci ocenit, že jste vyjednal omezení dovozu Čínského textilu, který zaplavil jak Evropu tak rozvojové země, bohužel, přesně podle očekávaného scénáře.
celý text...
 
[ 6. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Textilní odvětví

Úvodem chci ocenit, že Komise vyjednala omezení dovozu čínského textilu, ten zaplavil jak Evropu tak rozvojové země, bohužel přesně podle rok očekávaného scénáře. Loni, kdy Komise byla seznámena s prognózou a pár politiků včetně mne bili na poplach, tehdy Evropa mlčela a nevyslala žádný varovný signál ani Číně ani obchodním řetězcům, ani se nepřipravila včas na rychlé monitorování...
celý text...
 
[ 29. září 2005 | Autor: Z. Roithová | celý text...
 

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Dámy a pánové, ve veřejném zájmu zakazuje Evropská úmluva patentovat to, co není technickým řešením, zejména vědecké teorie a umělecká díla, matematické metody, plány a pravidla pro vykonávání duševní činnosti a též programy počítačů.
celý text...
 
[ 5. července 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zuzana Roithová volá po změně zahraniční politiky vůči Číně

Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vystoupila dnes na plénu Evropského parlamentu v rozpravě o interpelaci k dovozu čínského textilu.


celý text...
 
[ 12. května 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Uplatnění pravidel WTO pro Čínu

Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vystoupila dnes, 12. května 2005, na plénu Evropského parlamentu v rozpravě o interpelaci k dovozu čínského textilu.
celý text...
 
[ 12. května 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Lidská práva

Evropský parlament musí říci jasné NE vývozu zbraní do Číny.
celý text...
 
[ 23. února 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Projev poslankyně Zuzany Roithové na plénu EP, dne 23. února 2005

Evropský parlament musí říci jasné NE vývozu zbraní do Číny. Ptám se, zda pro vyšší obrat několika evropských zbrojovek má Evropa rezignovat na své hodnoty a ambici hájit účinně lidská práva ve světě.
celý text...
 
[ 23. února 2005 | Autor: | celý text...
 

Pakt stability a růstu - řeč na plenárním zasedání EP

Pakt o stabilitě a růstu bezprostředně souvisí s třetí fází hospodářské a měnové unie, která byla zahájena 1.ledna 1999. Pakt má zajistit, aby členské státy dodržovaly rozpočtovou disciplínu i po zavedení jednotné měny.
celý text...
 
[ 18. září 2004 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled