poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Směrnice o službách


Zuzana Roithová k liberalizaci služeb v EU: Jde o úspěch pro Českou republiku

Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vítá výsledek dnešního hlasování Evropského parlamentu o tzv. směrnici o službách. "Katastrofické scénáře se nepotvrdily, směrnice zůstává velkým krokem k liberalizaci služeb v rámci EU. I přes počet výjimek pro jednotlivé profese je její výsledná podoba úspěchem pro Českou republiku" míní Zuzana Roithová, europoslankyně za KDU-ČSL.
 
[ 15. listopadu 2006 | Autor: ]
 
Zuzana Roithová během dopoledního vystoupení na plénu europarlamentu kritizovala současný stav: "Ačkoli o rovnoprávném podnikání mluví smlouvy, řada zemí vybudovala systém administrativních překážek, které brání každému, kdo by chtěl ze sousední země konkurovat kvalitou či cenou domácím poskytovatelům. Tato populistická a krátkozraká vnitrostátní politika omezuje zaměstnanost a ochuzuje občany o výhody, které jim EU má garantovat. Přicházejí o kvalitnější a levnější služby". "Je mi líto, že někteří mí kolegové si nepovšimli, že princip země původu pro dočasné poskytování služeb ze směrnice nevypadl. Došlo k jeho nahrazení termínem volný pohyb služeb. Výsledný text po schválení v Radě dal zelenou bezbariérovému poskytování služeb přes hranice, aniž by se musel podnikatel trvale usadit - tedy se registrovat, natož zřizovat pobočku společnosti" říká Zuzana Roithová. Směrnice i přes to, že z ní vypadlo zbytečně mnoho sektorů služeb, přinese zásadní změnu pravidel. Například členské země budou muset zrušit všechna diskriminační pravidla pro podnikání ve službách. Vzniknou jednotná kontaktní místa, která zprostředkují veškeré formality pro získání povolení k trvalému usazení či k dočasnému poskytování služeb v jiném státě. Pravidla pro autorizace budou muset být průhledná a každému dostupná. Zvýší se právní jistota - i tím, že už nebude možné neudělit povolení bez udání důvodů, či dokonce vůbec neodpovědět po mnoho měsíců. Pokud úřad neodpoví ve stanovené lhůtě, bude to znamenat, že povolení je schváleno. Rozhodnutí bude přezkoumatelné. Podnikatelům se ušetří čas a peníze, protože nebudou nuceni předávat dokumenty v originálech nebo ověřovat kopie či překlady s výjimkou důvodů v obecném zájmu. Nebudou nuceni se povinně pojišťovat v zemi podnikání , či skládat nepřípustné jistiny, které domácí podnikatelé neskládají. Budou vzájemně uznávány adekvátní dokumenty opravňující k podnikání doma. Informace budou povinně i elektronicky. Bude nyní zakázáno vynucovat na podnikateli, aby se registroval či usadil či zřídil kancelář tam, kde služby poskytuje jen občasně. "Přijatý text je těžce vydobytým kompromisem. Jsem proto ráda, že pozměňovací návrhy komunistů a zelených byly odmítnuty. V současné chvíli jde o maximum možného. To ale neznamená, že ustaneme v naší snaze do budoucna směřovat k širší liberalizaci. O ní nestačí pouze mluvit. Oceňuji rovněž spolupráci se zástupci českého ministerstva průmyslu a obchodu. Vzájemná komunikace napomohla lepšímu hájení českých pozic na půdě Evropského parlamentu" dodává Zuzana Roithová.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled