poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19677
Zhoršují
17798
Nepozoruji žádnou změnu
10906


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středoafrické republice

16. 1. 2013, RC-B7-0031/2013 

 
[ 16. ledna 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci ve Středoafrické republice ze dne 21. prosince 2012 a ze dne 1. a 11. ledna 2013,

–    s ohledem na prohlášení komisaře EU pro humanitární pomoc a civilní ochranu ze dne 21. prosince 2012 o nejnovějším rozpoutání bojů ve Středoafrické republice,

–    s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou, která byla podepsána v červnu 2000,

–    s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN o Středoafrické republice z 27. a 29. prosince 2012 a ze 4. a 11. ledna 2013 

–    s ohledem na závěrečné komuniké mimořádného summitu nejvyšších státních představitelů Hospodářského společenství států střední Afriky (ECCAS), které se uskutečnilo ve městě N´Djamena dne 21. prosince 2012,

–    s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ze dne 26. prosince 2012, v němž odsuzuje útoky povstalců a vyzývá všechny strany, aby respektovaly rozhodnutí ECCAS ze dne 21. prosince 2012 (N´Djamena),

–    s ohledem na prohlášení Africké unie (AU) o Středoafrické republice z 12., 28. a 31. prosince 2012a ze 3. a 12. ledna 2013,

–    s ohledem na politickou dohodu o řešení krize z Libreville (Gabon), kterou dne 11. ledna 2013 podepsala vláda Středoafrické republiky s povstaleckou skupinou Seleka a demokratickou opozicí,

–    s ohledem na komplexní mírovou dohodu z Libreville ze dne 28. června 2008 a mírové dohody, jež byly podpsány po roce 2007, na nichž tato komplexní dohoda staví,

–    s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti S/RES/2031 ze dne 21. prosince 2011, která prodlužuje mandát Jednotného úřadu OSN pro budování míru ve Středoafrické republice (BINUCA) do 31. ledna 2013, a na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 29. května 2012 o činnosti úřadu BINUCA,

–    s ohledem na mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech z roku 1966 a na úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, Africkou listinu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Středoafrická republika ratifikovala v roce 1986, a dále na mezinárodní Úmluvu o právech dítěte z roku 1989, jež zakazuje zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a kterou Středoafrická republika rovněž ratifikovala,

–    s ohledem na zprávu pracovní skupiny Rady bezpečnosti a její závěry o situaci dětí a ozbrojeném konfliktu ve Středoafrické republice ze dne 6. července 2011,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Středoafrická republika se již od své nezávislosti, kterou získala v roce 1961, celá desetiletí potýká s nestabilitou a politickými nepokoji; vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že jde o zemi bohatou na přírodní zdroje (dřevo, zlato, diamanty, uran atd.), patří Středoafrické republice 179. místo v indexu lidského rozvoje (ze 187), a vzhledem k tomu, že 70 % jejích obyvatel žije pod hranicí chudoby, zůstává jednou z nejchudších zemí na světě; 

B.  vzhledem k tomu, že hnutí „Seleka“ (což v jazyce Sangho znamená „koalice“), tj. spojenectví různých ozbrojených povstaleckých hnutí, jež se zformovala převážně na severovýchodě Středoafrické republiky, zahájilo dne 10. prosince 2012 ozbrojenou ofenzívu postupující jižně od nedalekých hranic s Čadem; vzhledem k tomu, že nedávná ofenzíva byla motivována tvrzením povstalců, že prezident François Bozizé nedostál závazkům stanoveným v komplexní mírové dohodě z Libreville z roku 2008, která zajistila odzbrojení dřívějších povstalců a finanční prostředky na jejich znovuzačlenění do společnosti;

C.  vzhledem k tomu, že Hospodářské společenství států střední Afriky (ECCAS) uspořádalo dne 21. prosince 2012 ve městě N´Djamena mimořádný summit a dohodlo se na plánu řešení krize, včetně příměří a okamžitých jednání v Libreville pod záštitou ECCAS; vzhledem k tomu, že summit ECCAS rovněž rozhodl, že na posílení mise FOMAC/MICOPAX budou vyslány další jednotky;

D.  vzhledem k tomu, že Jihoafrická republika zahájila vyslání přibližně 400 jednotek do Středoafrické republiky za účelem její stabilizace;  vzhledem k tomu, že již v roce 2008 rozmístily Gabon, Congo-Brazaville, Čad a Kamerun ve Středoafrické republice své jednotky, které sem jako součást mnohonárodních sil ve Středoafrické republice (FOMAC/MICOPAX) vyslalo Hospodářské společenství států střední Afriky (ECCAS);

E.   vzhledem k tomu, že prezident Bozizé po rozhovorech s předsedou Africké unie, Thomasem Boni Yayiem, přislíbíl, že se poté, co mu v roce 2016 vyprší jeho mandát, již nebude ucházet o úřad prezidenta, a navrhl, že sestaví vládu národní jednoty;

F.   vzhledem k tomu, že hnutí Seleka na začátku ledna oznámilo, že přeruší své vojenské operace, které se zastavily před městem Damara (75 kilometrů severně od Bangui), a souhlasilo, že se zúčastní mírových rozhovorů pod záštitou ECCAS;

G.  vzhledem k tomu, že třístranné mírové rozhovory mezi vládou Středoafrické republiky, povstaleckou koalicí Seleka a politickou opozicí, které se uskutečnily dne 11. ledna 2013 v Libreville (Gabon), vedly k podepsání tří dohod: zásadního prohlášení o řešení politické a bezpečnostní krize,  dohody o příměří a dohody o politicko-bezpečnostní situaci vymezující rozdělení moci a období politického přechodu ve Středoafrické republice;

H.  vzhledem k tomu, že preziden Bozizé dne 12. ledna 2013 zbavil předsedu vlády Faustina Archangeho Touadera funkce a rospustil kabinet, aby tak připravil cestu pro jmenování vlády národní jednoty v souladu s mírovými dohodami podepsanými v Libreville; vzhledem k tomu, že parlamentní volby se budou podle mírové dohody konat do 12 měsíců;

I.    vzhledem k tomu, že prezident Bozizé poté, co se v roce 2003 dostal při vládním převratu k moci, byl poprvé zvolen v roce 2005 a opětovně v roce 2011, avšak vzhledem k tomu, že nestandardní postupy, které v průběhu posledních voleb zaznamenaly mezinárodní pozorovatelé – včetně pozorovatelů z EU, která na pořádání voleb poskytla finanční prostředky – vedly parlamentní opozici k jejich bojkotování;

J.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základní hodnotou Evropské unie a představuje zásadní prvek dohody z Cotonou;

K.  vzhledem k tomu, že Spojené státy se, tak jako EU, přiklánějí k mírovému urovnání krize pomocí dialogu;

L.   vzhledem k tomu, že podle místních nevládních organizací byla vážně porušována lidská práva, včetně nárůstu případů sexuálního násilí páchaného na ženách a mladých dívkách, přičemž se porušování lidských práv dopouštělo jak hnutí Seleka v oblastech pod jeho kontrolou, tak vládní jednotky v Bangui na lidech napojených na povstalce;

M.  vzhledem k tomu, že podle Lékařů bez hranic zůstává humanitární situace zoufalá, neboť popisovaná krize postihla desetitisíce lidí; vzhledem k tomu, že stovky tun potravinové pomoci ze světového potravinového programu byly v severních oblastech, jež se nacházejí pod kontrolou povstalců, vyrabovány; a vzhledem k tomu, že mnoho humanitárních služeb bylo pozastaveno či omezeno;

N.  vzhledem k tomu, že se EU na základě dohody z Cotonou účastní pravidelného politického dialogu se Středoafrickou republikou a je největším poskytovatelem pomoci této zemi, neboť Evropská komise přispěla v roce 2012 částkou 8 milionů EUR na pomoc 445 000 lidí, kteří byli ve Středoafrické republice postiženi konflikty a vysídlením, a vzhledem k tomu, že Středoafrická republika obdržela 137 milionů EUR v rámci pomoci z desátého Evropského rozvojového fondu (ERF);

O.  vzhledem k tomu, že Kamerun zesílil svou snahu poskytnout ubytování uprchlíkům ze Středoafrické republiky;

P.   vzhledem k tomu, že dokonce již před propuknutím poslední vlny násilí bylo 2 500 dětí součástí ozbrojených skupin působících ve Středoafrické republice; vzhledem k tomu, že kancelář UNICEF v Bangui obdržela důvěryhodné informace týkající se rostoucího množství náborů dětských vojáků a jejich využívání jak povstaleckými skupinami, tak vládními milicemi;

Q.  vzhledem k tomu, že neschopnost postavit pachatele porušování lidských práv a válečných zločinů před soud podporuje atmosféru beztrestnosti a povzbuzuje k dalším zločinům; 

R.  vzhledem k tomu, že povstalecké skupiny uchvátily oblasti bohaté na diamanty, jako jsou Bria, Sam Ouandja a Bamingui; vzhledem k tomu, že Kimberleyský systém certifikace vydal varování pro všechny své členské země týkající se možného úniku surových diamantů z oblastí Středoafrické republiky kontrolovaných povstalci;

S.   vzhledem k tomu, že nárůst nezaměstnanosti, zhoršující se sociální podmínky a zbídačování obyvatelstva jsou faktory nestability, kterou tento region trpí; vzhledem k tomu, že tyto problémy vyžadují strategii a plán rozvoje;

1.   vyjadřuje obavy ohledně situace, která ve Středoafrické republice panuje ode dne 10. prosince 2012, kdy povstalecká skupina Seleka zahájila ofensivu; ostře odsuzuje skutečnost, že tato ofensiva ohrozila životy civilistů a byla hrozbou pro bezpečnost a stabilitu Středoafrické republiky;

2.   vítá mírové dohody, které byly na základě jednání vedených pod záštitou Hospodářského společenství států střední Afriky (ECCAS) podepsány dne 11. ledna 2013 v Libreville; zdůrazňuje, že je třeba začít tyto dohody okamžitě provádět; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby je prováděly v dobré víře a aby se zavázaly k budování trvalého míru ve Středoafrické republice;

3.   odsuzuje veškeré pokusy o násilné uchopení moci;

4.   je přesvědčen, že v zájmu zajištění mírového řešení konfliktu a trvalé stability je třeba, aby byly ve vládě národní jednoty zastoupeny všechny politické síly, které v zemi působí; vítá v této souvislosti, že prezident Bozizé podepsal dekret, jímž odvolal předsedu vlády, přičemž tato skutečnost představuje splnění jednoho z kroků, který požadovalo mírové ujednání, aby byla vytvořena vláda národní jednoty vedená premiérem, jehož vybere politická opozice;

5.   vítá rozhodnutí uspořádat volby do nového Národního shromáždění a doufá, že aby se zabránilo zpochybnění jejich výsledků, proběhnou pod mezinárodním dohledem, a to i v těch oblastech, které jsou nyní obsazeny povstaleckými skupinami;

6.   odsuzuje veškeré porušování lidských práv a je hluboce znepokojen případy závažného porušování lidských práv, k nimž ve Středoafrické republice došlo během ofenzivy hnutí Seleka; ostře odsuzuje útoky proti civilistům v oblastech obsazených povstalci, včetně případů fyzického a sexuálního násilí, drancování a systematického rušení komunikačních kanálů; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zprávami o cílených útocích na etnické a náboženské menšiny a zastrašování a svévolném zatýkání politických oponentů v Bangui; 

7.   zdůrazňuje, že by se orgány Středoafrické republiky měly zasadit o zajištění ochrany a bezpečnosti civilního obyvatelstva; vyzývá k reformě armády a k realizaci opatření na odzbrojení, demobilizaci a znovuzačlenění bývalých bojovníků do společnosti, repatriaci uprchlíků, opětovné přestěhování vysídlených osob do jejich zemí a provedení funkčních rozvojových programů;

8.   je vážně znepokojen zprávami o nárůstu náborů dětských vojáků a jejich využívání; opakuje svůj rozhodný nesouhlas s těmito praktikami a vyzývá všechny strany, které se účastní konfliktu, aby od nich upustily;

9.   vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly příměří, zdržely se násilí vůči civilistům a respektovaly lidská práva; zdůrazňuje, že skutečnost, že předešlé mírové dohody nebyly schopné zajistit ve Středoafrické republice trvalou stabilitu, byla zapříčiněna také nedostatečným zaměřením pozornosti na lidská práva; 

10. vyjadřuje svou úctu všem obětem a domnívá se, že aby mohli být určeni pachatelé, je nejdůležitější nestranně a podrobně prošetřit všechny minulé i současné případy porušování lidských práv; upřímně doufá, že pachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti neuniknou bez trestu a konstatuje v této souvislosti, že Mezinárodní trestní soud situaci ve Středoafrické republice neustále vyšetřuje;

11. vítá snahy o zprostředkování ze strany regionálních organizací, jakými jsou Africká unie a ECCAS, a zejména jednání zúčastněných stran, která se konala v Libreville; zdůrazňuje, že je důležité, aby byl zřízen nový návazný mechanismus s cílem zajistit plnohodnotné provedení dosažených dohod; vyzývá v této souvislosti EU, aby podpořila ECCAS při dohlížení na provádění nejnovějších dohod; vyzývá mezinárodní společenství, aby se aktivně zapojilo do záležitostí Středoafrické republiky s cílem vyřešit dlouhotrvající problémy této země a dosáhnout udržitelného politického řešení;

12. vyzývá Komisi, aby orgánům Středoafrické republiky poskytla technickou podporu, aby bylo možné přijmout příslušné právní předpisy pro uspořádání nadcházejících voleb; je toho názoru, že s cílem přispět k pořádání věrohodných, svobodných a spravedlivých voleb, by EU měla zvážit vyslání volební pozorovatelské mise do Středoafrické republiky;

13. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise Catherine Ashtonovou, aby využila rozvinutých vztahů mezi EU a Středoafrickou republikou k aktivní podpoře provádění komplexní strategie budování míru, která by podpořila normalizaci země a udržitelný rozvoj;

14. je znepokojen dopady nedávné krize na humanitární situaci v zemi; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a aby umožnily bezpečný a neomezený přístup humanitárních organizací k postiženému obyvatelstvu; vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své snahy poskytnout Středoafrické republice humanitární pomoc;

15. domnívá se, že všudypřítomná absence bezpečí v dalších zemích, které sdílejí hranice se Středoafrickou republikou, zejména v Demokratické republice Kongo, Súdánu, Jižním Súdánu a Ugandě, vyžaduje společnou akci mezinárodního společenství s cílem najít komplexní a regionálně zaměřené řešení opakujících se problémů, jež spočívají ve státní roztříštěnosti, etnických konfliktech a opětovném porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu;

16. domnívá se, že pro udržitelný rozvoj země je nezbytný transparentní přístup k přírodním zdrojům a jejich kontrola a spravedlivé přerozdělování příjmů z těžby těchto zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu;

17. domnívá se, že transparentnost a veřejná kontrola důlního průmyslu je klíčová pro účinnou důlní správu, udržitelný rozvoj a vypořádání se s korupcí; zdůrazňuje, že případné nelegální obchodování se surovými diamanty z oblastí kontrolovaných povstalci ve Středoafrické republice by mohlo znovu zažehnout konflikt a napomoci destabilizovat zemi; vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby přijala další opatření na potírání těžby a nelegálního obchodu s přírodními zdroji a vyzývá, aby v rámci Kimberleyského systému certifikace byla situace vhodným způsobem monitorována;

18. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, ECCAS, parlamentnímu shromáždění AKT-EU a členským státům Evropské unie.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled