poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Směrnice o službách


Směrniceo službách (2.čtení) - řeč Zuzany Roithvé na plenárním zasedání

Dnes věřím schválíme Směrnici, která odstraní diskriminaci při podnikání ve službách v zahraničí. Ačkoli o rovnoprávném podnikání mluví smlouvy, řada zemí vybudovala systém administrativních překážek, které brání každému, kdo by chtěl ze sousední země konkurovat kvalitou či cenou domácím poskytovatelům.
 
[ 15. listopadu 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Tato populistická a krátkozraká vnitrostátní politika omezuje zaměstnanost a ochuzuje občany o výhody, které jim EU má garantovat. Přicházejí o kvalitnější a levnější služby. Nepřípustné omezující praktiky jsou projevem vzájemné nedůvěry mezi členskými zeměmi a také nedůvěry ve vlastní konkurenceschopnost - zejména v zakládajících zemích unie. Projednávání směrnice ukázalo jak hluboko jsou vykopány příkopy mezi zeměmi uvnitř unie. Dnes však máme šanci otevřít jeden z mostů přes tyto příkopy. Ten most je po téměř třech letech těžce vydobytým kompromisem. Kompromisem napříč politickým spektrem v Evropském parlamentu a současně mezi pětadvacítkou v Radě. Avšak jsou zde ještě balíčky pozměňovacích návrhů od levice, které jsou posledním pokusem učinit z mostu jenom tenkou lávku. Věřím že návrhy odmítneme a nepřidáme se k těm, kteří projekt integrované Evropy nebrali nikdy vážně. Evropa jde dál, bohužel však pomalu. Zbytek světa běží o závod a my Evropané nesmíme dále prohrávat kvůli vzájemné nedůvěře. Z působnosti směrnice vypadlo zbytečně tolik sektorů služeb, že by se mohlo zdát, že směrnice nemá ani smysl. Není to pravda. Směrnice i tak přinese zásadní změnu pravidel. Například členské země budou muset zrušit všechna diskriminační pravidla pro podnikání ve službách. Všude vzniknou jednotná kontaktní místa , která zprostředkují veškeré formality pro získání povolení k trvalému usazení či k dočasnému poskytování služeb v jiném státě. Pravidla pro autorizace budou muset být průhledná a každému dostupná. Zvýší se právní jistota - i tím, že už nebude možné neudělit povolení bez udání důvodů, či dokonce vůbec neodpovědět po mnoho měsíců. Pokud úřad neodpoví ve stanovené lhůtě, bude to znamenat, že povolení je schváleno. Rozhodnutí bude přezkoumatelné. Podnikatelům se ušetří čas a peníze, protože nebudou nuceni předávat dokumenty v originálech nebo ověřovat kopie či překlady s výjimkou důvodů v obecném zájmu. Nebudou nuceni se povinně pojišťovat v zemi podnikání , či skládat nepřípustné jistiny, které domácí podnikatelé neskládají. Budou vzájemně uznávány adekvátní dokumenty opravňující k podnikání doma. Informace budou povinně i elektronicky . Bude nyní zakázáno vynucovat na podnikateli, aby se registroval či usadil či zřídil kancelář tam, kde služby poskytuje jen občasně. Při kontrole budou muset úřady spolupracovat přeshraničně a jejich počítačové systémy budou muset být interoperabilní ...... Mohlo toho zůstat ve směrnici víc, ale i tohle má svou cenu pro dokončení vnitřního trhu. Po tolika letech diskusí dnes nadešel den, kdy postavíme most přes zákopy evropské nedůvěry, most pro volné služby bez diskriminace, které dají Evropanům práci i lepší kvalitu služeb zároveň . Vždyť kvůli tomu jsou státy členy EU.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled