poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Plenární zasedání


Širokopásmové připojení může přispět k překonání digitální propasti

 
[ 19. června 2007 | Autor: ]
 
Rozvoj širokopásmového internetového připojení, které by umožnilo nabízet v odlehlých nebo venkovských oblastech online služby, jako je elektronická veřejná správa, elektronické zdravotnictví nebo elektronické vzdělávání, je životně důležitý k tomu, aby se Unie stala přední světovou ekonomikou založenou na znalostech.
Poslanci na nadcházejícím plenárním zasedání ve Štrasburku budou hlasovat o zprávě z vlastního podnětu o budování evropské politiky širokopásmového připojení, kterou předložil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj Gunnar HÖKMARK (EPP-ED, SE) navrhuje opatření na překonání „digitální propasti” mezi městskými a venkovskými oblastmi.
 
Na konci roku 2006 mělo podle výsledků Eurobarometru, které zveřejnila Evropská komise, přístup k širokopásmovému internetovému připojení 28 % všech domácností v EU-27. Pokud jde o počet linek širokopásmového připojení, stojí Evropa od října 2005 před USA. Rozšíření širokopásmového připojení však není ve všech členských státech a regionech EU na stejné úrovni. Zatímco např. v Nizozemsku nebo v Dánku je širokopásmové připojení velmi běžné, zdaleka tomu tak není v jiných členských státech, jako Řecko, Kypr, Slovensko nebo Rumunsko.
 
Kritický počet 500 milionů uživatelů
 
Dostupnost širokopásmového připojení je omezena v hůře přístupných oblastech, jako jsou ostrovy nebo hory a ve venkovských oblastech, neboť nízká úroveň poptávky mimo městské aglomerace odrazuje poskytovatele těchto služeb. Zpráva Gunnara HÖKMARKA však poukazuje na skutečnost, že vnitřní trh s téměř 500 miliony uživatelů širokopásmového připojení by vytvořil „celosvětově jedinečné kritické množství uživatelů”, což by Evropě umožnilo „stát se ve světě vedoucí společností založenou na znalostech”.
 
Poslanci zdůrazňují, že zejména v méně rozvinutých oblastech EU by širokopásmové připojení mohlo přispět k zavedení propracovanějšího systému zdravotní péče a vzdělávání napomáhajícímu začlenění použitím „dálkové diagnostiky a léčby na dálku” a poskytováním „aplikací dálkového vzdělávání v oblastech, v nichž chybí uspokojivá vzdělávací infrastruktura”.  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá v této zprávě členské státy, aby podporovaly širokopásmové připojení na školách, univerzitách a vzdělávacích zařízení v EU, a to „s ohledem na budoucnost, kdy nebude žádné evropské dítě a žádná osoba v Evropě zapojená do vzdělávacích programů bez připojení k internetu”
 
Investice do širokopásmového připojení bez narušení trhu
 
Poslanci se domnívají, že zlepšování infrastruktury širokopásmového připojení by mělo být prioritou strukturálních fondů a fondů rozvoje venkova. Tyto fondy by rovněž mohly být využity pro „modernizaci nebo výměnu sítí širokopásmového připojení, jež neposkytují připojení s odpovídající funkční kapacitou”. Zpráva nicméně vyzývá Evropskou komisi, aby prověřila, zda je v plné míře prováděn regulační rámec EU a zda jsou při využívání těchto fondů pro investice do širokopásmového připojení řádně uplatňována pravidla v oblasti státních podpor. Komise je povinna dohlížet nad tím, že prostředky EU jsou využívány výhradně pro „nejúčinnější řešení”.
 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku rovněž vyzývá orgány Společenství a členské státy, aby spolupracovaly se zástupci tohoto odvětví a společně usilovaly o řešení takových problémů, jako je mikrofinancování, bezpečnost a důvěra, interoperabilita a správa digitálních práv, neboť „narušují rozvoj nových podnikatelských modelů v oblasti širokopásmového připojení”.
 
Zajištění rovného přístupu pro poskytovatele služeb a podpora hospodářské soutěže
 
Komise by měla zajistit, aby všichni poskytovatelé služeb měli rovný přístup k sítím širokopásmového připojení financovaných ze strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova. Poslanci za tímto účelem podporují „funkční oddělení přístupových sítí stávajících společností na trhu od jejich provozní činnosti”, které podle jejich názoru zajistí rovné zacházení se všemi operátory. Pro EP je v poslední řadě naprosto nezbytné, aby regulační orgány, orgány hospodářské soutěže, vnitrostátní orgány a orgány místní správy podpořily „intenzivnější hospodářskou soutěž a investování do trhů se širokopásmovým připojením”.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled