poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Plenární zasedání


Lepší a bezpečnější internetové nakupování

 
[ 18. června 2007 | Autor: ]
 
Evropský parlament projedná na plenárním zasedání ve Štrasburku zprávu z vlastního podnětu o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí, kterou vypracovala česká europoslankyně Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED, CZ). Zpráva zdůrazňuje nízkou důvěru spotřebitelů a obchodníků v toto prostředí a navrhuje prostředky k řešení této situace.
Zpráva české europoslankyně uvádí, že navzdory potenciálu, který mají v současné době on-line nákupy, se do přeshraničního internetového obchodování zapojuje pouze 6% evropských spotřebitelů. Dále cituje průzkum Eurobarometru, podle nějž 33 % spotřebitelů uvedlo, že jim podniky odmítly prodat nebo doručit zboží nebo služby, protože měli bydliště v jiném členském státě. Zdůrazňuje rovněž, že nedostatek důvěry v internetový prodej a s ním spojená právní nejistota jsou jedním z hlavních důvodů, proč Evropa zaostává v určitých aspektech internetového obchodování za Spojenými státy a Asií. Zpráva považuje za politováníhodné, že „EU nemá v současné době vlastní strategii, která by situaci napomohla řešit”.
 
Poslanci z tohoto důvodu žádají Komisi, aby navrhla strategii pro zvýšení spotřebitelské důvěry, podnikla kroky k větší atraktivitě internetového obchodování a zastavila fragmentaci vnitřního trhu v digitálním prostředí. To by mělo vést ke zlepšení přístupu ke zboží a službám nabízeným on-line v jiném členském státě.
 
Podle poslanců by činnosti zaměřené na zvýšení důvěry v digitální prostředí měly mimo jiné zahrnovat:
  • grantový program pro projekty zaměřené na zvýšení spotřebitelské důvěry,
  • elektronický vzdělávací modul týkající se ochrany spotřebitelů a uživatelských práv v internetovém obchodování,
  • vzdělávací a informační projekty určené ke zvýšení informovanosti malých a středních podniků o přeshraničním prodeji,
  • evropský varovný systém (včetně databáze) k prevenci internetových podvodů.
Zpráva zároveň zdůrazňuje, že vyšší důvěru spotřebitelů v digitálním prostředí by mohlo umožnit „jednoznačnější a zlepšené spotřebitelské acquis communautaire orientované na horizontální právní nástroje a harmonizaci určitých aspektů spotřebitelského smluvního práva”. To by mělo zahrnovat mimo jiné i další směrnice týkající se prodeje finančních služeb na dálku a elektronického obchodování. Komise by na základě doporučení poslanců měla zvážit kroky, které mají být učiněny „v souvislosti s mechanismy kolektivního domáhání se práv v přeshraničních sporech mezi podnikem a spotřebitelem v digitálním prostředí”.
 
Internetová práva
 
Zpráva rovněž navrhuje přijetí „Evropské charty uživatelských práv v informační společnosti”, jako nástroje, který by umožnil vymezení práv a povinností aktérů informační společnosti. Dále podporuje vznik informačního systému, který by zákazníkům poskytl detailní poučení o jejich právech a žádá Komisi, aby zprůhlednila dodavatelské řetězce v digitálním prostředí.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled