poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19807
Zhoršují
17898
Nepozoruji žádnou změnu
11009


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Konžské demokratické republice

12. 12. 2012, RC-B7-0562/2012 

 
[ 12. prosince 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966),

–    s ohledem na článek 3 Ženevské úmluvy z roky 1949 a na její protokol č. II, který zakazuje hromadné popravy, znásilňování, nucený odvod  a další krutosti,

–    s ohledem na Úmluvu o právech dítěte z 20. listopadu 1989, která zejména zakazuje zapojení dětí do ozbrojených konfliktů,

–    s ohledem na Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, který byl ratifikován zeměmi oblasti Velkých jezer,

–    s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, zejména na rezoluce 2076 (2012), 2053 (2012), 1925 (2010) a 1856 (2008) o situaci v Konžské demokratické republice, které dávají mandát stabilizační misi OSN v této zemi (MONUSCO), na prohlášení Rady bezpečnosti ze dne 2. srpna 2012 a na měsíční zprávy generálního tajemníka Organizace spojených národů na toto téma,

–    s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) a 1960 (2010) o ženách, míru a bezpečnosti,

–    s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/1 ze dne 24. října 2005 o závěrech světového summitu z roku 2005, a zejména na body 138 až 140 této rezoluce, které se týkají povinnosti chránit obyvatelstvo,

–    s ohledem na Africkou listinu lidských práv a práv národů, kterou Konžská demokratická republika ratifikovala v roce 1982,

–    s ohledem na rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie ze dne 19. září 2012 o bezpečnostní situaci na východě Konžské demokratické republiky,

–    s ohledem na závěry schůze Rady pro zahraniční věci, která proběhla ve dnech 25. června a 19. listopadu 2012 o situaci na východě Konžské demokratické republiky,

–    s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 19. října 2012,

–    s ohledem na prohlášení Margot Wallströmové, bývalé zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech, ze dne 23. června 2011,

–    s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye ze dne 27. září 2012,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, která učinila ve dnech 7. června, 12. června, 10. července a 23. listopadu 2012,

–    s ohledem na závěry Rady týkající se situace na východě Konžské demokratické republiky vydané dne 10. prosince 2012,

–    s ohledem na prohlášení komisaře EU pro rozvoj Andrise Piebalgse ze dne 22. února 2011 nazvané „Konžská demokratická republika: krok směrem ke skoncování s beztrestností“,

–    s ohledem na prohlášení Kristaliny Georgievové, evropské komisařky zodpovědné za mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, ze dne 26. června 2012 týkající se zhoršení humanitární situace v Konžské demokratické republice,

–    s ohledem na prohlášení hlav států a vlád členských států mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer (ICGLR) týkající se bezpečnostní situace na východě Konžské demokratické republiky, zejména na prohlášení ze dne 24. listopadu 2012,

–    s ohledem na rezoluci Mezinárodní organizace frankofonie přijatou na 14. summitu frankofonních zemí v Kinshase ve dnech 13. a 14. října 2012 o situaci v Konžské demokratické republice,

–    s ohledem na dopis ze dne 21. června 2012, který zaslal předseda výboru Rady bezpečnosti OSN ustaveného rezolucí 1533 (2004) předsedovi Rady bezpečnosti, který se týká Konžské demokratické republiky a který obsahuje průběžnou zprávu skupiny odborníků na Konžskou demokratickou republiku, a na jeho přílohy požadující jejich zveřejnění jakožto dokumentu Rady (S/2012/348),

–    s ohledem na zprávy organizací zabývajících se lidskými právy o vážných porušeních lidských práv páchaných na východě Konžské demokratické republiky,

–    s ohledem na dohodu o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) mezi EU a Konžskou demokratickou republikou, která vstoupila v platnost v září 2010,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Konžské demokratické republice, zejména na usnesení ze dne 13. června 2012 o sledování průběhu voleb v Konžské demokratické republice[1],

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se od dubna 2012 bouří složky ozbrojených sil Konžské demokratické republiky (FARDC) na východě země, přesněji v provincii Severní Kivu, a vzhledem k tomu, že tato vzpoura se rychle změnila v ozbrojenou rebelii pod názvem „Hnutí 23. března“ (M23 – March 23 Movement), která požaduje uplatnění mírových dohod podepsaných v Gomě dne 23. března 2009 vládou Konžské demokratické republiky a ozbrojenou skupinou známou jako Národní kongres na obranu lidu (CNDP);

B.  vzhledem k tomu že rebelové z hnutí M23 jsou jednou z tuctu ozbrojených skupin bojujících v této oblasti bohaté na zdroje, jako jsou např. skupina Mai-Mai, Demokratické síly za osvobození Rwandy (FDLR), rwandští povstalci z etnika Hutu na jedné straně a FARDC na straně druhé;

C.  vzhledem k tomu, že téměř sedm měsíců okupuje povstalecká skupina M23 velkou část provincie Severní Kivu, vzhledem k tomu, že zde zavedla svoji vlastní vládu a vzhledem k tomu, že tato část provincie je tudíž úplně mimo kontrolu Konžské demokratické republiky, což je příčinou neustálé nestability a nejistoty;

D.  vzhledem k tomu, že jedenáct dní po obsazení města Goma vládními jednotkami podporovanými mírovými jednotkami OSN se skupina M23 stáhla z města na základě regionálně dojednané dohody;

E.   vzhledem k tomu, že dne 6. prosince 2012 začaly v ugandské Kampale jednání a dialog mezi skupinami rebelů a konžskou vládou;

F.   vzhledem k tomu, že nedávné útoky ozbrojených skupin na tábor Mugunga III ukázaly potřebu stanovit jako prioritu bezpečnost v místech pro vnitřně vysídlené obyvatele spolu se zlepšením přístupu k humanitární pomoci;

G.  vzhledem k tomu, že skupina odborníků Organizace spojených národů předložila důkazy o tom, že povstalce z hnutí M23 podporuje Rwanda, která jim poskytuje vojenskou pomoc včetně zbraní, munice, výcviku a vojáků;

H.  vzhledem k tomu, že vlády Ugandy a Rwandy odmítly obvinění skupiny odborníků Organizace spojených národů z toho, že podporují povstalce ze skupiny M23 a že podporovaly obsazení východokonžského města Goma;

I.    vzhledem k tomu, že Spojené státy, Spojené království, Německo, Nizozemsko, Švédsko a EU pozastavily v důsledku této zprávy OSN část svojí pomoci Rwandě;

J.   vzhledem k tomu, že členské státy mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer, Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) a EU usilují o nalezení konstruktivního politického řešení konfliktu na východě Konžské demokratické republiky;

K.  vzhledem k tomu, že členské státy mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer zavedly společný mechanismus ověřování za účelem sledování pohybu vojenských jednotek na východě Konžské demokratické republiky a rozhodly se nasadit nestranné mezinárodní síly;

L.   vzhledem k tomu, že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2053 (2012) byl mandát mise MONUSCO prodloužen do 30. června 2013;

M.  vzhledem k tomu, že východ Konžské demokratické republiky trpí opakovanými krutostmi, pro něž jsou příznačné případy porušování lidských práv a válečných zločinů, jako je hromadné znásilňování včetně znásilňování žen a dívek, mučení, zabíjení civilního obyvatelstva a obecný nábor dětských vojáků;

N.  vzhledem k tomu, že sexuální násilí a rozšířenější znásilňování mají ohromné dopady, jako je fyzická a psychologická devastace obětí, a musí být považovány za válečné zločiny;

O.  vzhledem k tomu, že na straně konžské armády (FARDC) se ve válečné zóně taktéž vyskytly četné případy zneužití;

P.   vzhledem k tomu, že skutečnost, že osoby zodpovědné za porušení lidských práv a válečné zločiny nejsou stíhány, podporuje atmosféru beztrestnosti a motivuje k páchání nových zločinů;

Q.  vzhledem k tomu, že více než 2,4 miliony obyvatel Konga žijících v oblastech zasažených boji byly vnitřně vysídleny a 420 000 lidí uteklo do sousedních zemí, a vzhledem k tomu, že tito lidé žijí v nelidských podmínkách;

R.  vzhledem k tomu, že Konžská demokratická republika, a zejména pak východní oblasti, které jsou momentálně pod kontrolou polovojenských jednotek, disponují velkým množstvím přírodních zdrojů, jako je zlato, cín a koltán, které prostřednictvím nelegální těžby pomáhají financovat a udržovat tento konflikt;

S.   vzhledem k tomu, že národní park Virunga byl v roce 1979 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO na základě svojí jedinečné biologické rozmanitosti;

T.   vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby byly uděleny výjimky pro těžbu ropy v národním parku Virunga, což by porušovalo Pařížskou úmluvu ze dne 16. listopadu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví;

U.  vzhledem k tomu, že udělené výjimky pro těžbu ropy v národním parku Virunga jsou v rozporu s touto úmluvou spojující Konžskou demokratickou republiku a UNESCO a s konžskou ústavou a zákony, a vzhledem k tomu, že by tudíž tyto výjimky měly být zrušeny;

V.  vzhledem k tomu, že za nestabilitu oblasti jsou částečně zodpovědné také rostoucí nezaměstnanost, sociální krize, potravinová krize, nedostatečné základní služby, chudoba obyvatelstva a zhoršení životního prostředí; vzhledem k tomu, že tyto problémy vyžadují komplexní rozvojový plán a strategii;

W. vzhledem k tomu, že je nutné vypořádat se s následky konfliktů, zejména prostřednictvím demilitarizace, demobilizace a znovuzačlenění bývalých bojovníků, repatriace uprchlíků, znovupřesídlení obyvatel, kteří byli přemístění v rámci svojí země, a prováděním uskutečnitelných rozvojových programů;

X.  vzhledem k tomu, že domorodý národ Batwa z východu Konžské demokratické republiky, jehož populace čítá 90 000 osob je obětí systematického rasismu, sociálního a politického vyloučení a porušování lidských práv v Konžské demokratické republice a v dalších zemích oblasti Velkých jezer;

Y.  vzhledem k tomu, že v Konžské demokratické republice došlo k zesílení represe vůči aktivistům a bojujícím za lidská práva a novinářům, a vzhledem k tomu, že jsou tyto osoby svévolně zatýkány a zastrašovány; vzhledem k tomu, že nebyla podniknuta žádná opatření s cílem předat zodpovědné osoby spravedlnosti;

1.   vyjadřuje silné znepokojení nad zhoršením celkové situace na východě Konžské demokratické republiky, která má závažné politické, hospodářské, sociální, humanitární a bezpečnostní důsledky pro Konžskou demokratickou republiku i pro celou oblast;

2.   ostře odsuzuje útoky hnutí M23 a všech dalších záporných sil na východě Konžské demokratické republiky v nedávných měsících; je proti jakémukoli zahraničnímu vměšování se do konfliktu zvenku a zdůrazňuje, že je třeba zabránit činnostem zahraničních ozbrojených skupin na východě Konžské demokratické republiky;

3.   vyzývá konkrétně vlády Rwandy i Ugandy, aby upustily od podpory povstalecké skupiny M23, neboť tato podpora má destabilizační dopad na oblast Velkých jezer;

4.   opět potvrzuje nezadatelné a nezcizitelné právo Konžské demokratické republiky na svrchovanost a územní celistvost;

5.   vyzývá všechny dotčené strany v oblasti, aby v dobré víře přispívaly k mírovému řešení; vyzývá dále k okamžitému provedení plánu řešení krize přijatému v Kampale dne 24. listopadu 2012;

6.   vítá úsilí členských států ICGRL, Africké Unie (AU) a OSN, pokud jde o jejich snahy a iniciativy věnované hledání dlouhodobého a trvalého mírového politického řešení krize; trvá na tom, že vojenským způsobem nelze tuto krizi vyřešit; vyzývá proto k politickému mírovému procesu, který se vypořádá s odzbrojením povstaleckých sil a s prvotními příčinami konfliktu;

7.   zdůrazňuje význam účinného fungování společného mechanismu ověřování a vytvoření a účinného nasazení nestranných mezinárodních sil, jak bylo plánováno;

8.   požaduje, aby EU zaujala postoj vůči všem jednotlivcům, kteří porušili zbrojní embargo OSN týkající se Konga;

9.   vyzývá vlády Konžské demokratické republiky a sousedních zemí, aby podnikly nezbytná opatření s cílem nalézt strukturální řešení, které přinese trvalý mír, bezpečnost, stabilitu, hospodářský rozvoj a dodržování lidských práv v oblasti prostřednictvím spolupráce, trvalého dialogu, nastolení důvěry a usmíření; potvrzuje svůj závazek spolupracovat za tímto účelem s Konžskou demokratickou republikou a oblastí Velkých jezer;

10. odsuzuje veškeré násilné činy a porušování lidských práv na východě Konžské demokratické republiky a v oblasti Velkých jezer, a vyjadřuje svou solidaritu s obyvateli Konžské demokratické republiky postiženými válkou; vyzývá všechny síly, které se účastní konfliktů na východě Konžské demokratické republiky, aby dodržovaly lidská práva a mezinárodní humanitární právo, aby ukončily veškeré útoky na civilní obyvatelstvo, zejména na ženy a děti, a aby poskytly přístup a ochranu humanitárním agenturám, které přicházejí na pomoc trpícímu civilnímu obyvatelstvu;

11. rozhodně odsuzuje akty sexuálního násilí, které jsou v Konžské demokratické republice páchány v obrovském měřítku, zejména znásilňování žen a dívek, a nábor dětských vojáků; naléhavě vyzývá vládu Konžské demokratické republiky a mezinárodní společenství, aby všem lidem v nouzi na východě Konžské demokratické republiky poskytly náležitou zdravotní péči včetně posttraumatické a psychologické pomoci;

12. odsuzuje pokus o atentát na Dr. Mukwegeho a požaduje nezávislé soudní vyšetřování, které by osvětlilo tento útok, jemuž podlehl jeho osobní strážce;

13. domnívá se, že je zásadní provést nestranné a důkladné šetření všech minulých i přítomných případů porušování lidských práv, a vyzývá všechny státy v oblasti Velkých jezer, aby snahy o ukončení beztrestnosti považovaly za klíčovou otázku procesu zlepšení právního státu;

14. vyzývá především k tomu, aby ti, kteří porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, sexuální násilí na ženách a kteří nabírají dětské vojáky, byli nahlášeni, identifikováni, stíháni a potrestáni v souladu s vnitrostátním a mezinárodním trestním právem; zdůrazňuje, že beztrestnost nemůže být tolerována, bez ohledu na to, kdo je pachatelem;

15. vyzývá konžskou vládu, aby přijala plnou zodpovědnost a odstranila beztrestnost, a to i v případech zneužití spáchaných konžskou armádou (FARDC);

16. vyzývá Konžskou demokratickou republiku, aby zavedla účinnou reformu odvětví národní bezpečnosti se silnými a nezávislými orgány, které jsou zodpovědné státu a jeho lidu a které jsou schopny bojovat proti zločinům a případům korupce a potírat je;

17. vyzývá mezinárodní společenství, a konkrétněji EU, Africkou unii a OSN, aby nadále podnikalo veškerá možná opatření s cílem poskytnout koordinovanější a účinnější pomoc lidem na východě Konžské demokratické republiky a přispělo k snahám řešit tuto humanitární katastrofu;

18. naléhavě vyzývá vládu Konžské demokratické republiky a mezinárodní společenství, aby všem lidem v nouzi na východě Konžské demokratické republiky poskytly náležitou zdravotní péči včetně posttraumatické a psychologické pomoci;

19. vyzývá AU a země oblasti Velkých jezer, aby podnikly další kroky v boji proti nezákonné těžbě přírodních zdrojů a obchodu s nimi, jež představují jeden z důvodů šíření a pašování zbraní, které patří k hlavním faktorům podněcujícím a zhoršujícím konflikty v oblasti Velkých jezer;

20. domnívá se, že transparentní přístup k přírodním zdrojům a kontrola nad přírodními zdroji Konžské demokratické republiky jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj země;

21. požaduje přísnější legislativní opatření, která by zajistila lepší sledovatelnost minerálů pocházejících z nezákonné těžby, a mezinárodní nástroj pro kontrolu trhu s přírodními zdroji inspirovaný zákonem Dodd-Frank (Dodd Frank Act) přijatým Kongresem Spojených států;

22. naléhavě vyzývá konžskou vládu, aby rychle a důrazně jednala tak, aby zamezila jakýmkoli nevratným škodám v národním parku Virunga v souvislosti s průzkumem a těžbou ropy nebo s jinými nezákonnými činnostmi;

23. vyzývá konžskou vládu, aby v souladu s výslovným požadavkem organizace UNESCO neudělovala povolení k těžbě ropu;

24. požaduje, aby na vnitrostátní i mezinárodní úrovni bylo vyvinuto úsilí o posílení autority státu a právního řádu v Konžské demokratické republice, zejména v oblastech správy věcí veřejných a bezpečnosti, a to i v úzké spolupráci s pomocnou vojenskou misí Evropské unie (EUSEC) a s pomocnou policejní misí Unie (EUPOL), které by měly pokračovat v zájmu upevnění míru a bezpečnosti v zemi i v oblasti Velkých jezer;

25. vyzývá hlavy států a vlád oblasti Velkých jezer, aby pracovaly na dosažení skutečného provádění stávajících regionálních nástrojů pro mír a rozvoj, a vyzývá všechny státy, které podepsaly Pakt o bezpečnosti, stabilitě a rozvoji v oblasti Velkých jezer, aby jej plně dodržovaly za účelem vytvoření a upevnění nezbytného základu pro mír a bezpečnost v této oblasti; vyzývá OSN, EU a Africkou unii a přátele oblasti Velkých jezer, aby silně a aktivně podpořili úsilí o dodržování tohoto paktu;

26. vyzývá všechny země v této oblasti a všechny mezinárodní subjekty, aby aktivně spolupracovaly s orgány Konžské demokratické republiky s cílem rozpustit a demobilizovat všechny ozbrojené skupiny a nastolit na východě Konžské demokratické republiky trvalý mír;

27. naléhavě vyzývá stabilizační misi v Konžské demokratické republice MONUSCO, aby prováděla svůj mandát důrazněji, aby tak zajistila bezpečnost a ochranu konžského civilního obyvatelstva; doporučuje podporovat a napomáhat ustavení místních mírových iniciativ ze strany mise MONUSCO a vlády Konžské demokratické republiky, zejména v oblastech, kde panuje silné etnické napětí, aby se docílilo trvalé stabilizace situace;

28. podporuje vůdce Konžské demokratické republiky, aby podnikli veškeré nezbytné iniciativy s cílem upevnit demokracii a zajistit účast všech aktivních sil v řadách obyvatel Konga na správě země na základě ústavních a legislativních pravidel;

29. vítá skutečnost, že dne 6. prosince 2012 parlament Konžské demokratické republiky ustavil národní komisi pro lidská práva, jak je uvedeno v ústavě, což představuje první krok ke schválení zákona o ochraně obětí a svědků porušování lidských práv, aktivistů bojujících za lidská práva, humanitárních pracovníků a novinářů;

30. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Konžské demokratické republiky, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, zvláštní zástupkyni OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech, Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva.[1] Přijaté texty, P7_TA(2012)0252.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled