poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Vystoupení ke zprávě o rádiových zařízeních

(rozprava)
 
[ 12. března 2014 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Pane předsedající, paní komisařko, jde o směrnici, která souvisí s harmonizačním balíčkem deseti směrnic, kterým zavádíme konečně do praxe moderní horizontální pravidla pro uvádění výrobků na trh.

Já si nesmírně vážím práce zpravodajky Weilerové a oceňuji její pečlivost a důslednost, protože zapracovala do toho nového textu předpisů pro dodávání rádiových zařízení na trh také další návrhy na odstranění zbytečné administrativní zátěže a naopak navrhla posílení interoperability rádiových zařízení a jejich příslušenství.

Chci se silně postavit za zavedení jednotné nabíječky a podporuji v tom kolegyni Weilerovou. Samozřejmě víme, že by to zjednodušilo využívání rádiových zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů atd., že by to snížilo množství nebezpečného elektrického odpadu a že by to také mělo vést ke snížení nákladů. Takže občané Evropské unie by to bezpochyby nesmírně ocenili.

Je otázkou, jestli dokážeme ty pozitivní výsledky naší práce svým způsobem prodat. Je to zejména na vás poslancích, kteří budete znovu kandidovat. Já jsem chtěla ještě říct, že také velmi blahopřeji paní Weilerové k úspěšnému zdolání trialogu, zejména proto, že si také zakusila ten problém s řešením komitologie, který provázel můj balíček deseti směrnic. Takže děkuji za to, že jsme tady balíček po těch deseti letech dokončili, protože už v roce 2006 jsme přijali Goods package a teprve nyní, pokud jde o tuto směrnici teprve za další dva roky, budou ty myšlenky a vize, na kterých jsme se tady shodli, realizovány.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled