poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19529
Zhoršují
17686
Nepozoruji žádnou změnu
10748


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o Palestině: útoky izraelských sil na palestinské televizní stanice

14. 3. 2012, RC-B7-0160/2012

 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky paní Catherine Ashtonové ze dne 3. března 2012 o uzavření dvou palestinských televizních stanic,

–    s ohledem na závěry Rady ze dne 8. prosince 2009, 13. prosince 2010 a 18. července 2011 o mírovém procesu na Blízkém východě,

–    s ohledem na Dohodu o přidružení mezi EU a Izraelem, zejména na článek 2 této dohody,

–    s ohledem na Chartu OSN,

–    s ohledem na článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, v němž se uvádí, že „každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice“,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–    s ohledem na dohody z Osla (vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) z roku 1993 a na další dohody mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou,

–    s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 23. září 2011 a 12. března 2012,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického a životaschopného státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí,

B.  vzhledem k tomu, že dne 29. února provedli vojáci Izraelských obranných sil a úředníci izraelského Ministerstva komunikací razii v sídle dvou palestinských televizních stanic v Ramalláhu – stanice Wattan TV a vzdělávací televizní stanice Al Quds –, kde zabavili vysílače, počítače, vysílací zařízení, kazety a administrativní a finanční dokumenty a po několik hodin zadržovali jejich zaměstnance,

C.  vzhledem k tomu, že izraelské Ministerstvo komunikací ve svém prohlášení uvedlo, že obě stanice opakovaně varovalo, že používají frekvence, které jsou v rozporu s dohodami mezi Izraelem a Palestinou a narušují komunikační a vysílací systémy v Izraeli; vzhledem k tomu, že mluvčí izraelské armády uvedl, že toto narušování mělo vliv na komunikaci mezi letadly na Ben Gurionově mezinárodním letišti,

D.  vzhledem k tomu, že Palestinská samospráva odpověděla, že se obvinění Izraele týkající se přerušování letecké komunikace nezakládají na pravdě, a dodala, že ani ona ani obě televizní stanice nedostaly varování izraelských orgánů a že tyto stanice nejsou vinny porušováním dohod mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou, zatímco izraelské razie porušily tyto dohody, které vyžadují, aby se takovéto spory řešily na základě konzultací,

E.   vzhledem k tomu, že EU spolupracovala s oběma stanicemi, které vysílají již řadu let,

F.   vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla byl vytvořen společný izraelsko-palestinský technický výbor, který se má zabývat veškerými spornými otázkami v oblasti telekomunikací,

G.  vzhledem k tomu, že k izraelské razii v případě obou palestinských televizních stanic došlo v oblasti A, která je pod palestinskou civilní a bezpečnostní správou a kontrolou,

1.   je velmi znepokojen raziemi v Ramalláhu, které provedly izraelské bezpečnostní síly v sídle palestinské televizní stanice Wattan TV a vzdělávací televizní stanice Al Quds;

2.   podporuje snahu palestinských orgánů a obou televizních stanic o to, aby bylo vysílací zařízení znovu uvedeno do provozu a aby se pokračovalo v přerušeném vysílání; naléhavě žádá izraelské orgány, aby okamžitě vrátily zabavené zařízení a umožnily oběma televizním stanicím pokračovat v jejich činnosti;

3.   vyzývá izraelské orgány, aby v případech, kdy mají do činění s palestinskými sdělovacími prostředky, dodržovaly veškerá ustanovení stávajících dohod mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou; naléhavě žádá palestinské Ministerstvo komunikací, aby se zapojilo do užší spolupráce s izraelskými orgány s cílem zajistit, aby bylo veškeré vysílací zařízení bezpečné a v souladu s právními předpisy;

4.   vyzývá Izrael a Palestinskou samosprávu, aby při řešení sporných otázek v oblasti telekomunikací co nejlépe využily společný izraelsko-palestinský technický výbor vytvořený na základě dohod z Osla s cílem co nejrychleji vyřešit veškeré sporné otázky týkající se vysílání těchto televizních stanic;

5.   vítá snahu Palestiny o vytvoření vlastních institucí; podotýká, že útoky izraelských sil na palestinská města v místech, nad nimiž podle dohod z Osla převzala kontrolu a odpovědnost v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Palestinská samospráva, jsou porušením těchto dohod;

6.   znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu;

7.   vyzývá místopředsedkyni/vysokou představitelku, Radu a Komisi, aby tuto otázku, která se dotýká základních práv přístupu veřejnosti k informacím, svobody tisku a svobody projevu, zařadila na pořad jednání Rady pro přidružení mezi EU a Izraelem, a znovu poukazuje v této souvislosti na povinnost EU zajistit soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními politikami, jak požaduje článek 21 Smlouvy o Evropské unii;

8.   naléhavě žádá EU a členské státy, aby přijaly jednotný a zásadový postoj a aby také v rámci Kvartetu aktivněji usilovaly o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; zdůrazňuje ústřední úlohu Kvartetu a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o to, aby Kvartet zajistil přesvědčivou perspektivu pro obnovení mírového procesu;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled