poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Plenární zasedání


Úvodní projev předsedy Jerzyho Buzka o výzvách sjednocené Evropy

Jerzy Buzek je prvním předsedou Evropského parlamentu, který pochází ze zemí střední a východní Evropy, které padly po druhé světové válce pod nadvládu komunistických režimů. Ve svém úvodním projevu zdůraznil význam společné energetické politiky a potřebu společně čelit finanční a hospodářské krizi v Evropě. Hodlá Evropský parlament více otevřít občanům, kteří by měli lépe vědět koho zvolili.

 
[ 16. září 2009 | Autor: Evropský parlament ]
 

Předseda Buzek přednesl svůj úvodní projev v úterý 15. září v 11:30h. 

 

O své volbě do čela Parlamentu řekl, že se jedná o symbolický krok, který odráží naděje lidí, kteří žili desetiletí za železnou oponou a snili o sjednocené Evropě.

 

Kromě již zmíněné energetické politice a potřebě evropské solidarity v dobách hospodářské krize mluvil Buzek také o významu ochrany životního prostředí a koordinované zahraniční politiky EU. Zdůraznil přitom významné postavení lidských práv a evropských hodnot.

 

V souvislosti s hospodářskou krizí řekl, že Evropská unie by se neměla uchylovat k ochranářským postojům a naopak brát posilující globalizaci jako společnou výzvu a příležitost. Ohledně sociálních dopadů krize řekl: "Nemůžeme mluvit o skutečném solidárním společenství, když nejvíce ohrožení lidé jsou ponecháni na okraji."

 

Dále se Buzek věnoval ožehavému tématu přistěhovalectví a uvedl, že je nutné se věnovat otázce integrace příchozích lidí a nezapomenout přitom, že přistěhovalectví bylo pro Evropu vždy přínosné.

 

Na adresu žen v Evropě řekl Buzek, že je nutné se věnovat integraci žen na pracovním trhu: "Nemůžeme překonat krizi, když nevyužijeme obrovský potenciál, hospodářský, intelektuální a kreativní přínos žen."

 

Ohledně probíhající energetické diskuze v Evropě se postavil jednoznačně za názor, že Evropská unie potřebuje společnou energetickou politiku. "Evropané možná nerozumějí geopolitice. Ale rozumí tomu, když je vypnuté topení," uvedl na toto téma a zároveň vyzval k uvážlivém zacházením z přírodními zdroji a vyzval k odstartování ekologické revoluce, která by utlumila současný extravagantní životní styl, za který budou muset platit účty budoucí generace.

 

Vztahy s Ruskem a rozšíření EU

 

Ohledně vnějších vztahů EU zdůraznil Buzek význam partnerství se zeměmi v jihovýchodní Evropě a zároveň upozornil na potřebu prohlubování strategického partnerství EU s Ruskem. Dále řekl, že nelze kvůli hospodářským zájmům přehlížet lidská práva a demokracii, což obzvlášť platí pro vztahy s Čínou.

 

Na adresu Chorvatska a Islandu, dvou zemí usilujících o členství v EU, řekl, že rozšíření je nadále jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie. V současném slovensko-maďarském konfliktu o jazyková a menšinová práva se nabídl jako prostředník.


Ohlasy politických skupin

 

Předseda pravice v Parlamentu Joseph Daul řekl v souvislosti s projevem Jerzyho Buzka, že vidí rovněž velkou prioritu v komunikaci s evropskými občany, aby lépe vnímali jak velké úkoly dnes Evropská unie společně řeší.

 

Předseda sociálních demokratů Martin Schulz řekl: "Nastupujete do funkce ve složitém období, především pro samotný Evropský parlament. Poprvé zde vidíme, že v tomto domě je ohrožen proevropský konsens."

 

Za liberály vystoupil jejich předseda Guy Verhofstadt: "Z toho co jste řekl jasně vyplývá, že máte perfektní zkušenosti abyste uskutečnil tři priority v nadcházejících letech: dát Evropanům větší hlas, aby byli lépe slyšet, zajistit aby zde panovalo více demokracie a také více evropské integrace."

 

Jménem Zelených řekla Rebecca Harms, že finanční krize bude dále zhoršovat možnosti překlenovat rozdíly mezi Východem a Západem, protože "nerovnost všem leží těžce na rameni."

 

Za evropské konzervativce a reformisty vystoupil Polák Michał Kamiński: "Pane prezidente, Vaše volba byla historickým momentem ... i když se rozcházíme v našich názorech, tak jsme schopni docílit kompromisu."

 

Eva Britt Svensson z krajní levice (GUE/NGL) požadovala, aby se Parlament více otevřel a bylo zřetelné, jak se o jednotlivých věcech rozhoduje. Na toto téma řekla: "Jak můžeme očekávat, že budou mít občané pocit, že se podílejí na práci Parlamentu, když ani někteří europoslanci tento pocit nemají?"

 

Ze skupiny Svoboda a demokracie (EFD) promluvil Francesco Enrico Speroni: "Jedním z našich problémů je, že nemáme právo iniciativy. Neustále sepisujeme usnesení a podepisujeme prohlášení, která pak zůstanou ležet ..."

 

Diskutujte s předsedou Buzkem

 

Předseda jerzy Buzek otevřel na svých stránkách na Facebooku možnost pro diskuzi v angličtině a v polštině.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled