poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová v Číně o lidských právech

Zuzana Roithová dnes vystoupila v čínském Národním lidovém kongresu, legislativním orgánu Čínské lidové republiky. Ve své řeči hovořila o potlačování lidských práv a o svobodě projevu. Zuzana Roithová přijela do Číny v rámci poslanecké delegace Evropského parlamentu, která s čínskými zástupci diskutuje o vzájemných vztazích mezi EU a Čínou, o otázkách týkajících se společného obchodu, ochrany klimatu a životního prostředí a o podmínkách čínského dovozu do Evropy. Zuzana Roithová se soustavně věnuje ochraně evropských spotřebitelů před lacinými dovozy z Asie, jako v případě hraček a dětské obuvi, které jsou v mnoha případech nebezpečné pro zdraví spotřebitelů.

 
[ 1. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Celý text, se kterým Zuzana Roithová vystoupila v Národním lidovém kongresu, si můžete přečíst zde:

Vážení kolegové,

jako volení zástupci bychom měli tlačit na naše exekutivní orgány, aby intenzivněji než dosud pracovali na nové smlouvě mezi Čínou a EU, ale také bychom se měli snažit ovlivnit její obsah. Nejde jen o to odstranit desítky překážek, které nám brání v přístupu na váš trh a vůbec férovému obchodování, včetně otevření veřejných zakázek a vymahatelnosti práva. Jsem si vědoma, že dochází k postupnému pokroku. Je také potřeba převzít odpovědnost za globální problémy, jako znečišťování životního prostředí či boj proti chudobě a za lidská práva. Oceňuji angažovanost Číny, například zajištění základních potřeb lidem po povodních v Pakistánu, či uprchlíkům z Afganistánu.

Máme dnes příležitost vyměnit si pohledy na věci, které nás spojují a jsou proto důvodem pro budování strategického partnerství, ale také pokusit se znovu pochopit rozdílné postoje, které bychom měli časem překonat. Vím, že jinak vnímáme některé hodnoty. Prožila jsem větší část života v totalitním režimu, který věznil a mučil lidi za odlišné názory, čehož důsledkem byla intelektuální a ekonomická destrukce země. Nyní žijeme ve svobodě a prosperitě. Prosperita by v Evropě nevznikla, kdyby nefungovala demokracie, zejména svoboda projevu, tedy svoboda vyjadřování myšlenek podmiňující lidskou tvořivost, podnikavost, inovace, rozvoj vědy. Klíčová je svoboda médií, svobodné odbory a nevládní organizace, které bez cenzury umožňují svobodnou komunikaci občanů. A to patří k základním lidským právům, které prosazujeme po celém světě. Naše vzájemné vztahy kalí více než podhodnocená čínská měna především perzekuce lidí s odlišnými názory jako je Hu Jia, Liu Xiaobo, Gao Zhisheng či Dhondup Wangchen. Evropané nikdy nevzdají svůj boj za právo každé lidské bytosti na důstojný a svobodný život. Proto budeme usilovat o to, aby součástí dohody na našem strategickém partnerství byla i lidskoprávní doložka.


  Obrázky


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled