poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Roithová: EP navrhne rovný přístup evropským firmám ve třetích zemích a revizi práva veřejných zakázek

 
[ 10. května 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Z iniciativy několika poslanců, mezi nimiž je i česká poslankyně Zuzana Roithová, bude Evropský parlament hlasovat tento čtvrtek o rezoluci, která navrhuje rovný přístup na trhy veřejného sektoru nejen v EU, ale také ve třetích zemích, a žádá revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí.

"Dlouhodobě nám jde o zprůhlednění systému veřejných zakázek v EU, nyní však také konečně převážil názor, že je potřeba důsledně vyžadovat reciproční přístup pro evropské podnikatele k veřejným zakázkách i ve třetích zemích. Větší transparentnost veřejných zakázek je totiž jedním z účinných nástrojů, jak bojovat i proti korupci. Nestačí proto o boji proti korupci jenom mluvit, tím se sama o sobě nevyřeší. Klíčem je skutečně nastavit takové podmínky, aby se zakázkami nemohlo manipulovat ve prospěch spřátelených firem," podtrhuje Zuzana Roithová.

"Proto touto resolucí žádáme komisi, aby navrhla podstatnou modernizaci právního rámce v EU včetně kontrolních mechanismů. Resoluce je však politickým zadáním pro Evropskou komisi, aby zásadně zvýšila tlak na třetí země, protože považujeme za klíčové, aby přísnější pravidla byla zavedena i tam. Pokud firmy ze třetích států mají zájem o přístup k veřejným zakázkám ve státech EU, pak i evropské firmy musí mít totožné podmínky pro podnikání tam," upozorňuje Zuzana Roithová, členka vlivného výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky evropských podnikatelů na světovém trhu.

Společný návrh, který už předem podpořili poslanci ze všech frakcí Evropského parlamentu (kromě komunistů) bude hlasován tento čtvrtek. Dobře fungující trh veřejných zakázek v EU je jednou z podmínek fungujícího jednotného trhu, povede k oživení evropské ekonomiky a jistě bude stimulovat inovativní přístupy uchazečů o zakázky. Zároveň na základě principu reciprocity se otevřou možnosti pro firmy z EU se ucházet v soutěžích ve třetích státech.

"Pokud usnesení projde, tak očekáváme reakci ze strany Evropské komise. Očekáváme, že navrhne změnu právních pravidel v oblasti veřejných zakázek a bude to znamenat, že se i česká legislativa v tomto ohledu změní," dodává Zuzana Roithová.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled