poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Textil


Zdravice účastníkům semináře Konkurenceschopnost: Šance českého textilního a oděvního průmyslu na léta 2007- 2013

 pořádaného Asociací textilního a oděvního průmyslu 30.11.06
 
[ 30. listopadu 2006 | Autor: ]
 
 

Vážení účastníci semináře, milí textiláci a oděváři,

ráda bych Vás přišla osobně pozdravit, ale bohužel, pracovní povinnosti mě váží v bruselské kanceláři Evropského parlamentu. Dovolte mi tedy, abych Vás alespoň touto formou pozdravila a sdělila vám následující:S ATOKEM spolupracuji již dlouhý čas a při této cestě na dlouhou trať  oceňuji Vaši  výbornou organizovanost, která pro mne byla velmi důležitá při koordinaci postupů v Evropském parlamentu a  při formulování stanovisek vůči Evropské komisi a WTO. Při úzké spolupráci s panem ing. Jiřím Kohoutkem se  vždy  mohu spolehnout na pohotovost, profesionalitu, dobrou orientaci  a  nasazení při hledání řešení.
Vítám,  a vidím to jako velmi smysluplnou aktivitu, že byl vypracován Strategický plán rozvoje konkurenceschopnosti českého a textilního průmyslu. Plán Vám bude dnes představen. Materiál  rozpracovává závěry studie Skupiny na vysoké úrovni pro textil a stejně tak i závěry studie MPO ČR. Všech pět stanovených priorit plně koresponduje s politikou EU.  Prostřednictvím :

- Prodejní a marketingové dovednosti

- Aplikace výsledků rozvoje a výzkumu

- Doplnění infrastruktury

- Dostupnost a přiměřená kvalifikace pracovní síly

- Zvýšená  ochrana duševního vlastnictví

  by se mělo  podařit zvýšení konkurenceschopnosti  českých textilních a oděvních firem, udržení zaměstnanosti v tomto průmyslu a v neposlední míře i zvýšení prestiže textilního a oděvního průmyslu.  

Vaše

Zuzana Roithová

Účastníkům  semináře
Konkurenceschopnost: Šance českého textilního
a oděvního průmyslu na léta 2007 – 2013
pořádaného ATOK  ve čtvrtek 30.11.06
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled