poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Textil


Zdravice Asociaci textilní, oděvního a kožedělného průmyslu

Vážení a milí textiláci, děkuji za milé pozvání na jednání Valné hromady Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu. Bohužel mé pracovní povinnosti mne váží i dnes v Bruselu, a proto Vás zdravím touto písemnou formou.
 
[ 25. listopadu 2004 | Autor: Z. Roithová ]
 
S problematikou textilního průmyslu jsem se seznámila v březnu letošního roku ve Vratislavi v Polsku, kde jsem se zúčastnila semináře „Česká republika – Váš partner, který pořádal Generální konzulát ČR ve Vratislavi společně se Sdružením pro rozvoj Dolního Slezska. Na tomto foru byl představen a diskutován projekt Euro textil region. Jeho cílem je pomoci záchraně a rozvoji textilního průmyslu na trojmezí Čech, Polska a Německa. Velmi mne zaujala vážnost tohoto problému. Dovolte mi zde poděkovat zástupcům textilních firem , kteří mne do hloubky informovali o všech souvislostech při setkání ve Dvoře Králové, kde jsem byla na pozvání předsedy Regionální hospodářské komory a generálního ředitele a.s. TIBA ing. Stanislava Sedláčka. Tehdy jsem slíbila, že stanu-li se poslankyní EP, pak se zasadím o to, aby se otevřel a řešil problém na půdě EU. Svůj slib plním. Na hrozby nekalé konkurence zejména ze strany Číny po 1.1.2005 jsem upozornila ve svém sdělní pro klub EPP, tak hlavně na půdě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož jsem místopředsedkyní a také jsem žádala zástupce staré komise o řešení přímo na plénu celého parlamentu ve Strasbourgu. Ukázalo se, že tzv. Čínský problém má hlubší kořeny i v pravidlech fungování vnitřního trhu EU ve vztahu k zahraniční politice Unie a týká se i jiných odvětví. Podařilo se podat na komisi písemnou interpelaci, kterou vám také předávám a získat pro ni podporu dalších kolegů napříč politickým spektrem. O tom, jak již nová komise na naši výtku bude reagovat, vás budu neprodleně informovat a poradíme se také, jak dále postupovat. Jsem přesvědčena, že není možné přihlížet s rukama v klíně. Proto jsem dále iniciovala další propojené jednání mého výboru pro vnitřní trh s výborem pro vnější obchod. Bude-li to třeba, jsem připravena iniciovat i veřejné slyšení, aby toto téma rezonovalo dokud nebude problém uspokojivě řešen . Vím že řada odpovědných lidí si přeje, aby toto téma zmizelo i s evropským textilem a miliony textiláků. Vážení a milí textiláci, mé iniciativy by byly marné bez vaší odborné podpory. Pevně věřím, že i vaše Valná hromada přijme odpovídající rezoluci a zvolí patřičné a viditelné kroky, kterými bude tlačit i na českou vládu a odpovědná ministerstva. Jen soustředěným tlakem s patřičnou mediální podporou se nám podaří dosáhnout našeho společného cíle. S přáním všeho dobrého. Vaše Zuzana Roithová poslankyně EP za ČR

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled