poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová k středečnímu rozhodování EP o ACTA - Její odmítnutí bude pozitivním přínosem ochraně práv a svobod uživatelů internetu

V bilanční zprávě předjímám rozhodnutí Evropského parlamentu o ACTA.
 
[ 3. července 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Zuzana Roithová (KDU-ČSL) vítá, že Evropský parlament ve středu velmi pravděpodobně zamítne návrh mezinárodní Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA). Završí se tak její dva a půl roku trvající snažení nejprve o odtajnění této dohody a posléze o její zamítnutí kvůli nedostatečným zárukám ochrany pro jednotlivé internetové uživatele.

 "Vždy jsem bojovala za radikálnější boj proti padělkům, jelikož jejich vzrůstající výskyt považuji za rakovinu globálního trhu. Avšak ACTA potřebný lék nenabízí, jednak nezavazuje státy k odpovídajícímu navýšení kapacit celních dozorových orgánů, neobsahuje ochranu značení země původu a především nebyla vyjednávána se zeměmi, které jsou zdrojem většiny padělků (Čína, Indie, Brazílie, Rusko) a to jí činí neefektivní. Naopak se spolu s odbornou veřejností obávám, že ACTA by vedla k neproporčním trestněprávním postihům a sankcím internetových uživatelů v Evropě " říká česká europoslankyně.

 "V únoru roku 2010 jsem spolu s několika kolegy varovala před utajenými jednáními o návrhu této dohody - snažení nás "4 ACTA-mušketýrů" podpořilo 377 poslanců v prohlášení 12/2010. Požadovali jsme za Evropský parlament, nakonec úspěšně, její odtajnění kvůli včasné řádné debatě o jejím obsahu. Upozorňovala jsem Radu a Komisi, i že místo zaměření se na velké komerční padělatele, zejména z Asie, mohou sankce dopadnout na evropské podnikatele v IT sektoru, který v případě ČR tvoří většinou drobní živnostníci," připomněla poslankyně Roithová.

 O půl roku později se na postoji vyjednavačů téměř nic nezměnilo. Nebrali vážně varování Evropského parlamentu, který po přijetí Lisabonské smlouvy má povinnost vyjadřovat.se závazně k ratifikaci takových smluv jako je ACTA. Celý rok 2011 vyjednavači nereagovali ani na upozornění odborné veřejnosti a vyčkávali - aby byla v lednu letošního roku ACTA náhle a poloutajeně v Tokiu signována. Výhrady Zuzany Roithové byly shrnuty zde.

 "Nepřekvapila mě následující bouřlivá reakce uživatelů internetu z České republiky, Evropy a vlastně celého světa. Nejen záplava e-mailů a novinářských dotazů a rozhovorů, a rozsáhlé demonstrace (a bohužel i nepodložené nenávistné útoky a kriminální aktivity na internetu) daly zapravdu mému varování z předchozích let. Kdyby byly Komise a národní vlády vyslechly varování poslanců Evropského parlamentu, mohly si potíže během ratifikace ušetřit."

 Zuzana Roithová se stala zpravodajkou klubu Evropské lidové strany ve výboru pro práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) ve věci kompatibility ACTA s Listinou základních práv EU, což bylo historicky první takové stanovisko k mezinárodní smlouvě od poskytnutí této pravomoci EP Lisabonskou smlouvou. Ve čtyřech výborech, které ACTA projednávaly, měli dva čeští poslanci úlohu zpravodajů či stínových zpravodajů. Je s podivem, že ve výboru pro rozvojovou politiku byl zpravodajem Jan Zahradil (ODS), který dohodu doporučil ke schválení, ovšem hlasování o své zprávě se ani nezúčastnil. Připomíná to postoj "chytré horákyně" který k dohodě ACTA zaujala česká vláda.

 Zuzana Roithová naopak v LIBE 4. června dosáhla návrhu na zamítnutí ACTA kvůli nedostatečným zárukám základních lidských práv a svobod, ochrany osobních údajů a spravedlivého procesu.

 "V tomto roce se již chyby ve vyjednaném textu dohody ACTA projevily, a ve snaze umýt si ruce Evropská komise dala dohodu k přezkoumání některých vybraných problémů Evropskému soudnímu dvoru . "Komise tak chtěla předejít hrozícímu zamítnutí ratifikace v EP. Ta to taktika Komise je nepřijatelná," kritizuje Roithová, podle které Komise měla zkoumat soulad s evropským právem a to v celém rozsahu dříve, než ACTA předala k ratifikaci do EP. "Parlament však o ní bude hlasovat zítra. Jedná se o důležité rozhodnutí, ale neméně důležitým je to, co bude následovat poté. Na základě mého návrhu bude muset Evropská komise připravit v tomto roce Kodex online práv EU, který zajistí respekt k právům uživatelů internetu, aby se do budoucna již neopakovala podobná flagrantní ohrožení jejich svobod," dodává Zuzana Roithová.

 

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +32 228 45 485
www.roithova.cz; email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048,
email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled