poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Vystoupení k Harmonizačnímu balíčku

Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Výbušniny pro civilní použití – Váhy s neautomatickou činností – Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí – Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy – Jednoduché tlakové nádoby – Měřidla (rozprava)
 
[ 4. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
"Pane předsedající, já bych chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich jasná stanoviska, jasné názory a dovolte mi, abych navázala především na to, co tady zmínil Malcolm Harbour. My jsme vlastně začali projednávat tento balíček pyrotechnickou směrnicí, kterou jsme tady schválili už v květnu loňského roku a už tam jsme vlastně narazili na problém s komitologií. Dále jako červená nit se to táhlo jednáními o technických záležitostech. U jednání, kde jsme našli souznění s Komisí i s Radou, pokud jde o snižování byrokracie, jsme narazili právě na problém týkající se komitologie.

Před námi je ještě jednání, které snad už skončí brzy, o poslední směrnici, která se týká tlakových nádob. To, co je nejzávažnější a co nám nejvíce komplikovalo přijetí tohoto balíčku již mnohem dříve, byla a je opět komitologie. Myslíme-li vážně slova o tom, že chceme, aby lépe fungoval vnitřní trh, aby lépe fungovaly instituce EU, aby bylo méně byrokracie, potom je naprosto nutné, aby všechny tři instituce mnohem intenzivněji komunikovaly právě i pokud jde o technické záležitosti. Právě zkušenosti lidí z praxe jsou nejdůležitější pro zkvalitnění evropské legislativy.

A proto mi dovolte, abych z hlediska zdravého rozumu vyjádřila své pochybnosti nad tím, jaký smysl má takovéto přetahování o kompetence, pokud jde o jednání jednotlivých výborů. Nicméně děkuji za to, že jsme nějaké řešení našli, že si každý pronese za svou instituci své vlastní prohlášení a že se snad podaří v rámci jednacích řádů těchto institucí nalézt nějaké rozumné řešení pro budoucnost."


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled