poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Plenární zasedání


EP pro úplný zákaz obchodování s kožešinou ze psů a koček

 
[ 19. června 2007 | Autor: ]
 
Parlament bude na plenárním zasedání ve Štrasburku v prvním čtení hlasovat o návrhu nařízení, které má zakázat obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU. Poslanci odmítají navrhovanou výjimku, která by povolovala obchodování s kožešinami těchto zvířat, která nebyla „chována nebo utracena pro produkci kožešiny”. Jak ale prohlásila předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Arlene McCARTHYOVÁ (PES, UK): „Chceme zákaz, ne omezení”.
Již v prosinci roku 2003 žádal Evropský parlament Evropskou komisi, aby navrhla nařízení, které by zakazovalo dovoz, vývoz, prodej a výrobu kůží a kožešin ze psů a koček. O tři roky později bylo díky protestům veřejnosti proti skutečnosti, že jsou podobné produkty stále do EU dováženy, žádosti Parlamentu vyhověno. Návrhem nařízení se bude zabývat prostřednictvím zprávy poslankyně Evy-Britt SVENSSONOVÉ (GUE/NGL, SE).
 
Článek 1 návrhu nařízení Komise uvádí: Zakazuje se uvádět na trh, dovážet do Společenství nebo vyvážet z něj kůže z koček a psů a výrobky obsahující tyto kůže”. Poslanci tento článek široce podpořili, pouze s malými stylistickými úpravami. 
 
Sporná výjimka
 
Parlament ale naopak nepřijal Komisí navrhovanou výjimku z nařízení. Tato výjimka by umožnila uvedení psích a kočičích kožešin na evropský trh, pokud lze zaručit, že tyto výrobky obsahující kočičí a psí kůže pocházejí z koček a psů, kteří nebyli chováni nebo utraceni pro účely produkce kůží, a pokud jsou tyto náležitě označeny” nebo pokud by zmíněná kožešina byla dovážena do Společenství či z něj vyvážena pro osobní použití. 
 
Poslanci se domnívají, že přestože EU nepřísluší soudit kulturní tradice třetích zemí, kde je zvykem chovat psy a kočky pro maso, neměla by Unie udělovat zvláštní výjimku z obecného zákazu dovážet psí a kočičí kožešiny. Podle zpravodajky by takováto výjimka „poskytla mezeru v zákoně, kterou by bezohledně využili obchodníci v případě všech budoucích dodávek kočičí a psí kožešiny, čímž by celé nařízení ztratilo smysl”.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled