poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19673
Zhoršují
17796
Nepozoruji žádnou změnu
10900


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv v Bahrajnu

14. 3. 2012, RC-B7-0171/2012
 
[ 14. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 7. července 2011[1] o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe a ze dne 27. října 2011 o Bahrajnu[2],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011[3] o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

–    s ohledem na prohlášení svého předsedy ze dne 12. dubna 2011 o smrti dvou bahrajnských občanských aktivistů a ze dne 28. dubna 2011, ve kterém odsoudil rozsudek smrti, jenž byl vynesen nad čtyřmi bahrajnskými účastníky pokojných protestů za demokracii,

–    s ohledem na slyšení podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva o Bahrajnu, které se uskutečnilo dne 3. října 2011,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky v roce 2011 o Bahrajnu, a zejména na prohlášení ze dne 24. listopadu 2011 o zveřejnění zprávy bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové k výročí nepokojů v Bahrajnu ze dne 13. února 2012 a prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 12. října 2011 o situaci v Egyptě, Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v Evropském parlamentu,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady týkající se Bahrajnu, které se konalo ve dnech 21. března, 12. dubna a 23. května 2011,

–    s ohledem na prohlášení, které dne 23. června 2011 a 30. září 2011 učinil generální tajemník OSN o dlouholetých rozsudcích vynesených nad 21 bahrajnskými politickými aktivisty, obhájci lidských práv a vůdci opozice, zahrnujících v některých případech i doživotní vězení, a prohlášení mluvčího generálního tajemníka ze dne 15. února 2012 o Bahrajnu;

–    s ohledem na prohlášení 66. Valného shromáždění OSN o Bahrajnu ze dne 29. září 2011,

–    s ohledem na tiskové prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Bahrajnského království ze dne 5. října 2011 a prohlášení bahrajnského Ministerstva zdravotnictví o rozsudcích vynesených nad lékaři, zdravotními sestrami a zdravotníky ze dne 30. září 2011,

–    s ohledem na prohlášení bahrajnského státního zástupce ze dne 23. října 2011 ohledně obnoveného soudního řízení s lékaři, které bylo dříve vedeno jako vojenské soudní řízení,

–    s ohledem na zprávu bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise ze dne 23. listopadu 2011,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–    s ohledem na čl. 19 písm. d) bahrajnské ústavy,

–    s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–    s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 28. února 2012,

–    s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 14. února 2012 si připomínáme první výročí pokojného lidového hnutí požadujícího dodržování základních lidských práv a demokratické reformy; vzhledem k tomu, že vládní orgány reagovaly zatýkáním a zabránily pokojným protestujícím se shromáždit; vzhledem k tomu, že vládní síly násilně zakročily proti protestujícím; vzhledem k tomu, že v obytných čtvrtích byly nasazeny slzný plyn, omračující granáty a střelba broky a policie údajně vtrhla do několika domů;

B.  vzhledem k tomu, že protesty jsou nadále násilně potlačovány; vzhledem k tomu, že pokračuje pronásledování, věznění a mučení obránců lidských práv, právníků, učitelů, zdravotníků a bloggerů, kteří se účastnili pokojných demonstrací za demokracii; vzhledem k tomu, že podle organizací pro lidská práva bylo během posledních dvou měsíců svévolně zadrženo více než 100 občanů;

C.  vzhledem k tomu, že hospodářství opírající se o bankovnictví a cestovní ruch, již oslabené světovou finanční krizí, bojuje o oživení;

D.  vzhledem k tomu, že dne 29. ledna 2012 zahájilo přibližně 250 politických vězňů rozsáhlou celonárodní hladovku na protest proti tomu, že od března 2011 je svévolně zadržováno 14 významných politických aktivistů a obránců lidských práv;

E.   vzhledem k tomu, že od začátku roku 2012 bránily bahrajnské orgány mezinárodním organizacím pro lidská práva a novinářům vstoupit do země a omezovaly jejich pobyt , čímž jim závažným způsobem znemožnily vykonávat jejich práci;

F.   vzhledem k tomu, že ze zprávy bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI), o jejíž vypracování požádal král v červnu loňského roku a která byla zveřejněna v listopadu 2011, vyplývá, že v loňských nepokojích zemřelo 35 osob, včetně pěti bezpečnostních pracovníků a pěti zadržených umučených ve vazbě; vzhledem k tomu, že ve zprávě BICI se uvádí, že proti pokojným demonstrantům, politickým aktivistům, obráncům lidských práv a novinářům byla použita nadměrná síla, že docházelo k rozsáhlému mučení a že mnoho osob bylo postaveno před soud nebo odsouzeno do vězení za uplatňování svého práva na svobodu projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že BICI ve své zprávě vyjádřila názor, že tyto soudy nebyly v souladu s mezinárodními normami řádného procesu ani se samotným bahrajnským trestním zákoníkem;

G.  vzhledem k tomu, že bahrajnský král přijal závěry zprávy a jmenoval devatenáctičlennou národní komisi pro dohled nad procesem provádění; vzhledem k tomu, že národní komise plánuje dne 20. března 2012 zveřejnit své závěry týkající se řízení policie, soudnictví, školství a sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že král Hamad bin Ísá al-Chalífa veřejně přislíbil provedení reforem s cílem dosáhnout národního usmíření;

H.  vzhledem k tomu, že na základě doporučení BICI Bahrajn dokončil vytvoření speciální vyšetřovací jednotky v rámci oddělení státního zastupitelství, které se věnuje určení odpovědnosti těch, kdo se v loňském roce dopustili protiprávního jednání nebo nedbalosti s následkem smrti, mučili a špatně zacházeli s civilisty;

I.    vzhledem k tomu, že provádění doporučení BICI probíhá pomalu; vzhledem k tomu, že byl zahájen proces národního dialogu vedoucího k usmíření;

J.   vzhledem k tomu, že podle zpráv několika nevládních organizací jsou hlavním prvkem represí proti prodemokratickému protestnímu hnutí v Bahrajnu nespravedlivé soudní procesy před vojenskými a civilními soudy; vzhledem k tomu, že jedním z doporučení BICI bylo, aby případy všech občanů souzených vojenskými soudy byly přezkoumány řádnými soudy, ale toto doporučení nebylo ještě ve všech případech provedeno;

K.  vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány opakovaně vyjádřily své odhodlání provést reformy v oblasti lidských práv a spolupracovat s mezinárodními organizacemi pro lidská práva;

L.   vzhledem k tomu, že bahrajnská vláda byla několikrát vyzvána, aby prodloužila trvalé pozvání pro zvláštní orgány v rámci Rady OSN pro lidská práva;

M.  vzhledem k tomu, že Juan Mendez, zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, měl navštívit Bahrajn ve dnech 8. až 17. března 2012, ale byl oficiálně bahrajnskými orgány požádán, aby svou cestu odložit až po červenci 2012;

N.  vzhledem k tomu, že za účast na protestech bylo údajně propuštěno ze zaměstnání nebo vyloučeno z univerzity více než 4 000 osob; vzhledem k tomu, že podle bahrajnských odborů nebylo více než 1 000 z nich dosud vráceno jejich pracovní místo a že desítky univerzitních studentů stále čeká na povolení pokračovat ve studiu; vzhledem k tomu, že mnozí z těch, kteří se vrátili do svého zaměstnání, byli vystaveni nátlaku, aby podepsali prohlášení, v nichž se zavazují, že upustí od veškerých odborářských činností a že souhlasí s přeložením na jiné pracovní pozice, než byly jejich původní;

O.  vzhledem k tomu, že na základě loňských událostí označili Reportéři bez hranic Bahrajn za „nepřítele internetu“;

1.   vítá doporučení BICI a naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby přijala veškerá nezbytná opatření s cílem plně a rychle provést doporučení BICI, aby se řešily nejdůležitější otázky, ukončila beztrestnost, obnovil sociální smír, zlepšila ochrana lidských práv v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a provedly hlavní reformy;

2.   vyjadřuje svou solidaritu s oběťmi represí v Bahrajnu a s jejich rodinami;

3.   odsuzuje pokračující porušování lidských práv v Bahrajnu a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány a bezpečnostní síly, aby zastavily nadměrné používání násilí, včetně nadměrného využívání slzného plynu, represí, mučení, nezákonného zadržováním a stíhání pokojných demonstrantů, a aby při snahách o kontrolu demonstrací projevily maximální zdrženlivost; naléhavě vyzývá orgány, aby jednaly přísně v souladu se svými právními předpisy a mezinárodními závazky; zdůrazňuje dodržování práva na spravedlivý proces, k čemuž se Bahrajn zavázal;

4.   opakuje svou výzvu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech pokojných demonstrantů, politických aktivistů, obránců lidských práv, lékařů a středního zdravotnického personálu, bloggerů a novinářů, zejména Abdulhádího al-Chawádžu, předsedu Střediska pro lidská práva Bahrajnu, a Mahdího abú Díba, předsedu sdružení učitelů Bahrajnu, kteří byli zadrženi nebo odsouzeni za uplatňování svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování nebo za plnění si svých profesních povinností;

 

5.   zdůrazňuje, že demonstranti vyjádřili své legitimní demokratické aspirace, a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby dospěly k procesu usmíření v rámci konstruktivního dialogu zahrnujícího všechny strany, což je nezbytným předpokladem demokratické stability rozmanité bahrainské společnosti, v níž by práva každého občana měla být zaručena stejným způsobem, a to jak v liteře zákona, tak při jeho uplatňování v praxi;

6.   naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby provedly důkladné, nestranné a nezávislé vyšetřování porušování lidských práv ze strany policie a bezpečnostních sil a po vojenském zásahu v Bahrajnu během prodemokratických protestů a po nich proti pokojně protestujícím a občanům, aby zajistily odpovědnost a zabránily beztrestnosti odpovědných osob bez ohledu na postavení nebo hodnost a aby přijaly opatření, která zabrání porušování lidských práv v budoucnosti;

7.   vyzývá bahrajnskou vládu, aby upustila od všech žalob a zrušila všechny rozsudky vynesené od února 2011 národními bezpečnostními soudy nebo civilní soudy v souvislosti s uplatňováním práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování i všechny rozsudky založené pouze na přiznání;

8.   vyzývá bahrajnskou vládu, aby se postarala o to, že orgány poskytnou všem obžalovaným z trestních činů rychlý a neomezený přístup k právnímu zástupci, jak to stanovuje bahrajnské a mezinárodní právo, i v souvislosti s výslechy a přípravou procesů, aby prošetřily důvěryhodná obvinění týkající se mučení a špatného zacházení během výslechu a aby pohnaly k odpovědnosti všechny úředníky, kteří nerespektují požadavky na zajištění spravedlivého procesu;

9.   vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby připomínala bahrajnské vládě její sliby týkající se dodržování lidských práv, provedení nezbytných reforem, zahájení nezávislého vyšetřování porušování lidských práv a zajištění, aby odpovědné osoby byly pohnány k odpovědnosti, a aby bahrajnskou vládu naléhavě vyzvala k upuštění od veškerých žalob proti lékařům a zdravotnickému personálu a k propuštění všech, kteří byli zadrženi za účast na pokojných protestech za demokracii;

10. vyzývá bahrajnské orgány, aby obnovily platnost všech lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu (i na internetu), svobody shromažďování, svobody náboženského vyznání, práv žen a rovnosti žen a mužů, a dodržovaly je, aby bojovaly proti diskriminaci a aby okamžitě ukončily veškerá omezení v přístupu k informačním a komunikačním technologiím; vyzývá bahrajnské orgány, aby uvolnily veškerá omezení pro zahraniční novináře a mezinárodní organizace pro lidská práva a aby umožnily monitorování ohlášeného nezávislého vyšetřování porušování lidských práv a provádění ohlášených reforem;

11. vítá vytvoření ministerstva pro lidská práva a sociální rozvoj v Bahrajnu a vyzývá toto ministerstvo, aby jednalo v souladu s mezinárodními standardy a povinnostmi v oblasti lidských práv;

12. naléhavě vyzývá příslušné vnitrostátní orgány a evropské společnosti, aby přijaly nezbytná opatření a zajistily opětovné zaměstnání těch osob, které se do svého zaměstnání nesměly vrátit;

13. vítá, že Spojené státy pozastavily vývoz zbraní, výzbroje a dalších nástrojů, které lze použít k násilným represím vůči občanům a k porušování lidských práv, a obdobně vyzývá členské státy, aby dodržovaly společný postoj Evropské rady, v němž jsou vymezena společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenské technologie a zařízení;

14. znovu opakuje svůj silný odpor vůči trestu smrti a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány k okamžitému vyhlášení moratoria na jeho výkon;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Bahrajnského království.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0333.

[2] Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0475.

[3] Přijaté texty, P7_TA (2011)0109.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled