poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


soutěž pro 1. ročník Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou

 
[ 27. února 2008 | Autor: Jaroslav Hořejší ]
 

Po II. světové válce v Evropě započal proces spočívající ve spolupráci jednotlivých evropských států. Ačkoliv ne všechny pokusy byly úspěšné, spolupráce a integrace probíhá dodnes.

Jaký je současný stav Evropy? Jak se současná integrace liší od původních představ poválečných politiků? Co je skutečným základem integrace? Je současná podoba integrace ideální? Kam se bude integrační proces ubírat do budoucna? A co si myslíte vy?

  

Jaké jsou základní myšlenky evropské integrace? Připomeň základní historické okamžiky integrace, všimni si momentů, které měnily směry integrace.

 Federální Evropa, či spolupráce suverénních států? V jakých oblastech má Evropa spolupracovat?

Jaká je budoucnost EU? Co se nám dnes jeví jako výhodné a co nikoliv? Má se Evropa dále rozšiřovat či "prohlubovat"?

Na pozvání poslankyně Evropského parlamentu paní Zuzany Roithové

vyhlašuji soutěž pro 1. ročník
Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou

 

EVROPA Z RŮZNÝCH ÚHLŮ

Zuzana Roithová je původním povoláním lékařka. Od roku 1993 byla ředitelkou Vinohradské nemocnice v Praze. V roce 1997 vstoupila do politiky jako ministryně zdravotnictví ve vládě Josefa Tošovského, následně byla zvolena senátorkou za volební obvod Praha 10. V roce 2004 byla uspěla ve volbách do Evropského parlamentu za KDU-ČSL. Je europoslankyní a působí jako místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

 

Třída 1.A absolvuje během výuky zevrubně orientovanou přednášku o evropské integraci. Studenti následně dostanou k dispozici materiály pro samostudium. Ty jsou zaměřeny na výše uvedená témata. Každý student se tak zaměří minimálně na jedno, které si sám vybere. K dispozici budou i konzultace, či jiné písemné zdroje.

  

Následně studenti ve škole napíší esej, polemiku, úvahu, či dokumentární stať na konkrétní téma z vybraného okruhu. Práce bude vyhodnocena a ohodnocena všem studentům.

  

Výhodou projektu je, že své netištěné materiály mohou studenti používat během psaní. Práce budou vyhodnoceny po obsahové i formální stránce. Autor nejlepší práce se v dubnu roku 2008 zúčastní návštěvy Bruselu, kde na pozvání poslankyně Evropského parlamentu a bývalé ministryně zdravotnictví paní Zuzany Roithové navštíví Evropský parlament a město Bruggy. Cesta bude hrazena evropským parlamentem.

Jaroslav Hořejší

(horejsi@jaroslav-horejsi.cz)


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled