poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


První úkol soutěže: Srovnávací test

 
[ 15. listopadu 2006 | Autor: ]
 
Všichni jsme se už dostali do situace, kdy jsme chtěli koupit něco, co nekupujeme každý den. Když jsme pak na trhu našli nepřeberné množství výrobků tohoto typu, byli jsme bezradní. Podle čeho vybrat? Jak nakoupit, abychom byli spokojeni s cenou i kvalitou? Máme se řídit reklamou, radou kamaráda nebo snad babičky?Reklama nám může ukázat směr, ale určitě by neměla být tím nejvýznamnějším hlediskem pro výběr. Kamarád může mít dobrou zkušenost s jedním výrobkem, ale jak může vědět, že jiný výrobce nenabízí něco lepšího? Babička má vždycky pravdu, ale nadupaný notebook si v posledních letech určitě nekupovala.

To, co každý z nás při takovém neobvyklém nákupu - i když třeba ne úplně vědecky nebo systematicky - dělá, je jednoduché srovnání. Víme, co si chceme koupit a kolik na to máme. Podíváme se v prodejně nebo na internetu, co spadá do naší cenové kategorie. Následně si stanovíme kriterium výběru: podle nás nejdůležitější kvalitativní vlastnosti. Vybereme a koupíme.

A jak dělají srovnání profesionálové? To zjistíme během našeho prvního úkolu…

Vyberte nejméně 5 výrobků podobné nebo stejné funkce od různých dodavatelů. Vybírat můžete jakékoliv výrobky - ty, které vás zajímají nebo které třeba souvisí s vaším studijním oborem. Výrobky srovnejte! Srovnávací kritéria si vymyslete sami (níže najdete odkazy na organizace, které se srovnávacími testy zaobírají, na kterých byste pro začátek mohli najít inspiraci). Nakonec zpracujte ANALÝZU SROVNÁNÍ A POPIŠTE JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE DOSPĚLI K PŘIJATÝM ZÁVĚRŮM!

Při hodnocení tohoto úkolu budeme hledět na vynalézavost, nápaditost a promyšlenost hodnotícího mechanismu při výběru kritérií u srovnávacího testu a způsob a pečlivost celkového zpracování úkolu. Druh srovnávaného výrobku není pro rozhodování relevantní.

Odkazy:

www.dtest.cz
www.spotrebitele.info/kampan/letaky.php?letak=01

www.qmagazin.cz
www.tzu.cz/get_dokument.php?ID=36
Způsob a rozsah zpracovaní: textový dokument, maximálně 3 strany A4

Lhůta: Vypracovaná zadání nám, prosím, pošlete do 31. 10. 2006 na e-mailovou adresu: lenka@generation-europe.cz.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled